zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

03.06.2011
Energie
Chemické látky
Krátce z EU

Zelený týden je zaměřen na účinné využívání zdrojů

V pondělí 23. května byla v Bruselu zahájena největší evropská konference o životním prostředí. Jejím hlavním tématem je prodiskutovat možnosti účinného využívání zdrojů. Konference potrvá celkem čtyři dny a zúčastní se jí více než 3500 odborníků. Mezi nimi budou vrchní představitelé Evropské komise, zástupci podniků a průmyslu, nevládních organizací, veřejných orgánů, zástupci akademické obce a medií. Účastníci budou hledat odpovědi na otázku, jak využívat udržitelněji zdroje na planetě Zemi. Konference bude zahrnovat i několik akcí mimo Brusel, a to v Polsku a Slovinsku. Průběh konference lze sledovat živě na internetu zde. Evropská komise, kterou bude reprezentovat evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik, je toho názoru, že účinnější využívání zdrojů povede ke zvýšení zaměstnanosti v EU a snížení množství odpadů. Téma pro letošní ročník nebylo vybrané náhodou. Podporuje totiž stěžejní iniciativu Evropa 2020 a její přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Na konferenci se představí i další komisaři, například evropská komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, evropský komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, evropská komisařka pro rybolov a námořní záležitosti, evropský komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům nebo náměstek generálního tajemníka OSN. To jen dokazuje širokou škálu oborů, které mohou mít vliv na šetrnější a účinnější využívání zdrojů. Kompletní program Zeleného týdne 2011 naleznete zde.

Rada přijala revidovanou směrnici o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních

Rada na svém zasedání poslední květnový týden přijala revizi směrnice o nebezpečných látkách, jejímž cílem je stanovit pravidla pro používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Akt byl poprvé přijat v roce 2003 a měl zakázat používaní některých nebezpečných látek jako je olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm a další. Revidovaná směrnice stanoví přechodné období na 8 let pro nové zakázané výrobky. Nicméně některé výrobky mají kratší přechodné období. Například lékařské přístroje mají přechodné období jen tříleté a průmyslové kontrolní spotřebiče pak 6 let. Některé výrobky také byly vyňaty z působnosti směrnice jako jsou fotovoltaické panely, vojenský materiál a ve velkém měřítku stacionární průmyslové nástroje. Členské státy nyní mají 18 měsíců na provedení směrnice do vnitrostátních právních předpisů. Kompletní přehled dokumentů vázající se k této problematice naleznete zde.

Nové plány EU na trhu s energiemi

Ve čtvrtek 26. května schválil výbor ITRE Evropského Parlamentu nové plány o bezúhonnosti a transparentnosti evropského trhu s energií. Tento návrh by měl v budoucnu zabránit manipulaci a zneužívání velkoobchodního energetického trhu. K prosazování nových pravidel buse sloužit shromažďování a sledování energetických transakcí prováděné Evropskou agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Získané informace budou předány vnitrostátním orgánům a popřípadě jimi bude zahájeno vyšetřování a vymáhání. I když poslanci odsouhlasili návrh Komise, požadují klíčové změny. Chtějí, aby se harmonizovaly sankce v jednotlivých členských státech a to stanovením minimálních norem. Tím se zabrání situaci, kdy společnosti porušující nařízení, přejdou do jiného členského státu. Poslanci rovněž žádají, aby každý členský stát měl svou licenci nebo registr. Členové výboru rovněž hlasovali pro využití stávající struktury vykazování, kdykoli to bude možné, aby se tak zabránilo další administrativní zátěži pro účastníky trhu. Poslanci nesouhlasí s tím, že velký objem zakázek nad jeden gigawatt hodinu, by měly být považovány za velkoobchodní objem a proto podléhat jednotným pravidlům a menší obchodníci budou od těchto pravidel osvobozeni. Nyní se k návrhu Komise, který byl podán v prosinci 2010, musí vyjádřit Rada. Hlasování na plenárním zasedání Parlamentu se očekává v září.

Petici Svazu ekologické produkce potravin (BÖLW) proti pěstování GM plodin z důvodu údajného nedostatečného posouzení rizik podepsalo více než 100 000 německých občanů.


Více než 100 000 občanů Německa podepsalo otevřenou petici Svazu ekologické produkce potravin (BÖLW). Petice si vytýčila za cíl zastavit povolovací proces geneticky modifikovaných rostlin a tak zabránit jejich pěstování. Podle názoru BÖLW by se mělo v rámci schvalovacího procesu v Evropské unii komplexně zlepšit neadekvátní a nedostatečné posouzení zdravotních, ekologických a socioekonomických rizik transgenních rostlin.
Předseda BÖLW Felix Prinz zu Löwenstein považuje petici za velký úspěch a jasný signál pro spolkovou vládu. Ročně se podaří překročit hranici 50 000 podpisů nutnou pro otevřené slyšení petičního výboru pouze dvěma z přibližně 19 000 předložených petic. Petice BÖLW se zařadila mezi dosud nejúspěšnější petice. Slyšení se uskuteční pravděpodobně ve druhé polovině roku.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí