zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ - Hodnocení emisních bilancí skleníkových plynů ze zemědělských farem

16.06.2011
Ovzduší
Zemědělství
VZ - Hodnocení emisních bilancí skleníkových plynů ze zemědělských farem

Název:
Hodnocení emisních bilancí skleníkových plynů ze zemědělských farem
Číslo jednací:
6VZ26657/2011-14132
Stav zadávacího řízení:
Zadávací řízení probíhá

Místo plnění:
Česká republika
Název zadavatele:
Ministerstvo zemědělství
Organizační jednotka:
Úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání:
Výzva
Předmět veřejné zakázky:
Služby
Předpokládaná hodnota:
-490 000 Kč (bez DPH)

Stručný popis zakázky:
A. Volba a pořízení vhodného softwarového nástroje k hodnocení emisních bilancí skleníkových plynů ze zemědělských farem.
B. Pilotní otestování vhodnosti toto SW pro účely hodnocení různých typů farem.
C. Bude hodnoceno 20 farem s různým výrobním zaměřením a různým stupněm "ekologičnosti" provozu hospodařících uvnitř i vně oblastí zranitelných na dusík v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., tzv. nitrátové směrnice.
D. U všech farem bude provedena identifikace vstupů a výstupů - bude provedena emisní bilance skleníkových plynů (CO2, NO2, CH4) s identifikací podílu jednotlivých zdrojů.
E. Budou zohledněny emise oxidu uhličitého, oxidu dusného a metanu z enterické fermentace skotu a kejdového hospodářství, systému obdělávání půdy a využívání energie.
F. Bude proveden modelový výpočet pro každou farmu, přičemž výstupní data budou presentována jednak graficky a dále číselně tabelární formou. Výsledky budou slovně komentovány.
G. Pro každý konkrétní případ (farmu) budou navržena "mitigační" opatření a bude vyhodnocen jejich dopad na produkci farmových skleníkových plynů.
H. Bude vypracován návrh dalšího využití modelu.
I. Bude zpracována literární rešerše odborných literárních zdrojů na téma - Zdroje skleníkových plynů v zemědělství a metody jejich omezování.

Více: eagri.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí