zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika se stala signatářem tzv. Nagojského protokolu

28.06.2011
GMO
Česká republika se stala signatářem tzv. Nagojského protokolu

Česká republika se stala signatářem nové mnohostranné environmentální smlouvy: Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti (dále jen "Protokol"). Protokol byl přijat na 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti ve dnech 18. - 29. října 2010 v Nagoji v Japonsku. Na základě usnesení vlády č. 269 ze dne 13. dubna 2011 podepsala Protokol za ČR dne 23. června 2011 Ing. Edita Hrdá, velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku.

Úmluva o biologické rozmanitosti (dále jen "Úmluva"), jejíž smluvní stranou je ČR od 3. března 1994, má tři základní cíle - ochranu biologické rozmanitosti, její udržitelné využívání a zajištění spravedlivého a rovnocenného rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů. Protokol se týká specifických ustanovení Úmluvy o genetických zdrojích. Jeho cílem je zajištění spravedlivého a rovnocenného rozdělení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů, včetně odpovídajícího přístupu ke genetickým zdrojům a předávání příslušných technologií při respektování suverénních práv států na tyto zdroje a technologie a zajištění vhodného financování. Naplnění podmínek Protokolu by mělo v konečném důsledku přispět k ochraně biologické rozmanitosti a jejímu udržitelnému využívání.

Protokol vytváří předpoklady pro zvýšení právní jistoty a důvěry mezi poskytovateli a uživateli genetických zdrojů. Rovněž podporuje výzkum, vývoj a inovace v rychle se rozvíjející oblasti využívání genetických zdrojů a biotechnologií. Podpis a následná ratifikace ČR této mezinárodní smlouvy je i v zájmu podnikatelských subjektů, neboť budou mít pro svou činnost konkrétní právní rámec pro získávání genetických zdrojů a pro jejich další využití.

Vláda svým usnesením vyjádřila souhlas s podpisem Protokolu za ČR s výhradou ratifikace, neboť samotná ratifikace protokolu bude mít dopad na právo ČR. Konkrétní podoba a rozsah změn vnitrostátních právních předpisů bude podmíněna výsledkem podrobnější analýzy dopadů na úrovni práva EU. Analýzu dopadů na právní normy EU v současné době provádí Evropská komise. První návrh legislativních úprav na úrovni EU je přitom očekáván v polovině roku 2012. Vláda odložila vyjádření souhlasu s ratifikací Protokolu do doby, kdy bude zajištěn soulad práva ČR s Protokolem, připravena pravidla pro jeho provádění a přesně analyzovány finanční dopady. Vzhledem k tomu, že tyto kroky nelze provést před změnami práva EU, návrh dalších opatření v souvislosti s ratifikací Protokolu a jeho vstupem v platnost bude vládě předložen do 31. prosince 2012.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí