zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva ke zrušení zákazu připojování nešpičkových fotovoltaických zdrojů

29.06.2011
Solární energie
Výzva ke zrušení zákazu připojování nešpičkových fotovoltaických zdrojů

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) vyzývá ČEPS a národní distributory elektrické energie (ČEZ, EON, PRE) ke zrušení zákazu připojování nešpičkových (akumulačních) fotovoltaických a větrných elektráren, s instalovaným výkonem nepřesahující 30 kWp, do distribuční soustavě a to na podkladě nedávno schválené novely Energetického zákona.

V současné době se při rozhodování o připojování k distribuční elektrické soustavě nerozlišuje. Na stejnou úroveň jsou tak postaveny žádosti spotřebitelů o připojení fotovoltaického přímého nebo akumulačního zdroje, nepřihlíží se k charakteru a výkonovému chování a zpětným vlivům na distribuční síť a proto se i na akumulační zdroje OZE generelně vztahuje stávající STOP-STAV.

Akumulační zdroje OZE jsou technicky i ekonomicky nejschůdnějším a nejsprávnějším řešením, podporujícím úplnou či částečnou energetickou nezávislost dané lokality v daném čase za přesně definovatelných podmínek. Blokové schéma takového akumulačního zdroje je zobrazeno na níže uvedeném obrázku.
Cílem je decentralizovat výrobu elektrické energie nasazením mnoha menších lokálně umístěných výroben elektrické energie, pokud možno co nejblíže místu spotřeby. Tento účel splňují spotřebitelské akumulační fotovoltaické výrobní jednotky, umístěné na střechách rodinných či bytových domů, případně malých podnikatelských provozoven. Každý tento akumulační zdroj umí účinně a dlouhodobě skladovat vyrobenou elektrickou energii a využít tuto energii v okamžiku její lokální potřeby.
Naakumulovaná energie tak po nabití akumulátorů může být využita plánovitě na pokrytí lokální spotřeby domácnosti či místního elektrického rozvodu nebo může být zapojena do dispečerského řízení a být operativně využita jako regulační prvek distribuční energetické soustavy v případech naléhavých regulačních potřeb. Naopak, certifikovaným řídícím systémem lze zajistit, aby v žádném případě nemohlo dojít k nežádoucí dodávce elektřiny do distribuční soustavy, její bezpečnost proto nebude provozovaným zařízením dotčena.
Nasazování akumulačních fotovoltaických a větrných zdrojů je z výše popsaných důvodů moderní a efektivní energetické řešení, které se jeví jako jediné správné východisko pro větší rozvoj a rozšiřování decentralizovaných menších zdrojů. Energetická svoboda a úplná nebo částečná nezávislost na energetických vstupech - to je základní myšlenka 21. století, kterou podporuje i současná členská základna ČFA, čítající více než 450 členů.
Česká fotovoltaická asociace proto vyzývá členy ČESREZ k neprodlenému zrušení zákazu připojování akumulačních fotovoltaických elektráren, s instalovaným výkonem nepřesahující 30 kWp.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí