zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veletrh dopravy a logistiky v Mnichově

07.07.2011
Doprava
Veletrh dopravy a logistiky v Mnichově

Zelená logistika je důležité téma současnosti pro všechny dopravní obory. Prognózovaný nárůst nákladní přepravy do roku 2050 o 80 % musí být v souladu s ochranou klimatu a životního prostředí

Největší světová výstava logistiky, mobility, informačních technologií, telematických systémů, intralogistiky a řízení logistických řetězců se konala od 10. do 13. května tradičně v Mnichově na ploše 100 tis. m 2. Veletrhu transport logistic 2011 se zúčastnilo více než 1800 vystavovatelů z 50 zemí ze všech kontinentů, návštěvnost byla rovněž vyšší o 7 % - přišlo 51 tis. odborníků ze 134 zemí. Součástí byla již popáté výstava leteckého carga, která komplexně informovala o nových značkách, trendech a inovacích v mezinárodní letecké dopravě a logistice.

Spolkový ministr dopravy Ramsauer na jednom z prvních doprovodných seminářů diskutoval s odbornou veřejností na téma "Ekologičnost a ekonomická nutnost - jak zelené musí být logistické výkony". Poznamenal, že zelená logistika je důležité téma současnosti pro všechny dopravní obory. Prognózovaný nárůst nákladní přepravy do roku 2050 o 80 % musí být v souladu s ochranou klimatu a životního prostředí.

TRENDY SOUČASNÉ DOPRAVY A LOGISTIKY

Německo má v akčním plánu nákladní přepravy a logistiky zpracován strategický dokument, který dává do souladu růst přepravy s ochranou klimatu a životního prostředí. Zaměřují se nejen na doporučení, ale také na aktivity v hospodaření, řada podnikatelských subjektů využívá moderní technologie pohonů, školí řidiče k lepší technice jízdy s cílem uspořit pohonné hmoty, využívají softwarové nástroje pro optimalizaci plánování rozvozových tras.

Zelená logistika podporuje síťové využívání dopravní infrastruktury a větší zapojení intermodální přepravy. Řada opatření uvedených v akčním plánu nákladní přepravy a logistiky přináší konkrétní příspěvky, jako např. prosazení jednotných standardů pro výpočet emisí CO2 na jednotku logistického výkonu nebo udržitelnou distribuční dopravu na tzv. "poslední míli".

K těmto návrhům musí přispět logistická centra jako uzlové body, ve kterých se propojují jednotlivé druhy dopravy a které výrazně redukují dodavatelské přepravy do velmi zatížených měst a sídelních aglomerací. Významnou úlohu zde sehrává kombinovaná přeprava jako podmnožina intermodální přepravy, která využívá pro nejdelší část přepravy v přepravním řetězci železniční a vnitrozemskou vodní dopravu. Rovněž budou kladeny požadavky na nákup moderních silničních nákladních vozidel s nízkou produkcí emisí CO2.

V letecké dopravě je očekáván v nadcházejícím období silný nárůst výkonů, proto musí být velmi přesně dbáno na ekologické aspekty. Ekologie a ekonomie musí jít spolu ruku v ruce. Jedná se především o ekologicky čistší a méně hlučná letadla. Letečtí dopravci modernizují své flotily, podílejí se na vývoji motorů s menší hlučností. Připravuje se zdražení nočních startů a manipulačních operací pro cargo, noční lety budou povolovány pouze letadlům s nízkou hlučností. Společný evropský letový prostor má předpoklady pro větší ochranu životního prostředí efektivnějším řízením letecké dopravy, zkrácením letových tras a úsporou spotřeby pohonných hmot až o 12 %.

Námořní kontejnerová přeprava očekává po hospodářské recesi zvýšení výkonů v řádu dvouciferných hodnot, ale přístavní kapacity jsou na své mezi. Podle zpracované prognózy pro námořní dopravu do roku 2025 by se měla překládka kontejnerů v německých přístavech zvýšit čtyřikrát, a to z 10,8 mil. TEU v roce 2004 na 45,3 mil TEU v roce 2025. Kapacitní omezení v přístavech a nedostatečná vnitrozemská infrastruktura spojující přístavy s průmyslovými oblastmi brzdí hospodářský vývoj nejen Německa, ale i Evropy.

Z tohoto důvodu byla zpracována koncepce pro koordinovanou strategii přístavní politiky a rozvoje přístavů pro nejbližších deset let. Hlavními cíly pro přístavní koncepty jsou:

- vybudování odpovídající dopravní infrastruktury a odstranění úzkých místy v přístavech,

- zlepšení konkurenceschopnosti přístavů,

- bezpečnost, zvýšení vzdělanosti a zaměstnanosti,

- požadavky na ochranu životního prostředí a klimatu,

- optimalizace bezpečnosti dodavatelských řetězců.

Cílem je posílit pozici německých přístavů ve srovnání s přístavy ARA (Antverpy, Rotterdam, Amsterodam). Jediný německý přístav s kontejnerovým terminálem pro kontejnerové lodě s velkým ponorem je Wilhelmshaven, který může přijmout lodě s kapacitou 18 tis. TEU.

Společnost Eurogate, která provozuje kontejnerové terminály v SRN, Itálii, Portugalsku a Maroku objednala dodávku 152 kontejnerových lodí s kapacitou 10 tis. TEU. Takové lodě mohou být v Hamburku a Bremenhavenu obslouženy za omezených podmínek, otevřením přístavu Wilhelmshaven se podmínky zlepší a nebudou prodělávat na západní konkurenci jako je Rotterdam.

Další otázky byly zaměřeny na silniční soupravy Gigaliner (celkové délky 25,25 m), zda se stanou konkurencí nákladních vlaků a jaký koncept bude vítězný pro nadcházející nákladní dopravu s ohledem na efektivnost, produkci CO2, spotřebu energie a produkci škodlivých emisí. Cílem není získat takový dopravní prostředek, který by ve srovnání s jiným vyhrával nebo byl nějak protežován. Prognózovaný nárůst nákladní přepravy musí být zvládnut a k tomu jsou potřebné všechny druhy dopravních prostředků, protože každý profituje svými specifickými silnými stránkami. Zároveň musíme předpokládat, že na zvládnutí očekávaných výkonů se bude podílet dopravní prostředek číslo jedna, a to je silniční nákladní automobil, který musí být efektivní. Dalším příspěvkem mohou být větší ložné jednotky. Na základě těchto faktorů vstupuje do hry tzv. dlouhá silniční souprava (Gigaliner), která vykazuje nižší spotřebu pohonných hmot na logistický výkon a tím i produkci CO2.

Posuzována byla i souvislost mezi razantním růstem ekonomiky po recesi a růstem oboru logistiky. Světově HDP vykazuje růst o 4 % a světový obchod se zbožím vykazuje nárůst o 7 %, to se projevuje ve zvýšených požadavcích na dopravu a logistiku a především na zapojení námořní a letecké dopravy do zbožových toků.

Inteligentní informační a telematické systémy jsou v současnosti a budoucnosti nevyhnutelné pro mobilitu a dopravní systémy, bez nich nelze globální zbožové a dopravní toky organizovat, ani místní taktové dodávky JIT s přesností na minutu. Rozmanitost možností pro využití telematiky v posledních letech stále roste. Inteligentní propojení rozdílných telematických aplikací v kombinaci s on-line dostupností dat umožňuje v pravý okamžik reagovat na nepředvídané změny v plánu trasy anebo zboží.

Nové telematické aplikace zajišťují také bezpečné přepravy nebezpečného zboží. Uplatnění systémů se zaměřuje i na ochranu před krádežemi a teroristickými útoky. Automatizované identifikační a varovné systémy umožňují navíc nové využití pro řízení dopravy a včasný požadavek na zásah.

AUTOR: Václav Cempírek

kráceno

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí