zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace pro žadatele o stanovisko ČGS k projektům OPŽP-Prioritní osa 6.-Oblast podpory 6.6.

13.07.2011
Geologie
Informace pro žadatele o stanovisko ČGS k projektům OPŽP-Prioritní osa 6.-Oblast podpory 6.6.

Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Projektové žádosti mohou předkládat kraje, města a obce, příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace, vysoké školy, občanská sdružení a obecně prospěšné organizace, právnické a fyzické osoby.

Zprostředkujícím subjektem pro posuzování a hodnocení žádostí prioritní osy 6.6. je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. AOPK ČR přijímá projekty prioritní osy 6.6. pouze s již předem vypracovaným odborným stanoviskem ČGS.

Úloha České geologické služby při předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků v rámci aktuální výzvy OPŽP - Prioritní osa 6. - Oblast podpory 6.6. je vždy definována v příslušné příloze k aktualizované Výzvě MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky, s vyjmenovanými doklady, které jsou požadovány k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí.

Česká geologická služba je na základě Implementačního dokumentu OPŽP jmenovanou institucí určenou k vypracování odborného stanoviska podle stanovené osnovy. Toto stanovisko je jednou z nedílných součástí žádosti určené pro oprávněného poskytovatele finančních prostředků - Státní fond životního prostředí.

Zpracování stanoviska je pro předkladatele provedeno bezplatně ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení žádosti do podatelny ČGS.

Podrobné informace k posuzování projektů Českou geologickou službou naleznete v příloze této aktuality.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí