zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o italské Ekomafii 2011

17.07.2011
Obecné
Šlendryján
Zpráva o italské Ekomafii 2011

30.824 odhalených deliktů v oblasti životního prostředí, obrat 9,3 miliardy eur, 2 milióny tun zabavených nebezpečných odpadů, odhad 26.500 nelegálních staveb, 290 zapojených klanů.

To je několik z mnoha čísel vyplývajících ze Zprávy o činnosti Ekomafie na území Itálie v roce 2010, která vyšla počátkem června t.r.

S problémy trestné činnosti páchané na životním prostředí se potýká s menší či větší měrou každý stát. V Itálii je tento problém vnímám obzvláště výrazně a citlivě s ohledem na historickou přítomnost zločineckých organizací - mafie, potažmo novodobé ekomafie.

Pojem ekomafie (z ital. orig. ecomafia) se jako slovní novotvar vytvořil v 90. letech 20. století, kdy jej jedna z významných italských sdružení na ochranu životního prostředí - Legambiente - použila ve své první zprávě zabývající se narůstající organizovanou kriminalitou v oblasti životního prostředí. Od té doby je tento pojem běžně používán, byl zaveden do slovníků a o činnosti ekomafie jsou vydávány každoroční detailní zprávy (tzv. Rapporto Ecomafia). V oblasti zabývající se tímto typem organizovaného zločinu hrají významnou úlohu státní instituce, mezi jinými lze zmínit státní prokuraturu působící při Kasačním soudu (tzv. Direzione Nazionale Antimafia).

mafieKaždým rokem zpráva upozorňuje na konkrétní kauzy, počet deliktů a počet stíhaných a potrestaných osob v oblasti hlavních činností zločineckých organizací páchaných na složkách životního prostředí a oblastech s nimi úzce souvisejících: nelegální obchodování s odpady, nelegální stavební činnost, rozkrádání archeologických statků a uměleckých děl, nezákonné obchodování a jiné nakládání s chráněnými druhy živočichů a rostlin a další. Vše uvedené se skrývá pod nezákonnou činností ekomafie. Zprávy o její činnosti analyzují fenomén ilegality v oblasti životního prostředí mající národní i mezinárodní dopad a upozorňují na lhostejnost a nečinnost mnohých dotčených osob. Zprávy, obsahující stovky stran, jsou vydávány sdružením Legambiente ve spolupráci s příslušnými kontrolními a policejními jednotkami, soudy, státním zastupitelstvím a dalšími odborníky zabývajícími se bojem s tímto typem kriminality.

Organizovaná zločinnost je největším problémem tradičně v jižních oblastech Itálie. V žebříčku nejvíce spáchaných deliktů za rok 2010 vede region Kampánie (hl. město Neapol), kde bylo zjištěno 3.849 deliktů (představujících 12,5 % z celkové národní bilance), proti 4.053 osobám bylo zahájeno trestní stíhání, na 60 osob byla uvalena vazba. Po Kampánii následují tradičně Kalábrie, Sicílie a Apulie. Výrazný nárůst nelegálních činností je ale zaznamenáván i v severním regionu Lombardie (hl. město Miláno).

mafieMezi největší problémy spojené s ekomafií patří nelegální způsoby nakládání s odpady a nepovolené stavby a stavební úpravy, které jsou prováděny v rozporu se stavebními předpisy (například nelegální stavby v chráněných přírodních oblastech či oblastech s vysokým rizikem sesuvu půdy - opět nejzávažnější problém regiónu Kampánie). Pořádkové síly odhalili na 6000 nelegálních činností souvisejících s odpady a téměř 7000 porušení právních předpisů v oblasti stavebních předpisů.

Tam, kde se vyskytují odpady, se vždy najde někdo s jednoduchým receptem na jejich (nelegální) odstranění. Scénář zjištěný vyšetřovateli je vždy stejný: zfalšovaná dokumentace, která doprovází přepravované odpady na území Itálie a při jejich vývozu ze země. Například v přístavech Neapol, Janov, Benátky či Cagliari karabiniéři odhalili organizaci, která nelegálně přepravovala odpady z elektrických a elektronických zařízení směrem do Číny, Malajsie, Pákistánu, Nigérie či Konga. Celní správa podala více než 100 oznámení na podezření ze spáchání trestné činnosti v oblasti mezinárodní přepravy odpadů a v lodních přístavech zabavila přibližně 11.400 tun speciálních a nebezpečných odpadů (z nichž nadpoloviční většina mířila ke zpracování do Číny).

Nárůst nelegální činnosti je sledován i v oblasti ochrany fauny a flory, kde bylo v roce 2010 zjištěno 5.835 protiprávních skutků. Velké množství kontrol dodržování ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je prováděno v souvislosti se závazky vyplývající z Washingtonské úmluvy (CITES). V roce 2010 bylo v této oblasti provedeno přes 41 000 kontrol. Významnou úlohu zde má speciální útvar CITES státní lesní stráže (Corpo Forestale dello Stato). Porušení úmluvy s trestněprávními následky bylo prokázáno ve 202 případech, správních deliktů bylo 277. V témže roce bylo při provedených kontrolách zabaveno 1.345 živých živočichů, 146 živočichů mrtvých nebo jejich částí, 28.332 produktů z nich pocházejících a 18.007 kusů vydělaných kůží. Celková hodnota zabavených druhů byla vyčíslena na 2 milióny 950 tisíc eur. Nejvíce je obchodováno se savci, následují plazi a bezobratlí.

Odhaduje se, že celkový obrat v oblasti nelegální činnosti nakládání a obchodování s živočichy, rostlinami a výrobky z nich je okolo 3 miliardy eur za rok (na celosvětovém trhu jsou stanoveny odhady ve výši 100 miliard eur). I zde je silným impulzem vazba na orientální trh. Mezi výše uvedenými čísly nejsou tisíce zabavených balení s potravinovými doplňky a alternativními pseudo léčivy vyrobených z chráněných druhů. Další nelegální činností v této oblasti jsou zakázané zápasy a závody mezi vybranými druhy zvířat, a samozřejmě nelze opomenout ani nelegální lov.
Závažnost tohoto typu kriminality vyplývá i z některých konkrétních kauz, se kterými Vás postupně seznámíme.

Letošní zpráva o Ekomafii přisuzuje fenomen tohoto typu protizákonné činnosti viru, s různými způsoby přenosu a smrtící schopností nákazy. Vir, který otravuje životní prostředí, zamořuje hospodářství a ohrožuje lidské zdraví.

mafieI přes nárůst odhalených organizací a jejich protizákonných činností, včetně počtu stíhaných a potrestaných osob, není zaznamenáno snížení nelegálních aktivit, ba naopak. S ohledem na nedostatek finančních prostředků a hospodářskou krizi je byznys ekomafie stále velmi výnosný a všudepřítomný. Ředitel sdružení Lebambiente - Vittorio Cogliati Dezza - přisuzuje zaujetí klíčových hospodářských míst a posílení vlivu ekomafie i tzv. "bílým límečkům", tedy úředním osobám pracujících ve státní správě, kteří se na protizákonných činnostech podílejí nebo ji minimálně přehlížejí. Zločinecké systémy (definované státním zástupcem Robertem Scarpinato, působícím v oblasti boje s organizovaným zločinem na Sicílii), jsou komplexními ilegálními sítěmi, v nichž jsou zapojeny subjekty z mnoha odlišných světů: politici, podnikatelé, odborníci, tradiční mafiáni, a kde mají významnou komunikační úlohu právě bílé límečky, bez nichž by se řada "obchodů" nemohla uskutečnit. V tomto systému se výše uvedený vir modifikuje, mění strategii šíření a snaží se být neviditelný pro protilátky (vyšetřovatele, státní zástupce, soudce).

Efektivnější boj s ekomafií si Itálie slibuje od transpozice evropských směrnic o trestněprávní ochraně životního prostředí (2008/99/ES a 2009/123/ES) a jejich nástrojů (zejména pak výrazné trestněprávní odpovědnosti), které však doposud nebyly, přes velkou nevoli řady subjektů, implementovány do národních předpisů. Stěžejní je rovněž důsledná mezinárodní spolupráce v boji s tímto typem zločinnosti.

Dne 24. června 2011 pro Enviweb.cz Veronika Tomášková

Zdroj:
Legambiente: Rapporto Ecomafia 2011. Le storie e i numeri della criminalitá ambientale. Annuari Edizioni Ambiente. 2011.
Corpo Forestale dello Stato: Dossier CITES 2010.
Tomášková, V.: Ekomafie a organizovaná zločinnost v oblasti životního prostředí v Itálii. České právo životního prostředí. 1/2007.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí