zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 3/2011

29.07.2011
Obecné
Dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 3/2011

Pro lepší orientaci žadatelů je k dispozici konsolidovaná verze směrnice č. 3/2011 ve znění dodatku č. 1.

Dne 22. 7. 2011 byl Ministerstvem životního prostředí vydán dodatek č. 1. ke směrnici MŽP č. 3/2011 z ledna letošního roku pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí. Níže jsou uvedeny nejdůležitější změny směrnice, které jsou obsahem tohoto dodatku:


V čl. 5 odst. 7 byl v souladu s dalším textem směrnice termín "schválení provozních smluv včetně způsobu výběru provozovatele..." nahrazen slovem "posouzení".

V čl. 8 odst. 7 slovo "nebude" ve větě "V případě nesplnění podmínek stanovených v registračním listu akce "nebude" Řídícím orgánem vydáno Rozhodnutí" je nahrazeno slovy "nemusí být" .

V Příloze č. 1 byly přijaty tyto dodatky a úpravy:

§ doplnění příloh v PO1 (oblasti podpory 1.1.4 a 1.3) a PO 6;

§ u všech PO je v případě organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací nově povinnou přílohou žádosti i souhlasné stanovisko zřizovatele organizace;

§ v PO 4 je upraveno číslo metodického pokynu pro analýzu rizik;

§ v PO 6 je upraveno, že "pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 se vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, nepředkládá.";

V Příloze č. 2 bylo upraveno dokladování:

§ upravena informace k rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami - nově může být rozhodnutí v odůvodněných případech doloženo i po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)

V Příloze č. 3 byl odejmut požadavek:

§ z podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) byl odstraněn požadavek na "soupis faktur"


Také byly provedeny některé pouze formální úpravy textu v přílohách Směrnice.


Pro lepší orientaci žadatelů je na stránkách OPŽP k dispozici konsolidovaná verze směrnice č. 3/2011 ve znění dodatku č. 1.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí