zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora regionů - Velké komunitní granty ČSOB

12.08.2011
Příroda
Podpora regionů - Velké komunitní granty ČSOB

Dobrý den,

prostřednictvím programu ČSOB a ERA pro podporu regionů - velké komunitní granty
podporuje Československá obchodní banka, a. s. projekty zaměřené na obnovu kulturní
krajiny a péči o životní prostředí
v celé České republice.

V rámci programu budou podpořeny 3 projekty z celé České republiky, přičemž každý
získá finanční podporu 300 000 Kč. Celkově tak bude rozděleno 900 000 Kč.

Uzávěrka pro přijetí žádostí je 30. září 2011.

Cílem programu je podpořit projekty, které řeší problematiku obnovy krajiny a péče
o životní prostředí a mají pozitivní komunitní dopad, protože do realizace aktivně
zapojí místní obyvatele a zvýší jejich zájem o otázky životního prostředí.

Aktivní zapojení veřejnosti do projektu je nezbytnou podmínkou získání podpory.
Široká veřejnost není pouze příjemcem výsledků projektu, ale je přímo vtažena
do příprav a realizace projektu. Projektové procesy jsou tak stejně důležité jako
výsledky projektu.

Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. obnova původních a zakládání
nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora
šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné
stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče
o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod.

Projekty se musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
o České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení,
nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví;
o obce a sdružení obcí;
o příspěvkové organizace.

Odkaz pro více informací:
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/csob-a-era-pro-podporu-regionu-velke-komunitni-granty-2011

S pozdravem

Lucie Voláková
Nadace VIA
E-mail: lucie.volakova@nadacevia.cz
tel.: 233 113 370, 731 873 272
www.nadacevia.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí