zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Letecká hasičská služba

11.09.2011
Havárie
Les
Letecká hasičská služba

Letecká hasičská služba (dále jen "LHS") je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zajišťována ve všech lesích na území ČR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ve spolupráci MV-generálního ředitelství HZS ČR s Ministerstvem zemědělství byla zpracována Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů (pdf, 1,06 MB) (dále jen "směrnice").

Provádění letecké hlídkové činnosti a hašení lesních požárů v hlavní sezóně lesních požárů je umožněno díky existenci Dohody o spolupráci při zajišťování letecké hasičské služby mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství a Smlouvy o zajišťování letecké hasičské služby mezi Ministerstvem zemědělství a soukromým leteckým provozovatelem na základě uskutečněné veřejné soutěže o návrh. Žádost o pomoc při leteckém hašení lesních požárů lze také uplatnit celoročně a celorepublikově na operačním a informačním středisku MV-generálního ředitelství HZS ČR, které má pravomoc vyzvat Policii ČR leteckou službu k poskytnutí vrtulníku vybaveného závěsným zařízením k odhozu hasební látky.

Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat. Jde zejména o případy, kdy se lesní požár šíří takovým terénem, který je pro pozemní jednotky požární ochrany špatně dosažitelný, anebo naprosto nepřístupný. Letecká technika je přivolávána především k rozsahem větším lesním požárům s účastí většího počtu jednotek požární ochrany (stupeň požárního poplachu II a vyšší). Hasebního efektu, který je vyvolán cíleným shozem velkého množství vody na frontu požáru během krátkého okamžiku, nelze ve špatně přístupném terénu docílit žádnou pozemní technikou.

V přípéadě sila prostředků zařazených do systému LHS se nejedná o síly a prostředky zařazené do požárních poplachových plánů krajů, ale o strategické síly a prostředky, jejichž činnost v rámci systému LHS financuje Ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu.

Pravomoc vyžádat letadlo na hašení lesních porostů na stanici LHS má pouze předurčené operační a informační středisko HZS kraje. Je totiž žádoucí, aby v každém pracovním sektoru stanice LHS fungovalo za HZS ČR pouze jedno styčné místo, které má neustálý přehled o poloze sil a prostředků této stanice LHS předurčené pro lety v daném pracovním sektoru a které může například vyhodnotit priority jejich nasazení v případě více požadavků na vzlet letadla v jednom okamžiku.

V praxi to znamená, že každý velitel zásahu může vznést požadavek na hasební letadlo na příslušné operační a informační středisko HZS kraje, které kontaktuje operační a informační středisko koordinujícího HZS kraje (viz směrnice) předurčené pro komunikaci se stanicí LHS a to dá pokyn stanici LHS k zahájení činnosti ke vzletu hasebního letadla. V případě potřeby nasazení hasebního letadla v pracovních sektorech kategorie B nebo C, kde není dislokována stanice LHS s hasebním letadlem, je v zájmu operativy, aby bylo s žádostí o zabezpečení hasebního letadla kontaktováno operační a informační středisko koordinujícího HZS kraje v pracovním sektoru A s nejbližší stanicí LHS.

Co zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů.

Co se týká hlídkových letů, žádají o ně pověření zaměstnanci Lesů ČR, s.p., kteří o této skutečnosti vyrozumívají operační a informační středisko koordinujícího HZS kraje. V zájmu koordinovanosti a informovanosti je pak nutné, aby o termínu prováděného hlídkového letu byla vyrozuměna i územně příslušná operační a informační střediska HZS krajů, nad jejichž katastrem trasa hlídkového letu probíhá.

ZDROJ: www.hzscr.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí