zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na POCHŮZKU PO ČERNÉM A ČERTOVĚ JEZEŘE KE 100 LETŮM OCHRANY NPR ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO

23.08.2011
Příroda
Chráněná území
Les
Pozvánka na POCHŮZKU PO ČERNÉM A ČERTOVĚ JEZEŘE KE 100 LETŮM OCHRANY NPR ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO

Cílem semináře je seznámit účastníky s historií a současností ochrany tohoto jedinečného území, s lesním hospodařením ovlivňovaným existencí NPR, s významem této NPR pro výzkum a ochranu druhů a ekosystémů.

Česká lesnická společnost, o.s.
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
a Lesy ČR

Vás srdečně zvou na
POCHŮZKU PO ČERNÉM A ČERTOVĚ JEZEŘE KE 100 LETŮM OCHRANY NPR ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO

pořádaný pod záštitou ministra životního prostředí pana Tomáše Chalupy
a pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství


Oblast Černého a Čertova jezera je významná nejen tím, že tudy prochází hlavní evropské
rozvodí, ale i výročím 100 let své cílené ochrany. Ochranu tohoto území poprvé vyhlásil jeho někdejší
vlastník kníže Hohenzollern v roce 1911, a to z podnětu zakladatele ochrany přírody v současném pojetí
- německého botanika Hugo Conwentze. V roce 1933 se potom území stalo součástí výnosu tehdejšího
Ministerstva školství a národní osvěty. Dnem 15. prosince 2010 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva
životního prostředí o vyhlášení národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava.
Přes výrazné působení přírodních procesů (vichřice, kůrovec), neztratilo území dodnes nic
na své hodnotě. I proto došlo k jeho vyhlášení, dokonce v rozšířené podobě. Předmětem ochrany jsou
přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí, balvanitých polí a
stojatých oligotrofních vod ledovcových jezer a vzácné i ohrožené druhy rostlin
a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky jezerní. V neposlední řadě pak
typy lesních i nelesních přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jinými právními předpisy vyhlášena
"evropsky významná lokalita Šumava" a stejnojmenná ptačí oblast.

Cílem semináře je seznámit účastníky s historií a současností ochrany tohoto jedinečného území,
s lesním hospodařením ovlivňovaným existencí NPR, s významem této NPR pro výzkum
a ochranu druhů a ekosystémů. NPR je příklad společného úsilí lesního hospodáře i ochránce přírody na
ochraně převážně smrkového lesního komplexu v 7. a 8. LVS. Seminář je určen lesníkům, pracovníkům
ochrany přírody a zájemcům z řad široké veřejnosti. Sborník referátů: ISBN 978-80-02-02330-2.

Místo konání: Špičák (sraz u parkoviště k Černému jezeru) N 49o 10´ 25´´ / E 13o 13´35´´
Datum konání: úterý, 13. září 2011, 8.30 hod

Časový program odborné akce:
8:30 9:00 Prezence účastníků
9:00 9:10 Zahájení a úvodní seznámení s NPR
9:10 13:00 Odjezd z místa setkání autobusem, venkovní ukázky a diskuse
13:00 13:30 Přestávka na oběd v lese
13:30 16.00 Pokračování exkurze a ukončení

Odborní garanti:
ING. PETR NAJMAN, LČR, s. p., LS Železná Ruda, petr.najman.ls209@lesycr.cz, 724 524 652
MGR. PAVEL HUBENÝ, Správa CHKO Šumava, pavel.hubeny@npsumava.cz, 731 530 296

Lektoři:
ING. PAVEL BEČKA - Správa CHKO Šumava
ING. IVAN KLIK - LČR, s.p. KŘ Plzeň
MGR. MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav (HBÚ)
PROF. ING. KOPÁČEK JIŘÍ, PH.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav (HBÚ)
DOC. RNDR. VRBA JAROSLAV, CSC., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav (HBÚ)

Organizační garant: ING. KAREL VANČURA, Česká lesnická společnost, o.s., 776 791 401

Exkurzí Vás budou provázet lesní správce lesní správy Železná Ruda Ing. Petr Najman a vedoucí
správy CHKO Šumava Mgr. Pavel Hubený společně s jejich kolegy Ing. Ivanem Klikem a
Ing. Pavlem Bečkou. Výklad bude doplněn vstupy zástupců Hydrobiologického ústavu AV ČR. V jejím
průběhu dojde ke slavnostnímu odhalení pamětní desky prof. Komárkovi. Této odborné akci České
lesnické společnosti udělil osobní záštitu ministr životního prostředí pan Mgr. Tomáš Chalupa.

Organizační pokyny:
Odborná akce se koná ve úterý, dne 13. září 2011, sraz účastníků je v 8,30 hod na Špičáku
(u parkoviště k Černému jezeru, čekáme cca. 15min). Na Vaši návštěvu se těší organizátoři akce.
1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich organizace.
2. Účastnický poplatek činí 480,- Kč. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte
ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00,
č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2241109. ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
3. Součástí účastnického poplatku je sborník referátů (tištěná publikace), občerstvení
v průběhu exkurze a doprava (autobus). Přednášející vložné neplatí.
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5. září 2011 na e-mail
cesles@csvts.cz (e-mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně na poštovní adresu:
ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků a
úhradu provést jednou platbou. Po uvedeném termínu je nutné účast dohodnout
telefonicky s organizačním garantem semináře a platbu provést v hotovosti
na místě. Při platbě převodem uveďte prosím do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE jméno
účastníka, firmu i v.s.
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme vám sborník.
6. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.
Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.


Na Vaši účast se těší pořadatelé!

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí