zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ASPEKTY LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ V POVODÍCH S VÝSKYTEM PERLORODKY ŘÍČNÍ

24.08.2011
Příroda
Voda
Les
Pozvánka na seminář ASPEKTY LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ V POVODÍCH S VÝSKYTEM PERLORODKY ŘÍČNÍ

Cílem semináře je shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti s hospodařením vlastníků lesů v těchto lokalitách a sjednotit náhled na ochranu životního prostředí.

Česká lesnická společnost společně
s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., VS Opočno
Vás srdečně zvou na odborný seminář, pořádaný
pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství
a ve spolupráci a za finančního přispění VLS ČR, s.p.

ASPEKTY LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ V POVODÍCH S VÝSKYTEM PERLORODKY ŘÍČNÍ

Perlorodka říční jako přísně chráněný živočišný druh se vyskytuje jen v několika málo říčních tocích na území ČR. Z hlediska lesnického obhospodařování v těchto povodích je mnoho nevyřešených otázek a přináší pro LH specifika, která nelze spatřovat na jiných územích ČR. Tato specifika významně ovlivňují běžné postupy hospodaření v lesních porostech v povodích s výskytem Perlorodky.
Cílem semináře je shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti s hospodařením vlastníků lesů v těchto lokalitách a sjednotit náhled na ochranu životního prostředí.
Seminář je určen vlastníkům lesů, pracovníkům státní správy i ochrany přírody. Součástí semináře bude exkurze do povodí řeky Blanice a do odchovny Perlorodky říční.

středa, 14. září 2011
Horní Planá, myslivna Uhlíkov (VLS ČR, s.p.)


Hlavní partneři akce:

Agrowald, s.r.o, Jihozápadní dřevařská, Kámen a písek, spol. s r.o., Kloboucká lesní, a.s., Lesostavby Třeboň a.s., Pontex, spol. s r.o., Swietelsky stavební s.r.o., Wotan Forest, a.s.

Odborný garant:
Ing. Petr Král VLS ČR, s.p.
tel: 739 547 549, e-mail: petr.kral@vls.cz

Organizační garant

Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:
8,30 - 9,00 hod. prezence
9,00 - 9,10 hod. zahájení, organizační pokyny
9,10 - 12,00 hod. přednášky
12,00 - 12.45 hod. přestávka na oběd
13,00 - 16,00 hod. exkurze do povodí Blanice (BUS)

Přednášky a lektoři:
ASPEKTY LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ V POVODÍ S VÝSKYTEM PERLORODKY ŘÍČNÍ V POVODÍ BLANICE Z HLEDISKA MAJITELE LESA
- ING. JOSEF TOPKA (ředitel VLS ČR s.p., Div. Horní Planá)
Zkušenosti s ochranou přírody a LH v povodí řeky Malše
- ZÁSTUPCE KÚ JIHOČESKÉHO KRAJE
PŘÍPRAVA NOVÉHO PLÁNU PÉČE, EKONOMIE PROJEKTŮ
- MGR. JAN ŠVANYGA (AOPK ČR)
LOKALITY VÝSKYTU, SPECIFIKACE OCHRANY PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH LH. OMEZENÍ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH VLS A S TÍM SPOJENÉ OCHRANNÉ PRVKY A OPATŘENÍ
- ING. ONDŘEJ SPISAR (Záchranný program perlorodky říční)
OCHRANA LESA, CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, POUŢÍVÁNÍ V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH - DOC. ING. PETR ZAHRADNÍK, CSC. (VÚLHM Jíloviště - Strnady, v.v.i.)
VÝCHOVA POROSTŮ Z DŮRAZEM NA OBHOSPODAŘOVÁNÍ POROSTŮ NA STANOVIŠTÍCH OVLIVNĚNÝCH VODOU
- ING. JIŘÍ NOVÁK, PHD. (VÚLHM Jíloviště - Strnady, v.v.i.)

Organizační pokyny:
Odborná akce se koná ve středu 14. září 2011 v myslivně Uhlíkov http://www.vls.cz/default.asp?lang=cz&ids=1867&idm=1842 u Horní Plané - prezentace od 8.30hod, zahájení 9.00hod). Zde proběhnou přednášky, je zde i možnost ubytování, viz. uvedený odkaz. Po občerstvení se autobusem přesuneme do povodí Blanice. Počet účastníků akce není omezen, respektujte prosím však termín uzávěrky přihlášek.
Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
Účastnický poplatek činí 500,- Kč vč. DPH, přednášející neplatí (v ceně oběd, doprava busem). Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5, č. ú. 5115061308/4000, k. s. 0308, v. s. 224 1110. Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
Součástí účastnického poplatku je sborník referátů a občerstvení při přednáškách, oběd, exkurze a organizační zajištění akce.
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5. září 2011 na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v. s.
Nezúčastníte-li se jednání/semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen.
Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného. Bez potvrzené přihlášky pořadatelem se z důvodu omezené kapacity nelze zúčastnit. Děkujeme za pochopení.


Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Další odborné semináře ČLS najdete v kalendáři akcí na www.cesles.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí