zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Důležitý nástroj pro hodnotící kritéria

06.09.2011
Ekologické stavění, bydlení
Důležitý nástroj pro hodnotící kritéria

Loni byl české veřejnosti představen národní nástroj pro certifikaci staveb pod názvem SBToolCZ.

České stavebnictví tak získalo vedle již zavedených zahraničních systémů, jakými jsou LEED (USA) či Green Building (EU), vlastní nástroj reagující na místní podmínky a hodnotící kritéria.

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Autory jsou odborníci z ČVUT, kteří při jeho tvorbě vycházeli z mezinárodní metodiky SbTool vyvinuté mezinárodní neziskovou organizací International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool se používá v mnoha zemích světa například ve Španělsku, Itálii a Portugalsku.

Zisk certifikátu dává developerům, architektům či stavitelům do rukou zejména marketingový nástroj, díky němuž lze lépe zhodnotit jejich úsilí vynaložené při stavbě budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Certifikát umožňuje odlišit jednotlivé stavby mezi sebou a poskytnout zpětnou vazbu jejím autorům. Transparentní a podrobná metodika pak dovoluje objektivní hodnocení a jeho případnou kontrolu nezávislými odborníky. Dnes lze tímto nástrojem hodnotit projekty bytových a administrativních staveb, do budoucna se plánuje nastavení kritérií pro veřejné budovy.

POSUZOVÁNÍ KVALITY

Certifikaci vykonávají auditoři proškolení certifikačním orgánem - pražským Technickým a zkušebním ústavem pro stavebnictví (TaZÚS). SbToolCZ je velmi přesný nástroj hodnocení budov z hlediska dopadu na životní prostředí, který umožňuje projektantům tento dopad optimalizovat. Cílem postupu je i poskytnout inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují negativní vliv stavby na životní prostředí. Vedle nezbytného hodnocení budovy po stránce technického provedení se zabývá i posuzováním sociálních dopadů, hodnocením lokality a přínosu stavby vůči ní, dopravní dostupností a infrastrukturou místa. Autoři si od nástroje slibují, že objektivní posouzení všech aspektů zároveň pomůže snížit provozní náklady a zlepšit uživatelský komfort. Důležité je, že certifikát se vystavuje na základě posouzení projektu a projektové dokumentace - ještě před provedením stavby. Hodnocení tak vyjadřuje kvalitativní potenciál budovy a umožňuje odborníkům, ale zejména široké veřejnosti - tedy budoucím možným klientům - posoudit opodstatněnost své případné investice.

ZÁKLADEM JE METODIKA

SBToolCZ obsahuje 33 kritérií z oblasti udržitelné výstavby. Každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě. Kromě toho projekt hodnotí skupina expertů prostřednictvím souboru hodnocení, v němž byla stanovena důležitost jednotlivých kritérií. Na základě obdrženého počtu bodů se pak stanovuje výsledná úroveň kvality budovy.

Metodika SBToolCZ je rozdělena do tří základních skupin: environmentální (životní prostředí), sociální (neboli také sociálně-kulturní) a ekonomika a management. Čtvrtou skupinu tvoří hodnocení lokality, jelikož však kvalitu místa nelze v projektu ovlivnit, nezapočítává se do celkového výsledku.

OD OTEPLOVÁNÍ K ODPADŮM

Hodnocení je opravdu komplexní. Mezi environmentálními kritérii jsou i "globální" hodnoty jako potenciál globálního oteplování či přispívání k ničení ozónové vrstvy; auditory však zajímá též struktura využitých materiálů, spotřeba vody a využití dešťové vody či zeleně na pozemku i v budově. Důležité je zmínit, že environmentální kritéria, která hodnotí spotřebu energie a emise, jsou v souladu s principy LCA (Life Cycle Assessment, tedy hodnocení životního cyklu) u nás doposud málo užívanými. Pro zákazníky společnosti Knauf Insulation je důležité, že minerální izolace z tohoto koncernu nejenže pomáhá dosahovat potřebných energetických úspor, ale zároveň patří mezi nejkvalitnější výrobky právě z hlediska takzvaného životního cyklu. Kvalita materiálu je tedy posuzována na základě jak technických parametrů, tak zohlednění energie spotřebované při výrobě, nákladů na dopravu, přírodních zdrojů, ekologičnosti výroby a odpadů i nákladů na př ípadnou recyklaci.

Zmíněná sociálně-kulturní kritéria hodnotí stavbu i z hledisek, která nemají konkrétní měřitelný vliv na životní prostředí, kupříkladu z hlediska vizuálního komfortu. Patří sem ale i taková kritéria jako tepelné pohoda v různých ročních obdobích, zdravotní nezávadnost materiálů či prostorová efektivita. V oblasti ekonomiky a managementu se hodnotí například provozní náklady nebo již zmíněné zacházení s domovním odpadem. Lokalita je posuzována z hlediska biodiverzity místa či lokální infrastruktury a dostupných služeb.


JAK SE POZNÁ KVALITNÍ BUDOVA

Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, které dělí posuzované stavby takto:

0 - 3,9 bodu - budova hodnocena (certifikát),

4 - 5,9 bodu - bronzový certifikát kvality budovy,

6 - 7,9 bodu - stříbrný certifikát,

8 - 10 bodů - zlatý certifikát.

Poznámka: Je nutno dodat, že i nové budovy, které získají méně než 3,9 bodu, odpovídají všem českým normám a jsou ze zákona povinny se po dokončení prokazovat standardním energetickým certifikátem.


Certifikát SBToolCZ získal jako první pasivní dům ve Frýdku-Místku

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
MŽP ČR
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Praha
SW CASEC
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Mladá Boleslav
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí