zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ - Zpracování podkladů do materiálu Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)

06.09.2011
Voda
Zemědělství
VZ - Zpracování podkladů do materiálu Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)

Název:
Zpracování podkladů do materiálu Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)
Číslo jednací:
6VZ32619/2011-14131
Stav zadávacího řízení:
Zadávací řízení probíhá

Místo plnění:
Česká republika
Název zadavatele:
Ministerstvo zemědělství
Organizační jednotka:
Úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání:
Výzva
Předmět veřejné zakázky:
Služby
Předpokládaná hodnota:
-750 000 Kč (bez DPH)

Stručný popis zakázky:
a. Zpracování výsledků výběrových šetření sboru poradců - metodiků akreditovaných MZe ČR provedených v roce 2011.
b. Ze zpracovaných výsledků výběrových šetření provedení výpočtu (odhadu) potřebného objemu skladovacích kapacit pro statková hnojiva podle stávající legislativy - nařízení vlády č. 103/2003 Sb. v platném znění
i. ve vztahu k celé ČR
ii. ve vztahu k subjektům, které se zabývají chovem zvířat
iii. ve vztahu ke zranitelným oblastem.
c. Ze zpracovaných výsledků výběrových šetření provedení analýzy technického stavu skladů pro statková hnojiva a stájí, použitých technologií ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, dojení z hlediska plnění požadavků nitrátové směrnice.
d. Provedení analýzy časových trendů vývoje technického stavu stájí a skladů z hlediska požadavků nitrátové směrnice a požadovaných nákladů s využitím výsledků výběrových šetření sboru poradců - metodiků akreditovaných MZe ČR prováděných v letech 2005 - 2011.
e. Zpracování kvantifikace investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice ve zranitelných oblastech.
f. Upřesnění specifikace technických a technologických systémů ustájení hospodářských zvířat chovaných v ČR a v návaznosti na ní kvantifikace celkové produkce hnoje, kejdy a močůvky v zemědělských podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech s výhledem na roky 2011 a násl. dle požadavků nitrátové směrnice.
g. Na základě výsledků roku 2010 vyhodnotit zatížení zemědělské půdy chovem hospodářských zvířat podle jednotlivých druhů v podnicích hospodařících v LFA a specifikovat složení chovaných zvířat a porovnat s ostatními podniky zahrnutými do šetření a s průměrem všech sledovaných podniků.

Více: eagri.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí