zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na úsporách energie vydělají všichni

19.09.2011
Energie
Urbánní ekologie
Na úsporách energie vydělají všichni

Více než polovina emisí skleníkových plynů je v Evropě vyprodukována na místní úrovni ve městech a obcích, v nichž žije a pracuje přes 70 % obyvatel a spotřebuje se tam přibližně 75 % energie...

Proto je iniciativa >>Pakt starostů a primátorů<< (Covenant of Mayors) zaměřena právě na místní samosprávy. Pakt starostů a primátorů vznikl s podporou Evropské komise a jeho hlavním cílem je pomáhat municipalitám s realizací jejich vlastních politik ochrany klimatu.

Města zapojená do iniciativy nejsou vázána žádným předem daným schématem, každé si může zvolit svou nejlepší cestu snižování emisí skleníkových plynů. Samosprávy tak mají jedinečnou možnost propojit své přijaté plány a strategické dokumenty pomocí vlastní energetické koncepce (Akční plán udržitelného energetického rozvoje), a využít tak synergie dané přirozeným rozvojem města a aktivitami vedoucími k naplnění vlastního závazku ke snížení emisí skleníkových plynů.

Výhodou zapojení do Paktu není jen snížení emisí, ale také snížení energetické náročnosti a možnost čerpání z fondů určených pro investice do oblastí udržitelné energetiky. Neméně důležitá je dobrá pověst obce či města, které dbá na životní prostředí svých občanů.

Dosud se k Paktu starostů a primátorů připojilo již více než 1900 měst z celé Evropy. Město Jeseník, které tento krok učinilo loni, uvádí: >>Kvalita životního prostředí v našem městě je mimořádná a chceme ji dále zlepšovat. Další faktor je zajištění energetické bezpečnosti a alespoň částečné soběstačnosti města. Proto také plánujeme vybudovat energetický zdroj na biomasu.<<

V České republice se podporou Paktu starostů a primátorů zabývá SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie. V rámci projektu Come2CoM může obec či město získat zdarma základní informace o vytvoření počáteční bilance emisí a konzultace při vytváření Akčního plánu. Více informací získáte na webu www.svn.cz

JAK NEJLÉPE ZAČÍT

Často se tvrdí, že města mají jen malou šanci ovlivnit úspory energie na svém území, tím méně pak emise skleníkových plynů. Nejjednodušším způsobem je začít u sebe, tj. vyhodnotit potenciál úspor, případně využití obnovitelných zdrojů na úrovni majetku města a vytvořit plán akcí (projektů). Zapojení dalších skupin obyvatel může následovat později a víceméně spontánně.

V oblasti úspor energie je stále co zlepšovat. Jen několik měst např. vytvořilo pozici energetického manažera odpovědného za hospodaření s energií. Snaha o úspory energie často končí zateplením budov, aniž by se dál vyhodnocovala a optimalizovala spotřeba energie (energetický management). Tak se stává, že radnice nedosáhne ani úspor, k nimž se zavázala v žádosti o dotaci, a situaci musí dodatečně řešit. Se zaváděním energetického managementu a tvorbou městských energetických plánů pomáhá městům i společnost PORSENNA o. p. s., vítanou pomůckou může být i web www.energetickymanagement.cz.

Pokud je nastaven systematický proces sledování a vyhodnocování spotřeby energie a město realizuje své projekty podle předem daného plánu, je možné velmi přesně odhadnout budoucí úspory energie, potažmo emisí a celý plán se stává reálnější.

Kromě úspor energie lze uskutečnit projekty využití obnovitelných zdrojů energie, ať již sluneční k ohřevu vody - např. pro domov seniorů, nebo v podobě kotelny na dřevěné pelety. Výhodným řešením může být i využití alternativních paliv v dopravě, např. stlačeného zemního plynu pro MHD a další obslužná vozidla městského úřadu a podřízených organizací.


Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors - www.eumayors.eu) je evropský projekt spolupráce jednotlivých samospráv a komunit, které se zavázaly k ochraně klimatu a jež chtějí vytvořit energetickou koncepci na místní úrovni. Ta by měla vést k významnému zefektivnění využívání energie a zvýšení místní energetické soběstačnosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí