zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář JILM - DŘEVINA ROKU 2011

13.09.2011
Les
Pozvánka na seminář JILM - DŘEVINA ROKU 2011

Seminář je určena vlastníkům lesa, odborným pracovníkům státní správy lesů, zaměstnancům státních lesů i soukromých lesních majetků, pracovníkům ve výzkumu, pedagogům lesnických škol i akademickým pracovníkům, školkařům, studentům.

Česká lesnická společnost s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze a ve spolupráci s Lesy ČR
Vás srdečně zvou na odborný seminář
pořádaný pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

JILM - DŘEVINA ROKU 2011

Jilm odedávna tvořil významnou druhovou složku především lužních lesů (tvrdých luhů), jeho dřevo bylo hojně využíváno. V posledních několika desetiletích je tato dřevina decimována a obtížně se nachází řešení k jeho stabilizaci a záchraně. Mimořádné snížení zastoupení jilmu v našich lesích vede k dalšímu snižování druhové pestrosti nejenom této dřeviny, ale návazně i dalších druhů fauny.

Cílem semináře je shrnout výsledky praxe v pěstování jilmu a teoretických možností a hledat cestu ke zlepšení současného stavu. Kromě přednášek prezentujících současné poznatky o biologii jilmu, zkušenosti se sadebním materiálem, využití jilmového dřeva v historii i současnosti, zazní i příklad toho, jak peníze ze životního prostředí mohou pomáhat lesníkům (zakládání nových porostů s převahou jilmu jako stanovištně původní dřeviny).

Arboretum "Truba" v Kostelci nad Černými lesy není veřejnosti volně přístupné.
Na 12,5 ha je pěstováno přes 1000 druhů. Ve sbírce dřevin vyniká rod jedle (25 druhů), borovice (50), javory(42), dub (25) a další. K fakultativní prohlídce arboreta po ukončení semináře podá odborný výklad Ing. Václav Bažant, Ph.D., vedoucí arboreta.

ISBN 978-80-02-02296-1
ISBN: 978-80-213-2165-6

čtvrtek, 6. října 2011
Kostelec nad Černými lesy, zámek

Odborní garanti:

Ing. Pavel Kyzlík Základní pobočka ČLS Dendrologická Dobřichovice
tel: 603 163 409, e-mail p.kyzlik@seznam.cz
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha
tel: 22438 2870, e -mail: remes@fld.czu.cz

Organizační garanti


Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:

Čtvrtek, 6. 10. 2011
8,00 - 9,00 hod. prezence (souběžně výstava odborné literatury
z vydavatelství Lesnická práce, s. r. o.)
9,00 - 9,10 hod. zahájení, organizační pokyny
9,10 - 10,25 hod. I. blok přednášek
10,25 - 10,45 hod. přestávka
10,45 - 12,25 hod. II. blok přednášek
12,25 - 13.30 hod. oběd (jídelna ŠLP)
13,30 - 14,55 hod. III. blok přednášek
14,55 - 15,15 hod. přestávka
15,15 - 17,00 hod. IV. blok přednášek a ukončení semináře

Odborné referáty:

Jilmy v ČR na základě dat hospodářské úpravy lesů
Prof. Ing. Jan Kouba, CSc., Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., FLD ČZU v Praze

Přehled o výskytu jilmu v České republice
Ing. Petr Navrátil, CSc., Ing. Alena Krylová, Ing. Miroslav Zeman, ÚHÚL Brandýs n. Labem

Problematika brestu v Slovenskej republike
Doc. Ing. Igor Štefančík, CSc. a kol. NLC Zvolen

Biotičtí škodliví činitelé domácích druhů jilmů
Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D., Ing. Jan Liška, VÚLHM, v.v.i. Strnady

Využití biotechnologických postupů při zachování genetických zdrojů jilmů
RNDr. Jana Malá, CSc., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
VÚLHM, v.v.i. Strnady, JU v Českých Budějovicích

Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR
Ing. Milan Jurásek, Lesy ČR, s.p. - Semenářský závod Týniště n. Orlicí

Pěstování sadebního materiálu jilmů (Ulmus sp.)
Ing. Přemysl Němec, LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem

Zkušenosti s pěstováním jilmů na výsypkových stanovištích Sokolovské uhelné pánve
Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Barbora Modrá, Ing. Dana Prokopová, Ph.D., ČZU v Praze

Praktické využití prostředků MŽP z OP ŽP na zakládání nových porostů s převahou
jilmu jako stanovištně původní dřeviny
Polívka Martin, DiS., ÚHÚL Brandýs n. Labem

Jilm - dřevo neznámé
Ing. Jan Řezáč, Nadace Dřevo pro život

Jilmy památné a významné
Ing. Pavel Kyzlík, ČLS

V.E. Lenhart: Zkušené naučení osetí lesův - vaz (r.1793)
- nebude přednášeno, jen ve sborníku referátů

Organizační pokyny:

Odborná akce se koná ve čtvrtek 6. října 2011 na zámku v Kostelci nad Černými lesy
(Náměstí Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy).

Ubytování je možné v zařízeních Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy
v areálu černokosteleckého zámku (www.slp.cz, odkaz "Ubytovací služby"). Kontakt: Jiří
Kabelka, tel.: 321 610 325, e-mail: sluzby@slp.cz. Současně lze domluvit i podmínky
parkování aut. Přednášející i účastníci si zajišťují ubytování samostatně.
. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich
vysílající organizace.
. Účastnický poplatek činí 480,- Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka
(účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126,
150 00 Praha 5, č. ú. 5115061308/4000, k. s. 0308, v. s. 224 1104.
Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
. Součástí účastnického poplatku je sborník referátů, občerstvení, oběd.
. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3. října 2011
na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo
poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více
účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky
s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem
uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v. s.
. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme vám sborník.
. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme
o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Další odborné semináře ČLS najdete v kalendáři akcí na www.cesles.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí