zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Severočeská vodárenská nahrazuje vodní zdroj pro Mikulášovice

26.09.2011
Voda
Severočeská vodárenská nahrazuje vodní zdroj pro Mikulášovice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Děčínsku dnes slavnostně zahájila realizaci další ze svých významných investičních akcí - nahradí nevyhovující vodní zdroj pro město Mikulášovice. Stavba je ve finančním objemu téměř 54 milionů korun (vč. DPH).

MUDr. Tomáš Indra, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti: "Po šestileté etapě strategických investic do oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování přicházejí na řadu neméně důležité investice Severočeské vodárenské k zajištění kvality pitné vody, např. stavby nebo rekonstrukce vodovodních přivaděčů a úpravny vody. Jejich realizací naplňujeme požadavky legislativy."

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: "Realizované opatření zajistí do budoucna pro Mikulášovice dodávku kvalitní pitné vody z úpravny vody Chřibská. Po ev. dostavbě vodovodní sítě ve městě se díky tomu bude moci zvýšit počet obyvatel zásobovaných z veřejného vodovodu ze 740 až na téměř 2 000."

"Jsme rádi, že jako zhotovitel této stavby můžeme i naší prací přispět ke zkvalitnění a rozšíření dodávky pitné vody v tomto regionu a věříme, že se nám podaří dílo realizovat ve stanovených termínech a kvalitě, tak jak nás zavazuje smlouva o dílo s investorem," dodává za Severočeskou stavební a. s. Vítězslav Chalupecký, ředitel společnosti.

Více o stavbě:
Město Mikulášovice je zatím zásobováno pitnou vodou z místních zdrojů. Jde o podzemní zdroje - čtyři vrty na jižním okraji města. Z těchto vrtů je voda čerpadly dopravována do akumulační nádrže. Nad ní je čerpací stanice, ze které je hygienicky zabezpečená voda čerpána do vodojemu o objemu 150 m3. Z vodojemu odtéká gravitačně do vodovodní sítě. Situace v zásobování Mikulášovic je kritická jak z hlediska množství, tak i kvality vody, protože voda nevyhovuje v ukazateli mangan.

V blízkém okolí nelze najít dostatečně vydatný a kvalitní zdroj vody, proto bylo rozhodnuto napojit Mikulášovice na skupinový vodovod Varnsdorf, jehož hlavním zdrojem je podzemní a povrchová voda upravovaná v úpravně vody Chřibská.

V rámci investiční akce SVS bude vybudován vodovodní přivaděč v celkové délce 8 630 metrů, kde bude kombinována gravitační doprava vody a čerpání. Tento přiváděcí řad "A" propojí stávající přivaděč Krásná Lípa - Šluknov se stávajícím vodojemem Mikulášovice-Lom o objemu 2 x 250 m3. V celé délce půjde o polyetylénové potrubí. Úsek v délce 6 640 metrů bude o průměru 180 mm. Na jeho konci bude vybudována šachta, z které bude moci být v budoucnu napojena zbývající část Šluknovského výběžku (podle studie SčVK "Zásobení Šluknovského výběžku pitnou vodou"). Další úsek potrubí v délce 1 990 metrů s průměrem 90 mm bude sloužit jen pro zásobování města Mikulášovice. Na tomto úseku přivaděče bude za šachtou vybudována čerpací stanice k dopravování vody do vodojemu Mikulášovice-Lom.

Celkový finanční objem stavby je 44,97 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 29. července 2011. Stavební práce začaly 15. srpna 2011 a termín dokončení je stanoven na 30. listopad 2012.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí