zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetické aktuality

10.10.2011
Energie
Energetické aktuality

Toyota využívá slunce, Ford vsadil na vítr...

Elektřina, teplo i chlad z bioodpadu

V maďarském městě Szarvas byla otevřena největší elektrárna na bioplyn v zemi. Trigenerační elektrárnu s technologií CCHP (specifický typ kogenerace, který kromě elektřiny a tepla produkuje i chlazení) pohánějí tři bioplynové motory Jenbacher J416 s certifikací Ecomagination. Celkem vyrobí 4,2 MW elektrické energie a stejné množství tepelné energie, která je určena pro místní drůbežárnu i pro dodávky do sítě.

Energetický developer r.e Bioenergie provozuje elektrárnu ve spolupráci s provozovatelem přilehlé drůbežárny. Ta zajišťuje surovou biomasu, kterou motory Jenbacher proměňují v bioplyn. Ten vzniká anaerobním zpracováním celkem 22 500 tun drůbeží a kravské mrvy, 31 000 tun prasečí kejdy, 47 480 tun smíšeného odpadu z jatek, syrovátky a usazeného kalu z odpadních vod a 18 000 tun cukrového čiroku (nenáročná plodina používaná zejména pro siláž) ročně. Zařízení na zpracování biomasy je umístěno přibližně čtyři kilometry od drůbežárny. Pro dosažení optimální efektivity tepelné energie je bioplyn z tohoto zařízení přiváděn speciálním potrubím až k motorům Jenbacher v závodu. Tepelná energie systému CCHP je následně využita k zajištění vytápění a ochlazování v objektu. Veškerá přebytečná elektrická energie je odváděna do místní sítě.

Zemědělský odpad patří k hlavním průmyslovým zdrojům skleníkového plynu metanu. Zpracování biomasy a využití vzniklého bioplynu však zajistí, že se do ovzduší uvolní méně nebezpečného plynu. Současně lze hodnotné, na živiny bohaté zbytky využít jako hnojivo.

Ford vsadil na vítr

Závod společnosti Ford na výrobu vznětových motorů v britském Dagenhamu od konce letošního srpna využívá za příznivých podmínek výhradně elektřinu získanou z větrné energie. Snížení emisí CO2 by mělo činit 5000 tun za rok. Umístění na břehu řeky Temže, kde vítr fouká prakticky pořád, je takřka ideální.

Dvě větrné turbíny, které byly doposud v provozu, generují 5,92 milionů kWh ročně, což odpovídá spotřebě více než 1700 domácností. Přidáním třetí turbíny se množství získané energie zvýšilo na 11,4 milionů kWh, tedy na téměř dvojnásobek.

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou však využívány i v mnoha jiných provozech Ford.

Dvě větrné turbíny se již dva roky točí v belgickém Genku. Technické středisko v britském Duntonu využívá elektřinu výhradně z OZE již od jara 2008. Ve výrobním závodě, v ústředí i v technickém středisku v Kolíně nad Rýnem, je využívána elektřina ze tří norských a švédských hydroelektráren. Technické středisko je navíc vytápěno párou z kogenerační elektrárny tamního energetického závodu. Důležitou roli hraje i slunce, a to v poněkud překvapivé lokalitě - ve Walesu, konkrétně v závodu společnosti Ford na výrobu motorů v městě Bridgend.

Kogenerace pro zemědělce

Společnost GE uzavřela tříletou rámcovou smlouvu s AB Group, evropskou společností zabývající se vývojem kogeneračních technologií. Cílem projektu je poskytnout zemědělským projektům na využití bioplynu po celé Evropě inovativní kombinaci plynových motorů Jenbacher společnosti GE a jednotek na využití odpadního tepla Clean Cycle. Očekává se, že projekt přinese příjmy ve výši až 50 milionů dolarů.

Jádro pro Alabamu

Před lety pozastavená výstavba jaderné elektrárny Bellefonte 1 v severní Alabamě se navzdory aktuálním protijaderným náladám v brzké době opět rozeběhne. Jedním z klíčových partnerů podílejících se na dostavbě bude i francouzská Areva, jeden z uchazečů o dostavbu Temelína. Oblast působnosti Arevy na Bellefonte 1 bude zahrnovat oblasti strojírenství, stavebnictví a výměnu komponent na jaderných systémech elektrárny, návrh a výrobu paliva stejně tak systém kontroly a řízení digitálních reaktorů, kompletně modernizovanou řídicí místnost a simulátor pro výcvik operačního personálu. Po dokončení bude 1260MW tlakovodní reaktor jedním z nejmodernějších jaderných elektráren ve Spojených státech a bude vyrábět dostatek elektřiny pro zásobování přibližně 750 000 domácností. Dokončení je plánováno v horizontu do roku 2020.

Toyota využívá slunce

Společnosti Toyota a British Gas dokončily další významný průmyslový projekt v britském závodu TMUK (Toyota Motor Manufacturing United Kingdom) v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nová solární elektrárna pokrývá 90 tis. m2 průmyslové plochy přímo v závodu v Burnastonu.

Mezi automobilkami ve Velké Británii se jedná o vůbec největší zařízení svého druhu. "Pole" přibližně 17 tisíc fotovoltaických panelů dokáže za rok "odbourat" přibližně 2 tisíce tun emisí CO2 a dosáhnout energetických úspor v objemu 4,6 mil. kWh. Takové množství energie by zhruba postačilo k výrobě 7000 vozů ročně.

Fotovoltaickou soustavu doplňuje spektrum ukázkových řešení na úsporu energií, která byla ve výrobních provozech v Burnastonu zavedena. Jedná se například o "brise soleil", sluneční clony z fotovoltaických panelů, instalované nad okny, nebo stěna z fotovoltaického materiálu, nahrazující stávající okna.

Společnost TMUK se může pochlubit celou řadou projektů na ochranu životního prostředí. Jedná se o vůbec prvního výrobce automobilů ve Velké Británii, který získal mezinárodní osvědčení ISO 14001 za ekologické řízení (v roce 1996) a který jako první dokázal zcela eliminovat odpady vyvážené na skládku (v roce 2002). V roce 2008 navíc dosáhl nulového odpadu při spalování.

Slibný rozvoj elektromobility v Praze

Zájem o elektromobilitu v hlavním městě stále roste. Pražští energetici proto pokračují ve výstavbě infrastruktury a zprovoznili již osmou nabíjecí stanici. Ta je od září k dispozici v garážích obchodního centra Europark Štěrboholy.

Od zahájení provozu první stanice v obchodním centru Chodov v únoru letošního roku se Pražské energetice (PRE) podařilo ve spolupráci s různými partnery vybudovat již osm stanic.

Nejnovější z nich je zájemcům k dispozici v garážích obchodního centra Europark Štěrboholy. Na všech místech je čerpání elektřiny stále zdarma.

"Od února jsme již elektrovozidlům dodali více než jednu megawatthodinu elektřiny. Nejčastějším místem odběru je Chodov, dále pak Černý Most a garáže Slovan v centru města. Nejvíce elektřiny odebrali řidiči v březnu a následně v červnu a srpnu," uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE. Počet nabíjecích stanic se bude i nadále rozšiřovat. Další plánuje PRE ve spolupráci s městskými částmi vybudovat především v okrajových částech Prahy.


Ocenění českým studentům za přínos jaderné energii

Vítězslav Jarý, student nukleární chemie na Českém vysokém učení technickém v Praze se stal letošním vítězem ceny Henriho Becquerela za vědecký přínos v oblasti jaderné energie.

Představení jeho studie na téma vývoje nových scintilačních materiálů mu vedle ocenění přineslo finanční odměnu od společnosti Areva a zároveň stipendium od Francouzského velvyslanectví v ČR na odbornou stáž ve francouzské laboratoři podle vlastního výběru.

Dalšími oceněnými byli studenti Jan Frýbort, Kateřina Pachnerová Brabcová a Petr Kovařik.

Cena pojmenovaná podle významného francouzského fyzika, oceněného Nobelovou cenou - Henriho Becquerela - je zaměřena na ocenění českých studentů magisterského a doktorandského studia, za jejich výzkumné aktivity a přínos k vývoji jaderné energie. Ocenění proběhlo pod patronací Pierra Lévyho, velvyslance Francie v ČR, a Jean-Marie Lehna, laureáta Nobelovy ceny za chemii z roku 1987.


Návrat kouzla plynových lamp

Před 164 lety se v naší zemi poprvé rozsvítily plynové lampy. V roce 1984 sice zhasla poslední z nich, ale od roku 2001 se opět vracejí do historických ulic českých měst.

Dnes osvětluje historické jádro Prahy asi 700 plynových lamp. Vrátily se například do ulic Nerudova, Železná, Celená, Rytířská, Hlavsova, Jilská a Karlova, na Malé náměstí, do části Staroměstského náměstí, Uhelného trhu aj. Od konce loňského roku svítí bílým plynovým světlem i na Karlově mostě. Lucerny dnes svítí na celé Královské cestě, kterou jezdili čeští králové ze svého dvora na místě současného Obecního domu na Pražský hrad.

Na rok 2012 se připravuje rekonstrukce historického osmiramenného kandelábru v Loretánské ulici. Uvažuje se také o zámeckých schodech, ulici Na Kampě či Velkopřevorském náměstí.

Škoda směřuje postupnými kroky k biomase

Škoda sníží do roku 2015 Ke snížení dojde hlavně díky využití biomasy. V roce 2015 bude zhruba jedna třetina celkového množství vyrobeného proudu v teplárně ŠkoEnergo pocházet z obnovitelných energií. Elektrárna ŠkoEnergo, dceřiná společnost automobilky Škoda, byla do provozu uvedena v roce 2000. Vyrábí elektřinu pro výrobu vozů v sídle automobilky a slouží jako teplárna pro město Mladá Boleslav.

Roční produkce elektrického proudu společnosti představuje 420 000 MWh, přičemž 50 000 MWh se už dnes získává spalováním biomasy. Do roku 2015 se množství elektřiny vyráběné z biomasy zvýší na 140 000 MWh. Třetina vyráběné elektřiny pak bude pocházet z obnovitelných zdrojů a dojde k celkovému snížení emisí CO2 o čtvrtinu, tedy o 130 000 tun CO2 ročně.


RPS Energy změní jméno

Společnost Vemex ukončila proces odkupu 51 % akcií společnosti RSP Energy, která bude v nejbližší době přejmenována na Vemex Energie. Pod tímto názvem bude společnost prodávat zemní plyn a elektrickou energii domácnostem a malým odběratelům. V současné době firma prodává napřímo elektrickou energii a zemní plyn 16 039 konečných odběratelů.


Energetické tendry v ČR jsou jasně průhledné

V minulém čísle Energetiky jsme přinesli rozhovor s Miloňem Vojnarem, ředitelem společnosti Lumius, věnovaný otázkám zrušení zástavního práva společnosti, jejím úspěchům i dalšímu
rozvoji. Věnovali jsme se také tématům energetických tendrů a státní energetické koncepce.

Bohužel jsme však v rozhovoru chybně uvedli jméno pana ředitele, za což se panu Vojnarovi, společnosti Lumius i čtenářům omlouváme.

Michael Málek

ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí