zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko ÚKOZ k držení psa mimo lidský příbytek, eventuelně trvale na řetězu

08.10.2011
Příroda
Stanovisko ÚKOZ k držení psa mimo lidský příbytek, eventuelně trvale na řetězu

V poslední době obdržela Ústřední komise pro ochranu zvířat několik dotazů, které se týkaly držení psa mimo lidský příbytek.

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon na ochranu zvířat") odborným poradním orgánem ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat zřízeným k plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1. V poslední době obdržela Ústřední komise pro ochranu zvířat několik dotazů, které se týkaly držení psa mimo lidský příbytek. Z tohoto důvodu Ústřední komise pro ochranu zvířat projednala a přijala na svém 18. zasedání dne 13. září 2011 následující Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k držení psa mimo lidský příbytek, eventuelně trvale na řetězu.

Toto stanovisko nahrazuje Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k držení psa na krátkém řetězu, které Ústřední komise pro ochranu zvířat přijala na svém 42. zasedání dne 20. září 2000.

Ochrana zvířat je specifická právní oblast, která chrání zájmy života, zdraví a pohody zvířat také v případech, kdy není možné jejich přirozené nároky vyjádřit definicí, protože rozsah těchto nároků není určitý. K přirozeným potřebám zvířat a pojmům ochrany zvířat, které nelze exaktně určit, patří jejich pohyb jako základní etologická a fyziologická potřeba. To respektuje znění § 4 písm. c) bod 3 zákona na ochranu zvířat, kde se jako týrání zvířete stanoví "omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete". Pokud jde o psy, lze na základě jejich přirozenosti i výše citovaného ustanovení zákona říci, že volné proběhnutí několikrát denně je jejich základní přirozenou potřebou, která je také v našich kulturních podmínkách běžně respektována, a jde tedy o soulad požadavku biologického, právního i kulturního.

Vzhledem k tomu, že existují plemena psů, která nejsou pro chov uvnitř lidských příbytků příliš vhodná (velcí, aktivní psi), je třeba si uvědomit potřeby těchto zvířat při držení v kotcích, boxech nebo boudách. Zvláštním případem je pak trvalé držení psa na řetězu, které je ještě v některých (zvláště venkovských) lokalitách praktikováno. Obecně nelze považovat držení uvázaného psa za týrání, protože je třeba zvážit i další podmínky chovu, zvláště povinnost chovatele zamezit úniku zvířete. K posouzení, zda se jedná o týrání, je ze zákona způsobilý pouze úřední veterinární lékař, který absolvoval zákonem stanovenou kvalifikaci, tedy inspektor místně příslušné krajské veterinární správy.

Ústřední komise pro ochranu zvířat nicméně nedoporučuje trvalé uvazování psů, a použití řetězu nebo jiného vazného materiálu nedostatečné délky považuje za týrání. Zvíře by mělo být fixováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to na řetězu minimální délky odpovídající trojnásobné délce jeho těla včetně ocasu.

Při držení v kotcích, boxech nebo boudách musí být psům poskytnuta alespoň dvakrát denně možnost volného pohybu, pokud možno na volném prostranství, a to minimálně 1 hodinu. Psům musí být umožněna základní biologická potřeba vyměšování; výkaly musí být z ustájovacích prostor pravidelně, nejlépe denně odstraňovány. Kotce, boxy a boudy musí být udržovány v suchém a čistém stavu. Podlahy ustájovacích prostor by měly být pevné, nejlépe dřevěné. Tepelná izolace není v našich klimatických podmínkách ve většině případů bezpodmínečně nutná, je však vhodné zamezit průvanu např. předsíňkou nebo instalací látkového závěsu na vchodu do boudy v zimních měsících. Velikost boudy musí být přiměřená tak, aby v ní zvíře mohlo pohodlně zaujmout přirozenou polohu; nadměrná velikost není vhodná z důvodů tepelné pohody zvířete. Pravidelně je třeba zasahovat proti množení vnitřních i vnějších parazitů. Krmení je nutno podávat pravidelně, kvalitu a kvantitu řídit podle plemene a stáří zvířete. Miska s čistou pitnou vodou musí být stále k dispozici.


V následující tabulce jsou k dispozici doporučené rozměry kotců pro psy různých velikostí.

kotceToto stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat není právně závazné a Ústřední komise jej přijala s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na tuto problematiku, a to podle právního stavu ke dni jeho zpracování.
září 2011

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí