zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Města proti klimatické změně

11.10.2011
Energie
Klimatické změny
Urbánní ekologie
Města proti klimatické změně

Více než polovina emisí skleníkových plynů je v Evropě vyprodukována na místní úrovni ve městech a obcích, v nichž žije a pracuje více než 70 % obyvatel a je zde spotřebováno přibližně 75 % energie...

Proto je iniciativa "Pakt starostů a primátorů" (Covenant of Mayors) zaměřena právě na místní samosprávy. Pakt starostů a primátorů vznikl s podporou Evropské komise a jeho hlavním cílem je pomáhat municipalitám s realizací jejich vlastních politik ochrany klimatu, zejména s úsporami v oblasti hospodaření s energií.
Výhodou zapojení do Paktu není jen snížení emisí, ale také snížení energetické náročnosti a možnost čerpání z fondů určených pro investice do oblastí udržitelné energetiky. Neméně důležitá je dobrá pověst obce či města, které dbá na životní prostředí svých občanů.

starostové

V současné době se k Paktu starostů a primátorů připojilo již více než 1900 měst z celé Evropy. Město Jeseník, které se k Paktu starostů a primátorů připojilo v roce 2010, k tomu uvádí: "Kvalita životního prostředí v našem městě je mimořádná a chceme ji dále zlepšovat. Další faktor je zajištění energetické bezpečnosti a alespoň částečné soběstačnosti města. Proto také plánujeme vybudovat energetický zdroj na biomasu."
Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města
Právě v Jeseníku se bude konat 18. 10. 2011 konference "Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města". Konference s totožným programem následně proběhne 20. 10. 2011 i v Litoměřicích. řečníkObě konference mají za cíl podpořit opatření, při kterých by klimatická politika přinášela veřejné správě čistý zisk zejména v oblasti energetické účinnosti, vyššího využívání obnovitelných zdrojů energie a v oblasti energetického managementu. Za účasti odborníků proběhne diskuse o konkrétních možnostech úspor energie v českých městech a obcích. Jedním z témat konferencí je i financování projektů v programovém období 2014-2020.

"Jaký skutečně máme vliv na produkci skleníkových plynů a co vlastně víme o CO2 ukáže názorně Michael Londesborough v rámci své prezentace na 2 konferencích v říjnu v Jeseníku a Litoměřicích"

Konference je určena nejen zástupcům měst a obcí, na své si přijdou i účastníci z oblasti energetických služeb, z finančních institucí a z řad odborné veřejnosti. V programu konferencí je i vystoupení Dr. Michaela Londesborougha, Ph.D. (vědec, moderátor pořadu PORT České televize), který přiblíží historii vzniku antropogenního CO2 a prostřednictvím své show plné experimentů bude demonstrovat souvislost mezi lidskou činností a současnými klimatickými změnami.

Zájemci o konferenci "Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města" naleznou podrobné informace na webových stránkách konference: www.pakt-starostu.cz .

Na úsporách energie vydělají všichni
V oblasti úspor energie je stále co zlepšovat. Pouze několik českých měst má například vytvořenu pozici odpovědnou za hospodaření s energií (energetického manažera). Úspory energie často končí zateplením budov, aniž by dále byla vyhodnocována a optimalizována spotřeba energie (energetický management). Stává se tak, že není dosahováno úspor, ke kterým se město zavázalo při žádosti o dotaci a situaci tak musí dodatečně řešit. Se zaváděním energetického managementu a tvorbou městských energetických plánů pomáhá městům také společnost PORSENNA o.p.s., vítanou pomůckou může být i webová stránka www.energetickymanagement.cz.
Evropská rada před rokem stanovila pro nové programové období (2014 - 2020) 5 hlavních cílů, z nichž jedním je energetický cíl vyjádřený známou zkratkou 20-20-20. Je tak velmi pravděpodobné, že města, která si v současnosti stanovují cíle v úsporách energie a ve využívání obnovitelných zdrojů budou mít k dispozici i jisté finanční zdroje pro realizaci konkrétních projektů. Na evropské úrovni již nyní Pakt starostů a primátorů představuje vlivnou sílu a má také podporu Výboru regionů a je tak velmi pravděpodobné, že bude mít i vliv na tvorbu podmínek financování v příštím období.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí