zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěry mezinárodní konference

14.10.2011
Obecné
Závěry mezinárodní konference

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádala během posledního zářijového týdne v konferenčním centru v Průhonicích mezinárodní konferenci, kde se setkali specialisté ze všech členských států EU včetně přidružených zemí.

Konference byla rozdělena do tří samostatných dvoudenních bloků.

V prvním bloku proběhlo setkání členů národních referenčních center (tzv. NRC) zaměřených na hodnocení stavu životního prostředí (tzv. NRC for State of Environment Reporting, NRC SoE). Jedním z hlavních témat tohoto bloku bylo shrnutí přípravy publikace European Environment State and Outlook Report 2010 - SOER 2010 a nastínění postupu přípravy další hodnotící zprávy, která vyjde v roce 2015. V této části byly prezentovány i zkušenosti při přípravě národních zpráv o životním prostředí, zároveň byly v i představeny indikátorové sady hodnotící stav životního prostředí ve vybraných zemích. Na základě těchto shrnutí byla vyvolána diskuze nad tématy sdílení informací o stavu životního prostředí v Evropě prostřednictvím monitorovací a pozorovací sítě EIONET a zahrnutí výhledů budoucího vývoje jednotlivých složek a faktorů ovlivňujících stav životní prostředí do dokumentů na nadnárodní i národní úrovni.

Blokem navazujícím na první část jednání bylo setkání členů NRC zaměřených na výhledy v životním prostředí (tzv. NRC Forward-Looking Information and Services, NRC FLIS) http://www.eea.europa.eu/publications/knowledge-base-for-forward-looking, kde jak členové NRC SoE, tak i NRC FLIS diskutovali nad pozitivy i negativy využití výhledů do reportingových aktivit jednotlivých států. Dále zde stejně jako v případě setkání NRC SoE byly v krátkosti prezentovány základní dokumenty zaměřené na prezentaci možného budoucího vývoje. Největší aktivity v této oblasti v současnosti vyvíjejí Belgie, Nizozemí a Francie. Velká část jednání byla zaměřena na prezentaci možných výstupů z projektu FLIS koordinovaného v rámci konsorcia 7 zemí, kde je aktivním členem i Česká republika.

Třetím blokem konference bylo setkání představitelů národních kontaktních bodů (tzv. NFP -National Focal Point) z 33 evropských zemí. Jednání zahájila úvodním slovem ředitelka odboru Evropské unie a politiky životního prostředí MŽP Veronika Hunt Šafránková, MBA. První den jednání bylo na programu shrnutí a vývoj událostí od posledního setkání v květnu v Kodani, vyhodnocení dotazníku týkajícího se zapojení lidských zdrojů na výkonu funkce NFP v jednotlivých zemích a na závěr byly prezentovány výsledky souběžných jednání NRC SoE a NRC FLIS.

Druhý den informovali zástupci EEA o projektech Eye on Earth - State of play, Citizen Science And Invasive Alien Species (IAS) a aktuálním pokroku v projektu GMES.

Krátce byly zmíněny i závěry z ministerské konference v Astaně a zároveň zde byla prezentována nová publikace EEA - Europe´s environment - An Assessment of Assessments.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí