zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Využití simultánní TG-DTA v silikátové technologii

25.10.2011
Geologie
Využití simultánní TG-DTA v silikátové technologii

Silikáty stále zaujímají významné postavení v oblasti stavebnictví, ale i v dalších odvětvích průmyslu. Proto se i současné studie zabývají podrobným rozborem těchto látek. Lze předpokládat, že se během dalších let bude výzkum více zaměřovat na lepší pochopení jejich vlastností a nové aplikační využití. K tomuto studiu také může dobře posloužit snadno dostupná a přesná metoda jako je termická analýza.

Silikáty stále zaujímají významné postavení v oblasti stavebnictví, ale i v dalších odvětvích průmyslu. Proto se i současné studie zabývají podrobným rozborem těchto látek. Lze předpokládat, že se během dalších let bude výzkum více zaměřovat na lepší pochopení jejich vlastností a nové aplikační využití. K tomuto studiu také může dobře posloužit snadno dostupná a přesná metoda jako je termická analýza.

Silikáty tvoří asi 90 % zemské kůry, proto patří k nejdůležitějším přírodním surovinám. Mezi nejvýznamnější silikáty se řadí jílové minerály. Jsou to hydratované křemičitany s vrstevnatou strukturou, kterou lze podle potřeby modifikovat a technologicky využít. K současně rychle se rozvíjejícím směrům výzkumu patří např. příprava geopolymerů a jejich kompozitů, interkalátů jílových minerálů s polymery, výroba zeolitů a materiálů pro environmentální aplikace a mnohé další oblasti.

Znalost jednotlivých pochodů, které nastávají při tepelné úpravě suroviny je velmi důležitá při průmyslovém zpracování silikátů. Mezi důležité metody studia popisující chování materiálu při zahřívání nebo ochlazování patří termická analýza. Ta podává informace o procesech, které se můžou projevit mj. změnou hmotnosti nebo spotřebováváním tepelné energie v materiálu. Pro studium se často využívá kombinace dvou nejpoužívanějších technik termické analýzy, termogravimetrie (TG) a diferenční termické analýzy (DTA). Jedná se o tzv. simultánní TG-DTA, která pro analýzu vzorku výhodně využívá obě metody současně a umožňuje tak zkoumání více fyzikálních vlastností najednou během jediného měření. Termogravimetrické křivky podávají informace o složení zkoumaného minerálu, jeho tepelné stálosti, o teplotním rozkladu a produktech vznikajících při rozkladném procesu.

Dále na: http://www.chempoint.cz/vyuziti-simultanni-tg-dta-v-silikatove-technologii

ZDROJ: www.chempoint.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí