zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém podpory obnovitelných zdrojů v ČR je třeba změnit

26.10.2011
Energie
Systém podpory obnovitelných zdrojů v ČR je třeba změnit

Nový závazek ČR již není formulován jako podíl na hrubé domácí spotřebě elektřiny, ale veškeré energie (v podílu OZE do roku 2020). Výroba tepla z obnovitelných zdrojů má z hlediska jeho plnění úplně stejnou váhu, jako výroba elektřiny. Vzhledem k tomu, že biomasy je v ČR jen velmi omezené množství, je nezbytné zajistit její využití s maximální účinností. A to nejlépe v kombinované výrobě elektřiny a tepla. V současné době je však systém podpory nastaven tak, že se výrobcům vyplácí vyrábět maximální množství elektřiny bez ohledu na nízkou účinnost využití obnovitelného paliva. Většina zelené energie tak končí v chladicích věžích elektráren. Přiměřené zvýšení příplatku za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla by vytvořilo motivaci pro dodávky tepla z OZE a v konečném důsledku by vzhledem k efektivnějšímu využití paliva snížilo celkové náklady na podporu, které platí konečný spotřebitel.

"Za stávající praxe využívání biomasy s účinností kolem 30 % není dosažení závazného cíle podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě energie v ekonomických možnostech České republiky", řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek a dodal: "Návrh zákona o podporovaných zdrojích jde správným směrem, svůj přístup by však měl přehodnotit také ERÚ a nastavit systém podpory tak, aby byl závazek splněn s co nejnižšími náklady pro spotřebitele. V případě biomasy je jednoznačně klíčem kombinovaná výroba elektřiny a tepla".

"I kdyby se stávající podpora kombinované výroby zvýšila 10 krát, byla by celková podpora na jednotku obnovitelné energie v případě kombinované výroby elektřiny a tepla pořád čtyřikrát nižší než při kondenzační výrobě elektřiny bez využití tepla", řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení Martin Hájek a dodal: "Může se to zdát paradoxní, ale zvýšení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy je pro spotřebitele výhodné, protože vede ke snížení celkových nákladů podpory OZE v ČR. Pokračování stávající preference kondenzační výroby elektřiny z OZE je energeticky nesmyslné a ekonomicky zničující. Je to slepá kolej končící pořádně tvrdým nárazníkem."

Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie také v souladu se směrnicí EU považuje biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu za biomasu a předpokládá podporu energetického využití odpadu. Energetické využití komunálního odpadu by mohlo pomoci plnit závazek ČR v oblasti podílu energie z obnovitelných zdrojů podstatně levněji, než nákladné pěstování energetických plodin.

"Třídění biologicky rozložitelné složky z komunálního odpadu je technicky obtížné, energeticky náročné a nemá žádný ekonomický smysl. Vzniklo by obrovské množství kontaminovaného kompostu, jehož jediné smysluplné využití by bylo opět ve výrobě energie", řekl Mirek Toplánek. Martin Hájek k tomu dodal: "Je naprosto absurdní na jedné straně podporovat pěstování energetických plodin místo potravin na zemědělské půdě a současně připustit vyvážení odpadní biomasy obsažené v komunálním odpadu na skládky."

Podpora výroby energie z biomasy - modelové porovnání stávajícího systému preferujícího kondenzační výrobu elektřiny s návrhem podpory kombinované výroby elektřiny a tepla v teplárnách.

Kondenzační výroba
elektrárna
Kombinovaná výroba teplárna (návrh)
Energie v palivu - biomasa (MWh)
1
Dodaná elektřina (MWh)
0,30
0,15
Dodané teplo (MWh)
0
0,70
Obnovitelná energie celkem (MWh)
0,30
0,85
Zelený bonus za elektřinu (Kč)
348,00
174,00
Zelený bonus za kombinovanou výrobu (Kč)
0
67,50
Náklady podpory celkem (Kč)
348,00
241,50
Měrné náklady na energii z OZE (Kč/MWh)
1160,00
284,10
Na jednotku vyrobené energie (započitatelné z hlediska plnění závazku) je kombinovaná výroba v teplárnách 4 x levnější než kondenzační výroba v elektrárně i v případě, že by byl bonus za elektřinu z kombinované výroby zvýšen 10 x. Pro účinnou motivaci využití biomasy v kombinované výrobě elektřiny a tepla s vysokou účinností není uvedené navýšení bonusu za KVET nezbytné (mohlo by být nižší). Stávající výše bonusu za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 45 Kč/MWh však účinnou motivaci nevytváří.

Poznámka: Vypočteno na základě podpory pro rok 2011 (Cenové rozhodnutí č. 2/2010). Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve stávajících výrobnách - zelený bonus 1160 Kč/MWh. Pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla uvažován bonus 450 Kč/MWh oproti stávající výši 45 Kč/MWh.
Zdroj: TZ - Teplarenske sdruzeni CR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí