zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem

10.11.2011
Odpady
Atomová energie
Nakládání s vyhořelým jaderným palivem

Vyhořelé jaderné palivo (VJP) vzniká jako vedlejší produkt při provozu jaderně-energetických a výzkumných reaktorů. Dle dikce atomového zákona "do doby, než vyhořelé nebo ozářené jaderné palivo jeho původce nebo Úřad prohlásí za radioaktivní odpad, se na nakládání s ním, kromě požadavků vyplývajících z jiných ustanovení tohoto zákona, vztahují také požadavky jako na radioaktivní odpady. Vlastník vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva je povinen nakládat s ním tak, aby nebyla ztížena možnost jeho další úpravy" (§ 24 odst. 3).

Pro zajištění bezpečného skladování VJP vyvezeného z reaktoru je vedle reaktoru každého bloku obou jaderných elektráren zbudován bazén VJP, kde je VJP skladováno po dobu nutnou ke snížení výkonu zbytkového tepla. Poté je VJP převezeno do vybudovaných suchých skladů VJP (MSVP a SVP Dukovany, SVJP Temelín), kde je dlouhodobě skladováno po dobu řádově desítek let. Suché skladování je zvládnutá, dlouhodobě ověřená a prakticky bezodpadová technologie založena na izolaci VJP v obalových souborech pro přepravu a skladování.

S VJP vznikajícím při provozu výzkumých reaktorů je nakládáno obdobným způsobem - skladování v bazénu reaktoru a následný převoz do Skladu VAO v areálu ÚJV Řež a. s., kde je skladováno jak suchým, tak i mokrým způsobem. Na přelomu listopadu a prosince 2007 se uskutečnila kombinovaná silniční a železniční přeprava vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů ÚJV Řež a. s. do Ruské federace. Přeprava je součástí programu RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return), který vychází z GTRI (Global Treath Reduction Iniciative) - společné iniciativy vlád USA a RF k minimalizaci hrozby zneužití jaderných materiálů pro teroristické účely. V rámci této iniciativy bylo vyhořelé vysoce obohacené jaderné palivo z provozovaného reaktoru LVR-15 připraveno k přepravě a posléze přepraveno na přepracování do Ruské federace. Součástí zásilky bylo i vyhořelé nízko obohacené jaderné palivo z již neprovozovaného reaktoru VVR-S, kterého přebalení bylo financováno bývalým Fondem národního majetku ČR v souvislosti s likvidací starých ekologických zátěží v ÚJV Řež a.s. Na přípravě přepravy a na vlastní přepravě se spolupodílely státní a soukromé organizace z ČR, USA, RF, tranzitních zemí a MAAE. Další informace lze najít na webové stránce MAAE.

Vzhledem k vysokým aktivitám a značnému obsahu dlouhodobých radionuklidů se v současné době předpokládá uložení (tj. trvalé umístění) VJP v hlubinných geologických formacích, i když technologie jeho úpravy jsou ve světě zvládnuty a jsou průmyslově využívány v závodech na přepracování VJP (Francie, Japonsko, Rusko, Velká Británie). Po etapě skladování bude proto VJP převezeno do plánovaného hlubinného úložiště, kde bude přebaleno do úložných obalových souborů a uloženo. Dlouhodobé skladování a navazující uložení VJP v hlubinném úložišti je dle Vládou schválené "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" považováno za základní národní strategii v oblasti nakládání s VJP. Na druhou stranu realizace skladů VJP umožňuje zaujmout vyčkávací pozici a v závislosti na budoucích podmínkách palivo buď přepracovat, nebo využít nově vyvíjené technologie. I v případě zavedení těchto technologií budou ale dále existovat vysoceaktivní odpady, které bude nutné uložit v hlubinném úložišti.

ZDROJ: SÚJB

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí