zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vodní dílo Dalešice - symbióza vodního díla s jadernou elektrárnou

19.11.2011
Ekologická dovolená, cestování
Vodní energie
Vodní dílo Dalešice - symbióza vodního díla s jadernou elektrárnou

Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna.

Bylo vybudováno pro tyto účely:
- přečerpávací vodní elektrárna
- zásobování atomové elektrárny u Dukovan vodou z vyrovnávací nádrže
- zajištění vody pro závlahu pozemků
- zásobování průmyslovou vodou
- ochrana před povodněmi
- zlepšení hygienických poměrů na toku
- turistika a rekreace při zachování nezastavěné přírody na velké části břehů, zejména pravého břehu


Plocha povodí: 1 136 km2
Délka vzdutí: hlavní nádrž 22 km, vyrovnávací nádrž 7 km
Zatopená plocha: 480 ha a 118 ha
Objem zadržované vody: 127,3 mil. m3 a 17,1 mil. m3
Stálý objem: 59,5 mil. m3 a 5,6 mil. m3

Hlavní hráz: délka v koruně 300 m, šířka v koruně 8 m, šířka v základnové spáře 300 m, maximální výška hráze nad základnovou spárou 99,5 m, kubatura hráze 1,95 mil. m3

Hráz vyrovnávací nádrže: délka 185 m, šířka v koruně 7,75 m, šířka v zákl. spáře 32 m, výška 49 m, kubatura betonu 89 400 m3

Výkony: přečerpávací elektrárna 4 x 104 MW, roční výroba 745 077 GWh
průtočná elektrárna v hrázi vyrovnávací nádrže 1,23 MW, roční výroba 2,416 GWh

Investor: Energoinvest, ČEZ, Praha
Projektant: Hydroprojekt Praha, závod Brno
Hlavní dodavatelé: stavební část Ingstav Brno
strojně-technologická část ČKD Blansko
elektro-technologická část Energovod Praha

Zahájení výstavby: r. 1971
Ukončení výstavby: r. 1979

Vodní elektrárna Dalešice

Výrobní komplex nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany dotváří přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která byla postavena v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny. Nádrž průtočné vodní elektrárny Mohelno slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale je i spodní nádrží pro čerpání. Je rezervoárem vody pro odběr chladicí vody Jadernou elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod. Vodní elektrárna Mohelno byla postavena současně s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice.


Dalešice najíždějí do 60 sekund Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je z hlediska instalovaného výkonu druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Pro provoz energetické sítě je neocenitelná její schopnost najet na plný výkon do 60 sekund. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána buď z výrobního dispečinku elektrárenské společnosti ČEZ, nebo z dispečinku provozovatele přenosové soustavy ČEPS.

Na turbíny přivádějí vodu čtyři ocelová potrubí o průměru 6200 mm. Elektrárna a rozvodna jsou umístěny u paty hráze. V přečerpávací vodní elektrárně jsou nainstalována čtyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro maximální spád 90 metrů. Pro výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém provozu, jsou použity synchronní generátory o napětí 13,8 kV a s obousměrným točením. Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kV slouží blokové transformátory.

Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 a délce 350 m vodního díla Dalešice je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody pro práci přečerpávací vodní elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem a zajišťuje sedimentaci nečistot z horního toku. Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě jiného přítomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Jezero o ploše 480 ha je využíváno i k rekreačním účelům. Délka jeho vzdutí dosahuje 22 km, největší hloubka až 84 m.

Tabulka:Základní údaje o přečerpávací vodní elektrárně Dalešice

typ elektrárny přečerpávací, špičková
rok uvedení do provozu 1978
objem horní nádrže 127 mil. m3
spád 60,5 až 90,7 m
počet soustrojí 4
typ turbíny reverzní Francisova
max. výkon soustrojí 112,5 MW
max. příkon při čerpání 115 MW
max. průtok reverzní turbínou při výrobě 150 m3/s
průtok vody reverzní turbínou při čerpání 137,5 m3/s
otáčky 136,4 ot./min.
průměr oběžného kola 6000 mm

Exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice

Exkurze je zcela zdarma a trvá asi dvě hodiny. Během této doby se o Vás bude starat profesionální průvodce. Shlédnete film o vodních elektrárnách, prohlédnete si modely a dokonce můžete navštívit i provozní prostory elektrárny.

Účastníci exkurze vstupem do areálu VD Dalešice vstupují do provozu elektrárny, a proto musí dodržovat pravidla bezpečnosti provozu a v každém případě respektovat pokyny průvodce. Při nedodržení pravidel, nevhodném chování, požití alkoholických nápojů apod. je v pravomoci průvodce kdykoli exkurzi ukončit. Návštěva výrobních prostor závisí na provozních podmínkách a chování účastníků exkurze.

Při příjezdu setrvejte na parkovišti a nevstupujte do prostoru před branou, kde je vjezd vozidel do areálu. Vyčkejte příchodu průvodce. Vedoucí exkurze (učitel, doprovod) zodpovídá za chování všech účastníků exkurze!

Začátky prohlídek v období červenec - srpen: 9:30, 11:30, 14:00. Jinak pouze na objednání na tel. 561 10 5519 nebo na adrese infocentrum.edu@cez.cz.

Z dalešické elektrárny se řídí i provoz průtočné elektrárny Mohelno

Přehradní gravitační betonová hráz vodní elektrárny Mohelno s příslušným hydrotechnickým zařízením, tj. přepadem a základovou výpustí, vytváří 7 km dlouhé jezero. Elektrárna Mohelno je plně automatizovaná a dálkově ovládaná z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Využívá hydroenergetický potenciál pro výrobu ekologicky čisté elektřiny. Vlastní objekt elektrárny je umístěn přímo v tělese hráze. Přívod vody na Kaplanovu turbínu zajišťuje potrubí o průměru 1200 mm a délce 30 m. Napětí generátoru je 6,3 kV. Vtok i výtok je možné hradit ocelovými tabulemi.

K Francisově turbíně se přivádí voda potrubím o průměru 800 mm a délce 12 m. Uspořádání soustrojí je horizontální, uložené ve speciálním ložisku. Napětí generátoru je 0,4 kV.

Dále na:http://www.dalesickaprehrada.cz/vodni-elektrarna-mohelno/

ZDROJ: www.dalesickaprehrada.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí