zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Využití nulamocného nanoželeza pro in-situ sanaci podzemních vod

15.11.2011
Voda
Geologie
Sanace, staré zátěže
Využití nulamocného nanoželeza pro in-situ sanaci podzemních vod

Nanočástice nulamocného železa (nZVI) jsou stále ve větší míře využívány v oblasti čistění kontaminovaných podzemních vod a jsou schopny úspěšně redukovat celou řadu kontaminantů, mezi které patří chlorované uhlovodíky (TCE, PCE aj.), pesticidy, těžké kovy a další látky.

Látky představující ekologickou zátěž jsou díky extrémní reaktivitě Fe(0) redukovány na látky méně toxické, či naprosto netoxické, které se běžně v životním prostředí vyskytují. Velkým kladem tohoto způsobu eliminace kontaminantů podzemních vod je, že nedochází k tvorbě nebezpečných produktů během sanace (meziprodukty jsou nanoželezem rovněž odbourávány).

nano ironSpolečnost NANO IRON, s.r.o. disponuje unikátní, šetrnou a bezodpadovou technologií pro výrobu nanoželeza (řada produktů NANOFER) a zabývá se i technickou podporou při samotných in-situ aplikacích (zapůjčení a použití technologií přímo na lokalitě).

Aplikace in-situ spočívá v zásaku nanočástic prostřednictvím malých injektážích vrtů přímo do kontaminované podzemní vody. Aplikace nanoželeza je velmi rychlá, dosahuje podstatně nižších provozních nákladů v porovnání s běžně používanými sanačními metodami (např. nákladná výstavba reaktivních bariér, budování čerpacích stanic, odtěžení kontaminované zeminy) a odehrává se přímo na místě znečištění, čímž v celkové hodnotě sanační zakázky kompenzuje relativně vyšší cenu samotného materiálu. V porovnání s ostatními in-situ technologiemi je díky efektivitě nanoželeza zapotřebí daleko nižší množství materiálu, čímž se doba (a tím i cena) sanačního zásahu dále snižuje.

V minulých letech dodala společnost NANO IRON své produkty NANOFER pro pilotní zkoušky i plné sanace na různé lokality v ČR. Rovněž proběhlo několik pilotních zásaků v zahraničí - jmenovitě ve Spojených státech, Dánsku, Portugalsku a Maďarsku.

nano ironNa lokalitě ve Spojených státech, kde hlavním kontaminatem jsou chlorované uhlovodíky, bylo injektováno přes 700kg suspenze NANOFER. Technologie byla shledána velmi perspektivní pro její vysokou šetrnost vůči životnímu prostředí a především byla velmi pozitivně hodnocena technická vyspělost zapůjčených zařízení, automatizace procesů a jednoduchost obsluhy. V současné době zde probíhá půlroční monitoring a po jeho úspěšném vyhodnocení proběhne plná sanace lokality s využitím této redukční technologie.

Více na www.nanoiron.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí