zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Brownfieldy - vzdělávání a praxe

11.11.2011
Ekologické vzdělání a výchova
Sanace, staré zátěže
Urbánní ekologie
Pozvánka na seminář Brownfieldy - vzdělávání a praxe

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad akademických pracovníků a studentů vysokých škol...

Seminář bude rozdělen do dvou sekcí. Cílem dopolední části semináře bude seznámení posluchačů s tématem, vytvoření představy o vážnosti a aktuálnosti dané problematiky a dále prezentace nového oboru a metod vzdělávání. Odpolední část semináře bude zaměřena na prohloubení znalostí a rozšíření informací demonstrovaných na konkrétních příkladech. Sérii přednášek povedou zkušení lektoři z řad akademických pracovníků VŠB a čeští i zahraniční odborníci z praxe, kteří se tématu brownfieldů věnují denně, a mají tak možnost podělit se o své zkušenosti a předat posluchačům cenné rady. Ústřední tématikou semináře bude obnova a znovuvyužití Brownfieldů a prezentace edukačního programu nově vznikajícího magisterského oboru: Evropská škola pro obnovu brownfieldů, postgraduální a e-learningová forma studia. Během kurzu bude zajištěno občerstvení a účast na kurzu je BEZPLATNÁ.


Co jsou to brownfieldy?

Celoevropským problémem z hlediska ochrany a tvorby životního prostředí v městském a příměstském prostředí je revitalizace a možnosti nového využití opuštěných, starých průmyslových areálů, idustriálních ploch a území ovlivněných těžbou tzv. brownfieldů. Tyto plochy ohrožují veřejné zdraví a vytváří rizika pro životní prostředí a snižují využitelnou plochu v rámci urbanizovaných celků. Rehabilitace, regenerace brownfieldů má rostoucí význam pro všechny členské státy EU, obnova a jejich využití je významným příspěvkem k vytvoření podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj. Současně se často jedná a poměrně dlouhodobé, finančně náročné, komplexní činnosti, zahrnující široké spektrum odborných disciplín. Protože ale v současné době v EU neexistují žádné profesionální nebo vzdělávací standardy pro obnovu brownfieldů, byl vypracován a podán projekt, jehož hlavním cílem je právě řešení problematiky brownfieldů na vzdělávací a aplikační úrovni. Tento projekt bude na uvedeném semináři taktéž prezentován.


Datum konání:

1. prosince 2011

Místo konání:

VŠB-TU Ostrava, Nová Aula
17. Listopadu 15/2172
Ostrava - Poruba

Pořadatelé:


Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Mgr. Hana Franková
Ing. Eva Lacková

Váš zájem o seminář nahlaste prostřednictvím e-mailu nejpozději do 13. listopadu 2011 na :

hanny.frankova@seznam.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí