zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

15.11.2011
Energie
Krátce z EU

Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech pro transevropskou energetickou infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES

Tento návrh si klade za cíl vytvořit základní rámec pro realizaci transevropských energetických sítí, které budou podporovat vzájemnou solidaritu mezi členskými státy a podporovat hlavní cíle energetické politiky (tj. energetickou konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek). Návrh stanovuje jednodušší a efektivnější pravidla pro rychlý a řádný rozvoj interoperabilních energetických sítí podporujících energetickou účinnost a začlenění obnovitelných zdrojů do energetické soustavy. Nově upravuje poskytování grantů a úvěrů, snižuje regulatorní nároky pro prioritní infrastrukturní stavby a zapojuje navrhovaný nástroj pro propojení Evropy do financování prioritních projektů v oblasti energetické infrastruktury. Rovněž obsahuje konkrétní seznamy klíčových infrastrukturních projektů, které se budou prioritně realizovat.

Státy Evropská unie musí zdvojnásobit investice do elektrické sítě, která bude rozvíjena po roce 2020, pokud chtějí nastolit cestu k bezuhlíkové elektřině do roku 2050. To jsou závěry studie, kterou zveřejnila European Climate Foundation (ECF) a která se zabývá vývojem energetického sektoru po roce 2030. Zpráva ECF uvádí, že Evropa již vytvořila odpovídající politický rámec pro zajištění provádění dekarbonizace energetického sektoru po roce 2020. Členské státy však musí investovat více než 1,2 miliardu dolarů, aby dosáhly nastavených cílů. Jen v takovém případě bude EU moci do roku 2030 vyrábět 50 procent energie z obnovitelných zdrojů. Financování těchto inovací by mohlo dle studie probíhat například prodejem dluhopisů. Komise by chtěla tento plán uskutečnit do konce tohoto desetiletí. Kompletní zprávu naleznete zde - www.roadmap2050.eu


Zvláštní skupina založena pro sbližování japonských a evropských podniků se sešla na konci října v japonském Tokiu. Skupina doporučila opatření ke spolupráci japonských a evropský úřadů vedoucí k zajištění udržitelné energetiky. Ta je totiž hnacím prvkem pro zajištění kvalitního hospodářského a konkurenceschopného podnikatelského prostředí. Podnikatelé doporučují vládám zemí EU a Japonska přehodnotit národní a regionální energetické politiky. Cílem by měla být podpora integrované perspektivy energetické politiky a udržitelný hospodářský rozvoj v následujících desetiletích. Fórum požaduje, aby následující diskuse odrážely podložené údaje, jak vědecké, tak veškeré hospodářské analýzy a braly v úvahu názory veřejnosti. Přístup ke spolehlivé a cenově dostupné energii zůstává stále klíčovou záležitostí k udržení konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik. Konkurence na světových trzích, totiž znamená zaměstnanost na domácím trhu práce.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí