zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Investiční záměr: bioplynová stanice

22.11.2011
Bioplynové stanice
Investiční záměr: bioplynová stanice

Zemědělství v Evropě nemá na růžích ustláno. Jeho stabilizaci a příznivému rozvoji mohou napomoci podnikatelské činností v oblastech, které jsou s ním v harmonické symbióze...

Kromě klimatických změn je zemědělský sektor výrazně ovlivněn i faktory spojenými s levnou asijskou konkurencí a legislativou EU. Není proto divu, že se stále více zaměřuje také na činnosti, které nejsou přímo spojené s potravinářskou výrobou, zato mohou výrazně přispět k udržitelnosti a rozvoji zemědělství a venkova.

Mezi takové patří pěstování energetických plodin a provozování zemědělských bioplynových stanic. Bioplynové stanice představují pro zemědělce novou podnikatelskou příležitost, která jim zajistí další zdroje příjmů. Pomůže tak stabilizovat hospodaření v situaci, kdy ceny zemědělských komodit podléhají prudkým výkyvům trhu.

Zároveň jsou zdrojem obnovitelné energie, který je spolehlivě řiditelný, není závislý na rozmarech počasí a dodávky do sítě jsou na rozdíl od slunečních a větrných elektráren stabilní.

Zemědělské podniky provozem bioplynové stanice snižují emise čpavku do ovzduší a riziko znečištění podzemních vod dusíkem a splňují požadavky nitrátové směrnice na skladování statkových hnojiv. Zbytkovou hmotu, tzv. digestát, lze navíc použít jako vysoce kvalitní hnojivo.

Kombinace zemědělské činnosti a provozu bioplynové stanice je výhodným propojením podnikatelských činností. Produkce vlastní elektřiny či tepla navíc vede ke snížení stávajících provozních nákladů zemědělců. Prodej zbylé kapacity navýší celkové příjmy a zlepší ekonomiku investice.

Na rozdíl od celé řady jiných investičních aktivit do obnovitelných zdrojů se výstavba a provoz zemědělské bioplynové stanice může obejít i bez státních dotací.

"Na základě zkušeností s několika desítkami projektů jsme přesvědčeni, že vhodně zvolené a dobře připravené projekty jsou smysluplné a efektivní bez ohledu na to, zda pro jejich výstavbu je k dispozici státní podpora," tvrdí Jiří Cairola, vedoucí Marketingu pro podniky a municipality Komerční banky.

Více než financování

Prostředky pro vybudování a počáteční provoz bioplynové stanice lze získat z celé řady zdrojů, ale výhodné je najít si v tomto ohledu partnera, který je schopen poskytnout více než jen finanční zdroje. Pro zemědělce vstupující nově do zmíněného podnikatelského segmentu to platí dvojnásob.

V oblasti financování zemědělských bioplynových stanic, ale také dalších projektů obnovitelných zdrojů energie, nabízí bohaté zkušenosti právě Komerční banka, která se na tuto oblast cíleně zaměřuje již řadu let. Spolupracuje s dodavateli technologií i s nezávislými poradenskými společnostmi v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů.

Navíc disponuje týmem vlastních specialistů na tuto problematiku. Ti jsou schopni zajistit odborné poradenství při přípravě projektu a individuální konzultace pro nejlepší způsob financování již při zpracování podnikatelského záměru. Ve spolupráci s nezávislými konzultanty posoudí provozní parametry bioplynové stanice a pomohou při výběru optimální struktury financování s ohledem na investiční náročnost projektu.

"Můžeme nabídnout krátkodobé překlenovací úvěry na pokrytí DPH, dlouhodobé investiční úvěry na výstavbu bioplynové stanice a dále například odložení splátek jistiny po dobu výstavby až do uvedení do provozu. Dle zásad projektového financování je možné pravidelné splácení úvěrů z výnosů generovaných projektem, tedy z tržeb za prodej elektrické energie, případně tepla," shrnuje možnosti financování Jiří Cairola a dodává: "Kromě financování lze na jednom místě vyřešit zdroje i vhodné pojištění na dobu výstavby a provozu bioplynové stanice."

S čím na jednání s bankou

"Při prvním jednání s bankou by žadatel měl mít základní představu o projektu po stránce technické, ekonomické, realizační a provozní - tedy mít připraven základní podnikatelský záměr, který ve stručnosti bance představí," říká Jiří Cairola stran přípravy na jednání s bankou.

Kromě základních údajů o investorovi projektu se budou bankovní specialisté zajímat o:

- důvody vedoucí k realizaci projektu,

- aktuální stav projektu,

- výši a strukturu nákladů projektu,

- vlastní zdroje (výše prostředků, které hodlá investor do projektu vložit),

- předpokládanou lokaci,

- strukturu a množství vstupů a způsob jejich zajištění, logistiku a skladování,

- zajištění připojení bioplynové stanice do sítě,

- celkový záměr využití vyráběné energie (tj. vedle elektřiny také využívání tepla),

- časový harmonogram výstavby,

- předpokládaného dodavatele stavebních prací,

- právní formu (účelově založená nebo existující firma).

AUTOR: Hana Kovářová

ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí