zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Udržitelnost měst je možné změřit

08.12.2011
Urbánní ekologie
Udržitelnost měst je možné změřit

Čtyři česká města si to vyzkoušela v praxi..

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž, obzvláště ve strategickém plánování a v aktivitách souvisejících s udržitelným rozvojem města. Během 18. celostátní konference Národní sítě Zdravých měst mohli její účastníci získat inspiraci v oblastech, jako je podpora aktivního stárnutí, férový obchod, zadávání veřejných zakázek nebo využití veřejné služby. Zástupci měst a další experti také diskutovali s odborníky o tom, jak měřit udržitelnost v konkrétních oblastech.

Již 18. ročník celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) se uskutečnil 6. prosince 2011 v prostorách Autoklubu ČR v Praze pod záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Akce byla zaměřena na strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata související s udržitelným rozvojem.

městaKonferenci zahájil náměstek ministra pro místní rozvoj, Michal Janeba, který upozornil na význam přípravy nového programovacího období a zejména pak na důležitost spolupráce ministerstva s obcemi i kraji, jak v této oblasti, tak při přípravě dokumentů a politik, které se jich týkají. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupila vedoucí kabinetu I. náměstka ministra Iveta Chmielová Dalajková. 140 účastníků z celé ČR přivítal předseda NSZM ČR, Petr Hermann. Poděkoval členům - obcím i regionům, ale i jejich partnerům z řad neziskových organizací, škol a dalších spolupracujících institucí za jejich aktivity v roce 2011. Ocenil všechny ty, kteří nabízejí svou dobrou praxi a osvědčené příklady z různých oblastí života obce všem ostatním, kteří se tak mohou poučit z jejich úspěchů, ale i chyb.

V rámci "burzy dobré praxe" byly prezentovány konkrétní příklady úspěšných aktivit ve městech. Příspěvky byly věnovány tématice aktivního stáří (Valašské Meziříčí), férového obchodu - Fair Trade (Vsetín), zadávání veřejných zakázek (Chrudim) či využití veřejné služby v praxi města (Opava). Právě poslední zmíněný příspěvek vzbudil v sále živou diskusi o tom, jak bude, vzhledem k zákonným normám, veřejná služba od 1. ledna dále financována. Účastníci diskutovali o motivačním prvku, kterým doposud bylo zvýšení dávek hmotné nouze pro ty, kteří se do veřejné služby zapojili, a o legislativní změně, která tuto motivaci mění na povinnost - v případě nezapojení se do veřejné služby budou zmíněné dávky zásadně omezeny. Účastníci vyjádřili obavu o smysluplnost navrhovaných změn a shodli se na nutnosti společného přístupu a koordinace s relevantními institucemi na národní úrovni.

Odpolední část konference byla věnována udržitelnému rozvoji a strategickému řízení na národní úrovni a způsobům, jak měřit udržitelnost ve městech. Aktivity Ministerstva pro místní rozvoj představil ředitel odboru analýz a strategie MMR, Igor Hartmann, který zmínil mimo jiné také celostátní Databázi strategií, aktivní spolupráci s NSZM na této oblasti a vazbu na finanční zdroje Evropské unie. Své zkušenosti s měřením toho, zda je město udržitelné či nikoli přednesli zástupci Zdravých měst Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, kteří v roce 2011 testovali navrženou metodiku a měřili si stav jednotlivých oblastí života města, jako jsou například životní prostředí, zdraví obyvatel, místní ekonomika, kultura a další. Za své aktivní zapojení a úsilí obdržela zmíněná města ocenění z rukou zástupců obou zmíněných ministerstev a ředitele NSZM ČR, Petra Švece.

Účastníci akce mohli ochutnat i zakoupit produkty "férového obchodu", ale také vybraných certifikovaných "regionálních produktů".

Mediálním partnerem konference byl časopis Moderní obec.

Akce proběhla v rámci projektu NSZM ČR "A-test", financovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR.

Kontakt pro další informace:

Vladimír Mikeš
media@nszm.cz, nebo na tel. 606 755 373

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí