zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Efektivní a ekologické přepravní systémy

12.12.2011
Doprava
Efektivní a ekologické přepravní systémy

Systém přepravy standardních silničních návěsů na železničních vozech není žádnou novinkou, dosud ovšem vyžadoval časově náročnou vertikální překládku a použití návěsů přizpůsobených pro manipulaci kleštinami..

V posledních letech byly v Evropě vyvinuty hned dva systémy, které využívají rychlou a jednoduchou horizontální překládku silničních návěsů na speciální železniční vozy.

Tím oba systémy dosahují na delší vzdálenosti konkurenceschopných dopravních časů i cen přepravy. Jejich většímu rozšíření dosud brání nedostatečná infrastruktura a částečně i počáteční nedůvěra zákazníků.

SYSTÉM LORRY-RAIL

Pilotní projekt byl odzkoušen koncem roku 2003 na lince mezi stanicemi Aiton (F) a Orbassano (I), která je v provozu dosud jako doprovázená kombinovaná přeprava, vzdálenost mezi terminály je cca 140 km.

Další přepravy silničních návěsů byly realizovány mezi terminály Perpignan (F) a Bettemburg (L) od března 2007, před třemi lety byla linka prodloužena do terminálu Le Boulou, celková přepravní vzdálenost je 1050 km. V současné době jsou vedeny 4 páry vlaků v intervalu po 6 hodinách, systém výrazně odlehčuje dálnicím od nákladních automobilů. V případě většího zájmu jsou připraveny k dispozici další vlakové trasy. V přímé silniční dopravě na této lince vyprodukuje nákladní automobil 1 tunu CO2, při využití systému Lorry-Rail pouze 0,2 tuny CO2 (tj. pouze jedna pětina). Přepravní kapacita je 30 tis. návěsů za rok. Silniční návěsy musí splňovat rozměry pro průjezdný průřez železniční dopravy GB1 (pro intermodální přepravu), tj. výška 4,00 m a šířka 2,60 m.

Ucelený vlak je sestaven z 20 článkových plošinových vozů se standardním průměrem kol, na každý vůz lze naložit 2 silniční návěsy běžné konstrukce, takže vlak přepraví celkem 40 návěsů.

S využitím otočné ložné části železničního vozu lze dobu překládky zredukovat na minimum. Otočení ložné části vozu o úhel 31° je provedeno s podporou integrovaného zařízení umístěného v ose koleje. Zimní i letní provoz obou terminálů prokázal vysokou spolehlivost tohoto systému. V silničních návěsech při přepravě systémem Lorry-Rail nelze přepravovat nebezpečné zboží třídy 1 (výbušné látky a předměty), 2 (plyny), 5.2 (organické peroxidy) a 7 (radioaktivní látky).

Lorry-Rail nabízí několik možností rezervace místa ve vlaku, a to on-line pro stálé zákazníky, kteří uživatelské jméno a přihlašovací kód obdrží zdarma; dále pak s využitím e-mailu nebo faxu. Pomocí systému Tracking obdrží každý zákazník informaci o pozici místa na vlaku.

V roce 2006 byla založena akciová společnost Lorry-Rail s počátečním kapitálem 5 mil. eur, která je odpovědná za rozvoj, podporu a provoz vlakových spojů mezi terminály Luxemburg a Le Boulou. Nabízí spedičním společnostem efektivní a spolehlivé řešení pro optimalizaci jejich přeprav v návěsových soupravách napříč Francií. Provoz probíhá nepřetržitě 7 dní v týdnu. V případě zpoždění odjezdu vlaku je rezervována druhá vlaková trasa. Systém nabízí v porovnání s přímou silniční přepravou přepravu návěsu s celkovou hmotností 38 t, což je o 17 % více, než je běžné přípustné. Využitím systému dosahují silniční dopravci následující výhody: neplatí mýtné, náklady na řidiče, provozní náklady (na pohonné hmoty a opotřebení pneumatik), mají nižší náklady na údržbu návěsů, prodlužuje se jejich životnost a snižuje se částka pojistného.

Společnost sdružuje konsorcium partnerů, kteří spojují know-how s cílem prosazovat a nabízet vhodné a výkonné řešení kombinované přepravy. Členy konsorcia jsou: Vinci Concessions (s celosvětovou působností v oboru koncesí, průmyslových ochranných práv, licencí na taková práva a hodnot) propaguje systém jako alternativu k přímé silniční dopravě; finanční institut Die Caisse des Dépôts dlouhodobě podporuje zřízení konsorcia a má všeobecný zájem o systém; firma Modalohr (člen skupiny Lohr) zajistila průmyslový vývoj článkového nízkopodlažního železničního vozu pro přepravu silničních návěsů s horizontální překládkou a železniční společnosti Francouzské železnice (SNCF Société Nationale des Chemins de Fer Français) a Lucemburské železnice (CFL Chemins de Fer Luxembourgeois).

Komodalitou je míněno jak optimální využití všech dopravních prostředků, tak podpora jejich efektivní kombinace ve stejném logistickém řetězci. Systém Lorry-Rail plně pokrývá tyto požadavky, a přispívá tak k optimálnímu využití každého dopravního prostředku. Přitom přináší následující výhody: zlepšuje logistiku, vyvíjí inteligentní přepravní systém, snižuje přepravní náklady, snižuje negativní působení dopravy na životní prostředí, odlehčuje přetíženou silniční infrastrukturu.

SYSTÉM CARGOBEAMER

CargoBeamer spojuje výhody silniční a železniční dopravy, umožňuje efektivní horizontální přemístění silničních návěsů na železniční vozy bez použití mechanismů pro vertikální překládku a omezuje tak možnost vzniku dopravních kongescí v důležitých evropských dopravních uzlech a na silniční infrastruktuře.

Cílem systému CargoBeamer je připravit profitabilní, efektivní a pro celou Evropu použitelný dopravní systém pro přepravu standardních silničních návěsů. Systém je použitelný pro styk na různých rozchodech železničních tratí mezi západní a východní Evropou (styk normálního rozchodu 1435 mm a širokého rozchodu 1520 mm). Bílá kniha Evropské komise předpokládá růst silniční nákladní přepravy do roku 2015 až o 60 %.

Systém umožňuje automatizovanou, paralelní překládku zboží mezi silniční a železniční dopravou s vynaložením nízkých nákladů, je vhodný i pro letecké zboží. Je ziskový pro všechny zúčastněné podnikatelské subjekty v přepravním řetězci. Ucelený vlak se 32 až 36 železničními vozy bude přeložen ve výchozím nebo koncovém terminálu za cca 15 minut. Výhodou systému je, že není nutná úprava standardního silničního návěsu pro vertikální překládku, která vyžaduje dodatečné náklady na úpravu ve výši cca 5 tis. eur.

Na vývoji systému se podílí společnost Systems CargoBeamer; výrobu, dodávky a servis komponentů pro systém zajišťuje společnost CargoJets und CargoGates; centrální informační, rezervační a účetní systém zpracovává společnost CargoBeamer Logistics.

U přímé silniční nákladní přepravy na vzdálenost větší než cca 350 km se snižuje efektivnost, rostou náklady a snižuje se obchodní akceptace. Systém CargoBeamer tyto nedostatky minimalizuje, protože konsekventně využívá výhody silniční a železniční dopravy a přejímá osvědčené principy osobní dopravy pro nákladní dopravu, tj. snadný přestup z jednoho dopravního módu na druhý.

V současné době je v ověřovacím provozu modelový pilotní terminál v Lipsku, který je uzpůsoben pro překládku standardních silničních návěsů na 3 nízkopodlažní železniční vozy se standardním průměrem železničních kol.

ZÁVĚR

Společnost Lorry-Rail plánuje v roce 2012 prodloužení linek z terminálu Le Boulou směrem do španělské Katalánie a dále na Madrid a Valencii. Výhledově by měla být realizována paralelní linka propojující Lille přes Paříž do Irúnu (E). Připravuje se prodloužení linek z terminálu Bettemburg do Malmö (S) a Poznaně (PL). Později se předpokládá propojení paralelních linek z Paříže do Lyonu a dále na stávající terminál v Aitonu.

Společnost Systems CargoBeamer vybudovala v roce 2009 zkušební terminál s délkou pro 3 železniční vozy. V terminálu jsou prováděny nejen zkušební testy překládky silničních návěsů, ale i reálné simulace překládky návěsů pro konkrétní zákazníky. Výhodou tohoto systému je možnost přepravy jednotlivých železničních vozů anebo jejich skupin. Vykládka se v takovém případě provádí kleštinami. Přesuvná ložná část vozu je pro vertikální překládku opatřena závěsy, do kterých zapadnou kleštiny.

Pro oba systémy je charakteristické, že jsou určeny přímo pro přepravu silničních návěsů, které nemusí být uzpůsobeny pro vertikální překládku. Překládka návěsů se provádí horizontálně. Systémy si nekladou za cíl být konkurenční pro kontejnerové přepravy, jedná se o zcela jiný logistický a marketingový záměr. Výhoda obou systémů spočívá v tom, že v koncovém terminálu jsou zásilky (návěsy) okamžitě připraveny k ukončení fyzické distribuce, případně jejich obsah je přepracován v logistickém centru a následně jsou přepraveny do cílového místa.

Na systém lze nahlížet i z pohledu, že samostatné anebo skupinové vozové zásilky v konvenčních železničních vozech budou železničními dopravci nabízeny ve stále omezenější míře. Právě tyto systémy se v blízké budoucnosti stanou jejich alternativou.

Větší zapojení do přepravních řetězců významně omezí negativní vlivy silničních nákladních vozidel na životní prostředí. Terminály se stanou suchozemskými přístavy, ve kterých budou překládány silniční návěsy na ucelené vlakové soupravy sestavené z nízkopodlažních vozů s optimální vlastní hmotností. Podle našeho názoru není až tak rozhodující vlastní hmotnost dopravních prostředků, protože v silničních návěsech jsou často přepravovány finální výrobky určené cílovým zákazníkům, které jsou ve spotřebitelských obalech s nízkou hmotností. Pro uživatele systému je rozhodující ložný objem dopravních prostředků (silničních návěsů), termín dodání na místo určení, spolehlivost, bezpečnost a efektivnost; tyto všechny atributy oba systémy naplňují.

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí