zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Optimalizace dopravy

29.12.2011
Doprava
Optimalizace dopravy

Pokrok v informačních technologiích v posledních letech umožňuje i středním a malým společnostem rozvážejícím své zboží úspěšně bojovat s rostoucími dopravními náklady, zlepšovat zákaznický servis a přispět k ochraně životního prostředí optimalizací svých dopravních tras.

Po staletí řeší mnohé společnosti každodenně stále stejnou úlohu. Na základě objednávek svých zákazníků musí připravit takový plán rozvozu zboží, aby byly rozvezeny všechny objednávky včas a náklady na tento rozvoz byly co nejnižší. Jinými slovy, aby bylo ujeto co nejméně kilometrů a času s co nejméně vozidly. Pomineme-li "tužku a papír", poskytují téměř všechny objednávkové systémy základní nástroje pro plánování rozvozů.

V systému má obvykle každý uživatel přiřazenou pevnou trasu v závislosti na geografické poloze. Po příjmu skutečných objednávek jsou tyto trasy ručně upravovány, čímž vznikne plán rozvozu. Ten sice splňuje požadavek, aby byly rozvezeny všechny objednávky, už ale nezajišťuje jejich včasné dodání, nekontroluje a neplánuje optimální využití vozidel či nakládacích míst a nezabývá se minimalizací dopravních nákladů.

S rozvojem informačních technologií a zejména díky vzniku kvalitních mapových podkladů se systémy pro optimalizaci rozvozu, dříve využívané vesměs velkými a velmi progresivními společnostmi, stávají dostupnými pro mnohem širší skupinu firem. Jedním z nich je i systém Rinkai Routing (RiRo) společnosti Rinkai s.r.o., pro jehož nasazení se rozhodly například Cvrčovická pekárna a DLC Napajedla.

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA

Pekárna v Cvrčovicích patří s 500 denně zaváženými odběrateli ve Středočeském kraji a Praze mezi středně velké pekárny. Zakládá si na kvalitě svých výrobků a poskytovaného servisu, kterým je v rozvozu pekařských výrobků zejména včasné dodání zboží, přičemž závozová okna zákazníků jsou v některých případech skutečně velmi úzká.

"Vzhledem k růstu zájmu o naše pečivo a trvale přibývajícím zákazníkům jsme přestávali zvládat ručně upravovat naše rozvozové trasy tak, abychom dokázali udržet rozvoz efektivní a současně jezdili včas. Včasný závoz je pro nás a naše zákazníky klíčový, proto nastal čas sáhnout po moderním řešení," říká Milan Kvak, ředitel pekárny.

Pekárna hledala optimalizační nástroj, který by současně zohledňoval kapacitu nakládky a uměl pracovat s vícečetnými závozy k některým odběratelům.

Pavel Slapnička, vedoucí dopravy, k tomu dodává: "Vzhledem k tomu, že všechna auta musejí kvůli časovým oknům odběratelů odjíždět ráno téměř ve stejnou dobu, potřebovali jsme, aby plánovací nástroj zohledňoval počty nakládacích míst, která máme k dispozici, a vozidla nechal nakládat postupně. Současně jsme museli zajistit, aby odběratelé, kteří odebírají například dvakrát denně, dostali i ve druhé dodávce čerstvé pečivo, stejně jako v té první. Trasa s druhou dodávkou se musí tedy v pekárně nakládat později než trasa s tou první."

Díky možnosti snadného použití systému se pekárna rozhodla, že si rozvozové trasy připraví zvlášť pro každý den týdne. Přestože se objednávky jednotlivých odběratelů na jednotlivé dny týdne mění, nebo v některé dny ani neodebírají, je takovéto zpřesnění plánování u pekařů jev nevídaný. "Samozřejmě to s sebou nese praktické problémy a větší nároky na řidiče, ale od toho tady jsme a výsledek vede k efektivitě a k tomu, že náš chleba bude v regále zkrátka včas," doplňuje Pavel Slapnička.

DLC NAPAJEDLA

DLC Napajedla provozuje logistické a distribuční centrum, z nějž vlastními vozidly zásobuje více než 150 maloobchodních prodejen Jednot severní a jižní Moravy chlazeným a nechlazeným zbožím. Pro zajištění efektivního provozu a řízení skladových operací byl v roce 2006 instalován systém G.O.L.D. společnosti U&SLUNO včetně moderní technologie hlasového vychystávání. Nyní se DLC rozhodlo navázat na skladovací modul optimalizací rozvozu zboží.

Plánování rozvozu zboží je velmi komplexní. Z historických důvodů nelze zajistit, aby každé vozidlo DLC mohlo závážet každou prodejnu, mléčným zbožím je nutno prodejny zásobovat v ranních hodinách, kromě palet je pro rozvoz využíváno i kontejnerů, některá vozidla mohou být volitelně dvoupatrová apod. "Cílů při optimalizaci dopravy jsme si stanovili několik. Kromě úspory dopravních nákladů to bylo také zlepšení našich služeb a zefektivnění procesu vychystávání zboží s následnou nakládkou. Zlepšením služeb mám na mysli zejména možnost pozdějšího příjmu objednávek díky rychlejšímu plánování a také včasnost dodávek, resp. příjezd v časových oknech dohodnutých s prodejnami. To je v případě ručního plánování dopravy někdy obtížné dodržet, případně to vyžaduje zahrnout do plánu rozvozu výrazné časové rezervy," říká Pavel Bártů, ředitel DLC.

Testy, které nasazení systému RiRo předcházely, prokazovaly, že všechny cíle mohou být naplněny za předpokladu, že se podaří dobře vypočítat objemovou velikost jednotlivých objednávek. "Tento zdánlivě jednoduchý úkol vůbec jednoduchý není. DLC rozváží tisíce položek velmi rozličných rozměrů a tvarů, a je tedy důležité, aby systém uměl z dat objednávky určit, na kolik palet bude vychystána. Ve skladovém systému G.O.L.D. jsou sice obsaženy detailní informace o každé položce, významný vliv má ale také personál provádějící samotné vychystání. Pro plánování dopravy, které samotnému vychystávání předchází, je zcela zásadní, zda se jedná o pět nebo pět a půl palety," vysvětluje Tibor Szekeres ze společnosti U&SLUNO, jehož úkolem bylo tento výpočet společně s DLC vymyslet a realizovat.

Průběh implementace a šestiměsíční užívání optimalizačního systému hodnotí Pavel Bártů takto: "Během implementace jsme spíše než technickým problémům čelili překážkám organizačním a personálním. Ale bylo by zvláštní, kdyby tomu bylo jinak. Kromě úspor dopravních nákladů, které překročily v testech odhadovaných 10 %, si cením zejména toho, že jsme díky uživatelské přívětivosti dodaného softwaru získali v plánování dopravy zastupitelnost. Dříve bylo toto výsadou několika málo našich pracovníků. Na náš popud byl software navíc rozšířen o modul, který na základě plánu rozvozu informuje prodejny o předpokládaném čase dodání mailem."

"Nasazení systému pro optimalizaci rozvozu je převážně procesní změnou, a bohužel ne vždy jednoduchou. Snížení volnosti řidičů či zprůhlednění celé distribuce a větší možnost kontroly jsou vždy pro někoho bolestivé. Odměnou za tento boj během implementace jsou ale nižší dopravní náklady, lepší zákaznický servis, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti společnosti," říká Jan Rous, jednatel společnosti Rinkai s.r.o.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí