zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce MŽP na článek v HN

16.12.2011
Klimatické změny
Reakce MŽP na článek v HN

Ministerstvo životního prostředí uvádí na pravou míru informace o klimatickém fondu, které se objevily v deníku Hospodářské noviny (14. 12. 2011). Některé údaje v článku jsou zavádějící a nereflektují skutečný stav věci.

1. Tzv. Zelený klimatický fond byl na politické úrovni odsouhlasen na 15. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (Kodaň, 2009). Na 16. zasedání (Cancún, 2010) byl fond formálně založen na základě rozhodnutí konference smluvních stran. Na 17. zasedání (Durban, 2011) bylo přijato pouhé rozhodnutí, na jehož základě došlo ke zprovoznění tohoto fondu. Fond vznikl v rámci balíku zahraniční rozvojové spolupráce a jeho samotné fungování bude předmětem dalšího mezinárodního vyjednávání.

2. ČR se tedy v Durbanu nezavázala k žádným novým závazkům, a to ani k finančním. Otázka konkrétních finančních příspěvků vyspělých států nebyla v Durbanu řešena, v této chvíli vnímáme tedy jako zavádějící určovat celkové nebo roční investice České republiky.

3. Klíč pro stanovaní finančních příspěvků jednotlivých zemí do fondu zatím není vůbec jasný a bude předmětem dalších mezinárodních vyjednávání v příštím roce. Dokud tato otázka nebude na mezinárodních jednáních vyřešena, bude Zelený klimatický fond financován pouze dobrovolnými příspěvky států, které zatím ČR neplánuje.

4. Finanční příspěvky do fondu budou generovány různými zdroji, přičemž jejich větší část by měla pocházet ze soukromého sektoru, uhlíkových trhů a případně inovativních zdrojů (transakční daň atd.). Zbývající část pak má být generována z veřejných rozpočtů vyspělých států. ČR bude usilovat o to, aby měl její případný příspěvek minimální dopad na veřejné rozpočty a nešel tak nad rámec národního cíle v rámci oficiální rozvojové pomoci.

5. ČR prostřednictvím oficiální zahraniční rozvojové spolupráce (v gesci Ministerstva zahraničních věcí) vynaložila v roce 2010 prostředky na ochranu klimatu v rozvojových státech ve výši 2,95 mil. EUR. V letošním roce bude vynaloženo přibližně 4,7 mil. EUR a v roce 2012 by ČR měla vynaložit dalších 5 mil. EUR.

6. Ve svém vyjádření pro Hospodářské noviny MŽP v žádném případě neuvedlo, že se pro ČR bude jednat o částku pěti miliard korun ročně. Samotná jednání jsou v této oblasti stále na počátku. Vzhledem k počtu proměnných, které budou předmětem mezinárodních jednání, nelze teď objektivně říci, jak velký bude závazek České republiky. Jeho plnění by ale nemělo přesahovat rámec oficiální zahraniční rozvojové spolupráce (která je nyní cca 4,7 mil. EUR ročně) a v žádném případě nebude jeho roční hodnota dosahovat zmíněných pěti miliard korun.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí