zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové mapy poskytují Evropanům detailní záběry znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů

03.01.2012
Ovzduší
GIS - mapy
Zdraví
Nové mapy poskytují Evropanům detailní záběry znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů

Účelem celoevropského registru je umožnit Evropanům aktivně se podílet na rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí.

Nové mapy online, které dnes zveřejnily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem (interní vědecký útvar Komise), poprvé umožňují občanům přesně určit hlavní rozptýlené zdroje znečištění ovzduší, jako je doprava a letectví. Nová sada 32 map ukazuje, kde dochází k vypouštění některých znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku a znečišťující částice. Doplňuje stávající údaje o emisích z jednotlivých průmyslových závodů obsažené v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: "Znalosti jsou nezbytným předpokladem důvěryhodnosti našich činů a rovněž poskytují občanům důležité informace. Tyto mapy představují skutečný závazek ke zvýšení povědomí všech občanů o tom, odkud znečištění ovzduší pochází."

Registr E-PRTR, který byl zaveden v roce 2009 s cílem zlepšit přístup k informacím o životním prostředí, obsahuje údaje podané jednotlivými průmyslovými zařízeními (bodovými zdroji) a od dnešního dne rovněž informace o emisích ze silniční, lodní a letecké dopravy, vytápění budov, zemědělství a malých podniků (rozptýlené zdroje).

Rozptýlené zdroje znečištění jsou rozšířené nebo soustředěné v hustě obydlených oblastech. Zejména ve městech představuje velké množství mnoha drobných emisí z domů a vozidel dohromady velký, rozptýlený zdroj znečištění.

Nová komplexní sada 32 map umožňuje Evropanům v měřítku 5 x 5 km vidět, kde jsou vypouštěny znečišťující látky. Mapy obsahují podrobnosti o oxidech dusíku (NOX), oxidech síry (SOX), oxidu uhelnatém (CO), amoniaku (NH3) a o částicích (PM10).

Co mapy ukazují?

Údaje o kvalitě ovzduší jsou sice veřejně dostupné od vnitrostátních a evropských poskytovatelů údajů1, nenabízejí však informace týkající se různých zdrojů znečištění. Nové mapy zvyšují povědomí o místním vypouštění znečišťujících látek do ovzduší a umožňují občanům přiblížit si jejich vlastní okolí. Kromě toho mohou odborníci na kvalitu ovzduší údaje využít pro modelování, a tím posoudit dopad místních emisí na životní prostředí.

Mapy prostorového rozmístění například ukazují velká ohniska emisí amoniaku (NH3) ze zemědělství v oblasti řeky Pádu v Itálii, v Bretani ve Francii a v zemích Beneluxu. Vysoké emise amoniaku poškozují životní prostředí tím, že přispívají k okyselování a eutrofizaci půdy a sladké vody.

Mapy rovněž ukazují rozsah, v jakém se emise NOX a PM10 ze silniční dopravy vyskytují ve velkých městských oblastech a podél hlavních silničních sítí. Zejména silniční doprava ve městech výrazně přispívá k úrovním PM10 ve vzduchu, který dýcháme.

Mapy naleznete zde: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Souvislosti

V roce 2003 přijaly smluvní strany Aarhuské úmluvy - včetně EU - Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR), který vstoupil v platnost 8. října 2009. EU jde nad rámec protokolu PRTR tím, že požaduje, aby členské státy podávaly informace nejen o 85 látkách zařazených do seznamu, ale i o dalších pěti znečišťujících látkách, a tím, že uložila přísnější limity pro ohlašování u dalších šesti látek.

Informace v registru E-PRTR se aktualizují každoročně v květnu. Registr kromě údajů z 27 členských států Evropské unie obsahuje rovněž údaje ze Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. V roce 2011 začalo údaje do registru E-PRTR podávat Srbsko. Internetové stránky obsahují nové informace za rok 2008 o vypouštění významných znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů do ovzduší. Další informace o vypouštění z rozptýlených zdrojů do vody a půdy budou zahrnuty v následujících letech.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Agentura pomáhá dosahovat významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě tím, že poskytuje včasné, cílené, relevantní a spolehlivé informace tvůrcům politik a veřejnosti.

Více informací naleznete na této adrese: http://www.eea.europa.eu/

Společné výzkumné středisko (JRC)

Společné výzkumné středisko (JRC) je interní vědecký útvar Evropské komise, jehož posláním je poskytovat vědeckou a technickou podporu v oblasti koncepce, vypracovávání, provádění a sledování politik EU, která je zaměřena na uživatele. Emisní databáze JRC pro globální výzkum atmosféry (EDGAR) obsahuje celosvětové trendy antropogenních emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší v měřítku 10 x 10 km.

Více informací naleznete na této adrese:

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Další informace o politice EU v oblasti ovzduší naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Např. internetové stránky EHP týkající se ozonu http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map a seznam místních a celostátních poskytovatelů údajů o kvalitě ovzduší téměř v reálném čase http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data.

ZDROJ:http://europa.eu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí