zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

6. Česká fotovoltaická konference

03.01.2012
Solární energie
6. Česká fotovoltaická konference

V úterý 13. 12. 2011 proběhla na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně Česká fotovoltaická konference. Šestý ročník této tradiční akce se na rozdíl od předchozích let konal ve velmi skromných podmínkách, které odpovídají intenzitě státní podpory tohoto perspektivního oboru. Konference se zúčastnili 42 zájemci, kteří vyslechli celkem 16 odborných přednášek

Konferenci zahájil proděkan pro vnější vztahy a marketing doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., který účastníky konference přivítal jménem fakulty. Ve svém projevu zdůraznil, že pokud mají být splněny podmínky evropské direktivy o energetické náročnosti staveb, je použití fotovoltaiky na střechách a fasádách budov v podstatě nutností. Současný odmítavý přístup politiků i energetiků se podle jeho názoru musí v dohledné době změnit.

Prezentace byly rozděleny do čtyř tematických bloků nazvaných:

  • Úvod
  • Tři velké energetické sázky
  • Obnovitelné zdroje bez podpory
  • Občanská energetika
  • Synergie a kooperace s ostatními OZE


Některé scénáře Státní energetické koncepce i nová legislativa působí dojmem, že cílem je spíše obnovitelné zdroje utlumit. Překvapivé je, že při modelování Státní energetické koncepce řešitelé ignorovali výsledky z praxe. Díky tomu nadhodnotili náklady u fotovoltaických elektráren oproti realitě až o 100 %, zatímco náklady na jaderné elektrárny až o 50 % podhodnotili.

Konference byla přednostně zaměřena na energetickou soběstačnost bez dotační podpory a malé systémy určené pro vlastní spotřebu provozované v případě nutnosti v ostrovním režimu, tj. bez připojení do sítě. Z technického hlediska je energetická soběstačnost možná, ekonomicky může být řešení jen nepatrně nákladnější než elektřina ze sítě. Přesto je málo pravděpodobné, že by v České republice vznikly projekty regionální energetické nezávislosti podobně jako v regionu Burgenland nebo na ostrovech Samso a El Hierro, které svou spotřebu pokrývají 100% z OZE.

I u stávajících obnovitelných zdrojů provozovaných v režimu zeleného bonusu je výhodnější spotřebovat veškerou elektřinu v místě. U velmi malých systémů provozovaných v ostrovním režimu pro soukromou spotřebu se už jedná o nutnost. V takovém případě se totiž nejedná se o podnikání a není proto nutno žádat o licenci. Výrobu elektřiny je přitom možno na základě veřejně dostupných předpovědních modelů s přijatelnou pravděpodobností předpovídat. Rovněž v případných mikrosítích bude pravděpodobně výhodnější udržovat vyrovnanou bilanci výroby a spotřeby. Částečně toho lze dosáhnout vhodnou kombinací různých obnovitelných zdrojů. Kromě toho existuje široká paleta spotřebičů, které umožňují spotřebu elektřiny snížit, případně je možné jejich spotřebu řídit. V některých případech může být výhodnější část energie akumulovat.

Děkujeme partnerům konference za finanční a mediální podporu. Díky patří zejména firmě Solartec, s. r. o., která byla hlavním firemním partnerem a odbornému portálu TZB-info, který byl odborným partnerem letošního ročníku konference. Vybrané příspěvky budou na portálu TZB-info publikovány.

V příštím roce se Česká fotovoltaická konference přesouvá na jarní termín, bude uspořádána jako závěrečná akce v rámci Evropských dnů Slunce v České republice v termínu 14. a 15. května 2012. Jako obvykle v sudých letech bude větší pozornost věnována výsledkům výzkumu a vývoje v České republice. Zájemci o odborné i firemní prezentace mohou zasílat abstrakty příspěvků na adresu cfvk@czrea.org.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí