zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpětně odebrané, ale i ohrožené

14.02.2012
Zpětný odběr
Zpětně odebrané, ale i ohrožené

Nástup ekonomické recese je takřka jistý a míra nezaměstnanosti v některých regionech hrozivě stoupá. Poměrně vysoké jsou také výkupní ceny železných a neželezných kovů. Jak to spolu souvisí? Souběh těchto okolností nahrává zvýšenému zájmu o spotřebiče shromážděné na sběrném dvoře obce.

Není-li sběrný dvůr dobře zabezpečen, jako by se sám přímo nabízel některým spoluobčanům. Rozebíráním spotřebičů ve snaze získat z nich cenné materiály však tito lidé připravují obec, dopravce i zpracovatele o peníze. Ještě horším aspektem rozkrádání spotřebičů či jejich komponent je ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel, pustí-li se zloději do částí obsahujících nebezpečné látky.

MOTIVAČNÍ PROGRAM PLNÍ SVÉ POSLÁNÍ

Podpořit ochranu spotřebičů shromažďovaných na sběrných místech bylo jedním z hlavních cílů Motivačního programu, jehož prostřednictvím provozovatel kolektivního systému pro velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje společnost ELEKTROWIN a. s. už od roku 2008 podporuje právě zvýšení zabezpečení sběrných dvorů a sběrných míst smluvních obcí. Od té doby už celkem 252 obcí čerpalo dohromady více než 7,5 mil. Kč.

Loni jsme zaznamenali rekordní zájem, neboť byla vyčerpána téměř celá třímilionová částka připravená v Motivačním programu 2011 (uzávěrka programu je 15. 2. 2012). Že tento program využívají hlavně menší obce, je zřejmé z dolní tabulky velikosti obcí čerpajících z Motivačního programu v roce 2010. Obce nad 75 tis. obyvatel tehdy nečerpaly žádné finanční prostředky, ani nepodávaly žádosti o čerpání.

Uplynulý rok byl pro nás opět poučením a výzvou k úpravě podmínek čerpání tak, aby účel programu zůstal zachován a zároveň se způsob čerpání nikterak nezkomplikoval. Sledujeme však určitý účel, jemuž jsou podmínky čerpání podřízeny. Pro získání finanční odměny je proto nutné tyto podmínky splnit.

NOVINKY

Oproti loňskému roku je zjednodušeno pořízení malých kontejnerů na malé spotřebiče. Kontejnery, přecházející do vlastnictví obce, pořizuje obec přímo od společnosti ELEKTROWIN.

Obec pořizující malý kontejner má možnost výběru jeho obsluhy:

a) obec obsluhuje kontejner sama a získává tím nejen odměnu za každý kilogram, ale také veškeré další výhody pro smluvní obce - tedy i čerpání na další předmět z Motivačního programu;

b) obsluhu kontejnerů zajišťuje ELEKTROWIN a obec nemá nárok na žádné čerpání podpory, ani žádné další výhody.

Nové podmínky umožňují pořízení velkého shromažďovacího prostředku na ochranu chlazení a ostatních velkých spotřebičů jen na základě uzavřené smlouvy.

Obec může získat vyšší odměnu, než jaká jí podle splněných podmínek náleží, pokud pořizuje předmět (zpevněnou plochu pod shromažďovanými spotřebiči, uzamykatelnou halu nebo shromažďovací prostředek se zpevněnou plochou), který je podmínkou pro získání vyšší odměny.

Dosud mohla každá obec čerpat dvakrát ročně, pokaždé pro pořízení jiného předmětu. Podle nových podmínek je možný souběh čerpání těchto dvou odměn na pořízení jednoho předmětu, plní-li pořízením obec vyšší stupeň kritérií.

Splnění podmínky výtěžnosti zpětně odebraných elektrozařízení typu >>nechlazení<< na obyvatele je nově rozděleno do kategorií podle velikosti obce, a to do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel.

V informačním systému RECOS<< letos nově připravujeme dostupnost informací o hodnocení jednotlivých kritérií plnění Motivačního programu za jednotlivé obce tak, abychom usnadnili dostupnost tohoto programu. Samy obce nebo provozovatelé jejich sběrných míst tak budou mít možnost snadno zjistit, jakou mají výtěžnost za čtvrtletí na obyvatele, jaká další kritéria plní - a tedy i na jakou výši odměny mají nárok. Obec si v druhé polovině roku bude moci sama ze systému vytisknout žádost s již vyplněnými kritérii za zvolené čtvrtletí a jen ji doložit potřebnými dokumenty, podepsat a zaslat k vyřízení společnosti ELEKTROWIN.


7,5
Tuto sumu vyjádřenou v milionech korun společnost ELEKTROWIN poskytla od roku 2008 obcím mj. i na zabezpečení sběrných dvorů a míst.


Vývoj podpory v Motivačním programu od roku 2008

počet obcí celková částka Zabezpečení
počet obcí celková částka
2008 60 1 855 000 Kč 16 800 000 Kč
2009 34 1 267 000 Kč 22 802 000 Kč
2010 66 1 628 357 Kč 10 348 539 Kč
2011* 92 2 757 191 Kč 11 491 681 Kč
Celkem 252 7 507 548 Kč 59 2 442 220 Kč

Pozn. * Uzávěrka programu je 15. 2. 2012.


Motivační program: Rozdělení podpory mezi jednotlivé velikostní kategorie obcí v roce 2010

počet obcí počet
obyvatel celková vyplacená částka částka
na obyvatele částka
na obec
do 2 tis. 27 30 335 903 757 Kč 29,79 Kč 33 472 Kč
2-3 tis. 2 5 118 61 000 Kč 11,92 Kč 30 500 Kč
3-5 tis. 5 20 415 123 600 Kč 6,05 Kč 24 720 Kč
5-10 tis. 8 66 195 166 000 Kč 2,51 Kč 20 750 Kč
10-15 tis 11 137 204 129 000 Kč 0,94 Kč 11 727 Kč
15-20 tis. 5 86 447 103 000 Kč 1,19 Kč 20 600 Kč
20-30 tis. 5 118 715 98 000 Kč 0,83 Kč 19 600 Kč
30-50 tis. 1 45 858 22 000 Kč 0,48 Kč 22 000 Kč
50-75 tis. 2 109 873 22 000 Kč 0,20 Kč 11 000 Kč

ZDROJ: ELEKTROWIN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí