zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh zákona o ochraně ovzduší jde do Senátu, poslanci ho schválili ve třetím čtení

13.02.2012
Ovzduší
Legislativa
Návrh zákona o ochraně ovzduší jde do Senátu, poslanci ho schválili ve třetím čtení

Poslanci schválili ve třetím čtení nový návrh zákona o ochraně ovzduší, který představuje z hlediska ochrany životního prostředí zásadní právní normu. Ministerstvo životního prostředí považuje přijetí zákona za velký úspěch. Sněmovna tak přijala klíčový a potřebný dokument, který vzešel z komplikovaných jednání a který v českém právním řádu zavede tolik potřebné kroky jako je například individuální přístup k velkým znečišťovatelům ovzduší nebo povinné revize kotlů v domácnostech.

"Nový zákon o ochraně ovzduší je jedním z nejvýznamnějších zákonů z agendy práva životního prostředí, které v České republice máme. Zavádí efektivnější principy, které zajistí nejen lepší kvalitu ovzduší, ale které především sníží zdravotní rizika pro obyvatele. Všechny nástroje bude možné uplatňovat individuálně a flexibilně s ohledem na kvalitu ovzduší v místě provozu zdrojů škodlivin. Důležitý je institut kompenzačních opatření - pokud se zavede nový zdroj znečišťování, bude muset být vyřazen stávající zdroj. V neposlední řadě nový zákon sníží administrativní zátěž a optimalizuje legislativní povinnosti," říká ministr Chalupa.

Nový zákon se zaměřuje na několik zásadních oblastí - kompenzační opatření, emisní požadavky na kotle pro vytápění domácností, individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší nebo nízkoemisní zóny.

Nově budou vyžadována kompenzační opatření u nových zdrojů, jejichž umístěním by v oblasti s překročenými imisními limity došlo k dalšímu navýšení úrovně znečištění. U stávajících zdrojů se budou podmínky zpřísňovat na základě překročení imisních limitů v území. Předloha přináší taky opatření investičního nebo provozního charakteru (na stejném nebo na jiném zdroji znečišťování) nebo opatření spočívající například ve výsadbě zeleně nebo pravidelném úklidu silnic.

Nový zákon stanovuje také minimální požadavky na emisní parametry spalovacích zdrojů o příkonu do 300 kW pro účely uváděných na trh v ČR. Emisní požadavky budou zaváděny ve dvou fázích - mírnější požadavky budou platit do konce roku 2013, od roku 2014 se výrazně zpřísní.

Předloha klade důraz na individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší. Bude zohledňovat význam konkrétního zdroje a míry jeho působení na kvalitu ovzduší. Zdrojům, které kvalitu ovzduší ve svém okolí ovlivňují nejvíce, bude možné zpřísnit emisní limity či stanovit technické požadavky na jejich provoz, což přinese pozitivní vliv na kvalitu ovzduší.

Nově zákon také obsahuje nástroj ke snížení dopadů provozu motorových vozidel ve městech, tzv. nízkoemisní zóny (dopravní opatření, které může být využito v centru sídel k omezení vjezdu automobilů zařazených do určitých emisních tříd). Pravomoc vymezit nízkoemisní zónu bude mít obec, která stanoví její rozsah i přísnost. Podmínkou bude vždy existence objízdné trasy na silnici stejné nebo vyšší třídy.

Sněmovna také schválila návrh skupiny poslanců v čele s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, který od roku 2016 zavádí povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva. Majitelé si budou muset nechat kotel zkontrolovat každé dva roky, jinak jim hrozí sankce.

Díky novému zákonu se také zefektivní poplatková agenda. Ministerstvo životního prostředí původně navrhovalo poplatky za znečištění mezi léty 2017 a 2021 postupně zvyšovat až na 3,5násobek současné sazby. Pak se měly z roku na rok zvednout na dvojnásobek. Oproti tomuto návrhu byl nakonec přijat pozměňovací návrh, který s koncem roku 2015 ruší poplatky za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek. Za tuhé znečišťující látky by měly společnosti platit do konce roku 2021 4200 korun. "Nejsem z tohoto pozměňovacího návrhu nadšený, ale oceňuji, že byla v novém zákoně zachována poplatková agenda a že sněmovna nepodpořila pozměňovací návrh hospodářského výboru, který poplatky od roku 2015 rušil úplně," říká ministr Tomáš Chalupa.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí