zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky z EU

20.02.2012
Obecné
Novinky z EU

Zprávy z CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU

ENERGETIKA: Rovné podmínky v přístupu k biopalivům


Největší světový výrobce dopravních civilních letadel, společnost Airbus, žádá EU, aby nastavila rovné podmínky pro používání biopaliv v letectví a pozemní dopravě, nebo v opačném případě od jejich využívání upustila. Evropa v současné době podporuje pouze výrobu bionafty, neexistuje ale žádná motivace pro využívání biopaliv v oblasti letectví. Zástupci leteckého průmyslu tvrdí, že letectví by mělo mít k biopalivům prioritní přístup, protože na využívání biopaliv bude závislé ještě několik desetiletí. Pozemní doprava se naopak obrací spíše k využívání elektrické energie, což je pro letadla prozatím nemožné. Cena biokerosinu, který se v letectví používá, přitom motivuje rafinerie, aby se zaměřovaly spíše na bionaftu, protože vyrobit biokerosin je o něco dražší než vyrobit bionaftu. Nelze ovšem opomenout skutečnost, že EU v poslední době vztah k biopalivům přehodnocuje. Hlavním důvodem je faktor tzv. nepřímé změny využívání krajiny (ILUC). Ten označuje proces, při němž pěstování energetických plodin vytlačí z půdy plodiny potravinářské, jejichž pěstování se pak přesouvá na půdu vzniklou vykácením pralesa, vysušením mokřadů, apod. Celkové emise skleníkových plynů tak v konečném důsledku vzrostou.

ENERGETIKA: Ceny systému pro obchodování s emisemi na svém minimu

Dne 16. února dospěli poslanci všech evropských stran ke kompromisu o textu, který by měl zvýšit tlak na Evropskou komisi, aby odstranila uhlíkové povolenky k podpoře cen na Evropském systému pro obchodování s emisemi (ETS EU), který se propadl na rekordní minimum. Znění tohoto dokumentu podle očekávání neuvádí, kolik uhlíkových povolenek by mohlo být zadrženo, aby se eliminoval jejich obrovský přebytek na trhu, přesto je to výzva pro Komisi k pozměnění současné právní úpravy. Vzhledem ke stávajícím výsledkům jednání je velká šance, že bude text Evropským parlamentem schválen 28. února.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Rozšíření působnosti směrnice o ekodesignu?

Evropská komise chce rozšířit působnost směrnice o ekodesignu z roku 2005, jejímž cílem je dosáhnout energetických úspor prostřednictvím "chytřejšího" designu energeticky náročných výrobků. Počítačové společnosti však oponují, že na vyšší účinnosti svých výrobků pracují samy a evropská legislativa není dostatečně rychlá, aby mohla jejich vývoj postihnout. Svazy spotřebitelů se naopak domnívají, že se firmy chtějí vyhnout regulacím. Podle výpočtů Komise by kombinované úspory z těchto zařízení mohly do roku 2030 dosáhnout 1,157 TWh ročně, což se rovná dvojnásobku každoroční energetické spotřeby Švédska. Podle společnosti Google je možné díky investicím do jednoduchých designových opatření ve výši 19.000 eur ročně ušetřit na energii až 50.000 eur. Počítačový průmysl je o krok napřed před evropskou legislativou a je možné, že se podaří dosáhnout dobrovolné dohody mezi společnostmi a Komisí.

ZAJÍMAVOSTI: Analýza možnosti snížení emisí skleníkových plynů

Evropská komise vydala 3. února Pracovní dokument (en) s názvem Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % - výsledky členských států. Komise navazuje na své sdělení o možnostech snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % z roku 2010. Rada EU následně Komisi pověřila vypracováním dopadové studie pro členské státy, kterou Komise nyní překládá. Hlavními výstupy z dokumentu jsou především informace, že snížení o 20 % bude levnější, než se předpokládalo v roce 2008 při přijímání klimaticko-energetického balíčku. To samé platí pro snížení o 30 %. Snižování emisí o 30 % by se finančně více dotklo států s nižšími příjmy (Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva). Podle Komise je snížení o více než 20 % teoreticky ekonomicky možné, Komise však podotýká, že většina členských států je proti takovému kroku.


LEGISLATIVA EU: Návrh směrnice o energetické účinnosti

Ministři odpovědní za energetiku projednali v úterý návrh směrnice o energetické účinnosti, která má podpořit unijní snahu snížit do roku 2020 spotřebu energie o 20 %. Podle postojů jednotlivých členských států, které přichází s jasně stanovenými prioritami, lze očekávat, že hlavním cílem ministrů bude vyjednat v rámci legislativy větší flexibilitu. Většina evropských zemí odmítá přijmout závazné cíle pro energetické úspory. Akceptovat by tak mohly právně závazná opatření, pokud by pravidla pro jejich implementaci byla dostatečně flexibilní. Opačný postoj ke směrnici zastává část Evropského parlamentu, který má při projednávání návrhů stejně silné slovo jako ministři. 28. února bude o směrnici hlasovat parlamentní Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Směrnice se bude projednávat ve zrychleném řízení, zákonodárný sbor tedy nemusí zasedat v plénu. Ani poslanci Evropského parlamentu nejsou v otázkách směrnice jednotní.

VNĚJŠÍ VZTAHY: Dohoda mezi EU a USA o obchodu s ekologickými produkty

Evropská unie a Spojené státy americké dnes oznámily, že se na jejich územích budou moci prodávat ekologické produkty, které mají osvědčení druhé strany, a to od června 2012. Tímto partnerstvím bude podpořeno ekologické zemědělství a podpoří se zaměstnanost a podnikání v celosvětovém měřítku. Hodnota odvětví ekologického zemědělství činí v EU a USA dohromady přibližně 40 miliard EUR. Zrušení povinnosti získat zvláštní osvědčení a zrušení povinnosti odvádět poplatky výrazně uleví podnikatelům, zároveň se sníží administrativní náklady. Všechny produkty, které splní podmínky partnerství, budou moci být obchodovány a označeny jako certifikované ekologické produkty. Jednání na toto téma budou mezi USA a EU i nadále pokračovat.

ENERGETIKA: Bude Německo odvádět ČR poplatky z přetoků proudu?

Premiér ČR Petr Nečas zmínil minulý týden v Berlíně možnost zavedení poplatků za přeshraniční přenos elektrického proudu. Důvodem je zatížení české přenosové soustavy přetoky elektrického proudu zejména při vysokém výkonu větrných elektráren na severu Německa. Peníze by byly použity na posílení přenosové sítě v ČR, do které mají být v příštích letech investovány dvě miliardy eur (zhruba 50 miliard korun). Premiér Nečas očekává, že v rámci budování jednotného energetického trhu v EU budou vypracovány principy poplatkové politiky při přeshraničním vedení elektrické energie. S výstavbou transformátorů na hranicích s Německem v současné době není počítáno.

ENERGETIKA: Široká podpora evropského energetického trhu s elektřinou


V průzkumu Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA) souhlasilo 81% zástupců podnikatelů, průmyslových organizací, NGO a think-tanků s vytvořením jednotného Evropského trhu s elektřinou a společné infrastrukturní sítě. Otázka jednotného trhu s elektřinou je aktuální v souvislosti s plánovaným vyřazením jaderné energie v Německu, kterou bude potřeba vyvážit alternativními zdroji energie jako například větrnou a solární. Evropské sítě musí být v nejbližší době rozšířeny a přizpůsobeny pro novou energetickou síť. Téměř 98% dotázaných věří, že Evropa musí zlepšit, rozšířit a plně propojit své elektrické rozvodné sítě k dosažení jednotného trhu s elektřinou a 75% chce, aby za tímto účelem EU zvýšila finanční podporu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí