zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin

29.02.2012
Odpady
Recyklace
Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin

Analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin představuje základní strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin, které jsou nedílnou součástí surovinové základny.

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin byl zpracován formou veřejné zakázky v období 2010 - 2011. Zpracovatelem dokumentu je Vysoká škola ekonomická v Praze, která ke spolupráci přizvala společnost EKO-KOM a.s. Těmito subjekty byla oslovena řada odborníků z celé ČR a byl tak vytvořen pracovní tým 29 odborných expertů, zejména zástupců podnikatelské sféry, akademické obce, výzkumu a vývoje a dalších, kteří se podíleli na řešení jednotlivých komodit druhotných surovin.

Dokument obsahuje analýzu 11 základních komodit a zdrojů druhotných surovin, tj. kovy, papír, plasty, sklo, dřevo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností, odpadní elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie a akumulátory. Výběr komodit byl založen na jejich významnosti jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkce, potřebě a potenciálu využití v ČR, významnosti exportu atd. Analýza vychází z dostupné datové základny informačních zdrojů v ČR v oblasti druhotných surovin a obsahuje výsledky terénních šetření u subjektů nakládajících s vybranými komoditami druhotných surovin. Významnou částí dokumentu je zejména kapitola zaměřená na zdroje druhotných surovin včetně popisu materiálových toků a s nimi souvisejících finančních toků jednotlivých komodit. Dále je analyzována současná úroveň využívání druhotných surovin v ČR včetně vazby na dovoz a vývoz a situaci v EU. Popsány jsou charakteristiky (definice) materiálů, zdroje druhotných surovin (výskyt v ČR), prognóza vývoje výskytu, současné možnosti a kapacity pro využívání v ČR (reálné zpracovatelské kapacity), způsob nakládání s nevyužitými materiály, bariéry vyššího využívání druhotných surovin a závěrečná doporučení pro řešení identifikovaných bariér.

Důležitou součástí jsou SWOT analýzy pro jednotlivé materiálové toky druhotných surovin. Dokument obsahuje i analýzu potřeby a přínosu vzniku nových učebních a studijních oborů a profesí v oblasti recyklací a využívání druhotných surovin. Jsou formulovány strategické cíle politiky druhotných surovin, v horizontu plnění krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém. Navrženy jsou nástroje politiky druhotných surovin, které vychází z nástrojového mixu využívaného členskými zeměmi Evropské unie a OECD, resp. z jeho modifikací pro účely transpozice na podmínky ČR.

Formou připomínek, návrhů a oponentury se na přípravě dokumentu významně podílela i Rada pro druhotné suroviny a odpady, která byla ustavena při Pracovním týmu pro hospodářskou politiku Rady hospodářské a sociální dohody a rovněž i Pracovní skupina pro druhotné suroviny ustavená při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin je základním materiálem pro zpracování Politiky druhotných surovin ČR, která se v současné době finalizuje a tvoří nedílnou součást aktualizované Surovinové politiky ČR.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí