zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přenosy látek v odpadech mimo provozovnu - změna v rozsahu sledovaných látek

25.01.2012
Odpady
Chemické látky
Přenosy látek v odpadech mimo provozovnu - změna v rozsahu sledovaných látek

Ministerstvo životního prostředí informuje, že s ohledem na přijetí novely nařízení vlády č. 145/2008 Sb., (nařízení vlády č. 450/2011 Sb.) dochází k výrazné změně seznamu látek sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu.

Z původního počtu 72 látek v příloze č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb. bylo zachováno 26 znečišťujících látek (přičemž ohlašovací prahy zůstávají u předmětných látek na původních hodnotách).

Provozovatelé se novelou nařízení vlády budou řídit již při podávání hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2011 (viz přechodné ustanovení v nařízení vlády č. 450/2011).

Seznam 26 látek a prahových hodnot pro přenos v odpadech mimo provozovnu sledovaných pro účely IRZ:

č. číslo CAS Ohlašovaná znečišťující látka Prahová hodnota
kg/rok
17 Arsen a sloučeniny (jako As) 50
18 Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 5
19 Chrom a sloučeniny (jako Cr) 200
20 Měď a sloučeniny (jako Cu) 500
21 Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 5
22 Nikl a sloučeniny (jako Ni) 500
23 Olovo a sloučeniny (jako Pb) 50
24 Zinek a sloučeniny (jako Zn) 1 000
35 75-09-2 Dichloromethan (DCM) 100
42 118-74-1 Hexachlorbenzen (HCB) 1
47 PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) 0,001
50 1336-36-3 Polychlorované bifenyly (PCB) 1
52 127-18-4 Tetrachlorethylen (PER) 1 000
58 67-66-3 Trichlormethan 1 000
62 71-43-2 Benzen 2 000 (jako BTEX)
68 91-20-3 Naftalen 100
70 117-81-7 Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) 100
71 108-95-2 Fenoly (jako celkové C) 200
72 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 50
73 108-88-3 Toluen 2 000 (jako BTEX)
78 1330-20-7 Xyleny 2 000 (jako BTEX)
81 1332-21-4 Azbest 10
82 Kyanidy (jako celkové CN) 500
83 Fluoridy (jako celkové F) 10 000
92 100-42-5 Styren 10 000
93 50-00-0 Formaldehyd 10 000

Nařízení vlády č. 450/2011Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb. je dostupné zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí