zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktualizace Programového dokumentu

12.03.2012
Obecné
Aktualizace Programového dokumentu

Ke dni 20. 2. 2012 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007-2013.

Upravena byla zejména kapitola 3, ve které byly provedeny tyto hlavní úpravy:

 • V prioritní ose 3 došlo k přesunu finanční alokace ve výši cca 103,6 mil. EUR z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.2.
 • Byly upraveny informace o indikátorech ve všech prioritních osách vyjma prioritní osy 7 a informace o programových indikátorech - upraveny byly názvy, druhy, měrné jednotky a kvantifikace některých indikátorů.
 • Byl doplněn a upraven výčet podporovaných aktivit v prioritních osách 2, 5 a 6.
  o V prioritní ose 2 byly rozšířeny podporované aktivity v oblastech podpory 2.1 a 2.2: Mezi podporované aktivity v oblasti podpory 2.1 bylo přidáno pořízení strojů a zařízení určených ke snížení prašnosti z plošných zdrojů.
  Podporované aktivity v oblasti podpory 2.2 byly rozšířeny a upraveny o rekonstrukce nespalovacích zdrojů a instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity nebo technické a další podmínky provozu, které tyto limity nahrazují.
  o V prioritní ose 5 byly rozšířeny podporované aktivity o technologie pro omezování průmyslového znečištění, snižování environmentálních rizik a dále o informační systémy a nástroje týkající se znečišťování životního prostředí, snižování environmentálních rizik a prevence závažných havárií.
  o V prioritní ose 6 byl rozšířen výčet podporovaných aktivit do oblastí podpory 6.2, 6.3 a 6.6: Mezi podporované aktivity v oblasti podpory 6.2 byly přidány studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny pro volně žijící živočichy.
  U oblasti podpory 6.3 bylo mezi podporované aktivity přidáno zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů.
  U oblasti podpory 6.6 byly rozšířeny podporované aktivity o inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci.


Mezi další změny v Programovém dokumentu patří úprava limitu pro velké projekty na 50 mil. EUR. Dále byl doplněn název oblasti podpory 5.1 o snižování environmentálních rizik. Další změny se týkají předpisů upravujících veřejnou podporu.

Uvedené změny jsou dále rozpracovány v Implementačním dokumentu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí