zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Znáte Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA)?

01.04.2012
Obecné
Politika
Znáte Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA)?

Kdo jsme

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Naším úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Jsme jedním ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. V současnosti má agentura EEA 32 členských zemí.

Nařízení, kterým se zřizuje agentura EEA, bylo Evropskou unií přijato v roce 1990. V platnost vstoupilo koncem roku 1993, okamžitě poté, co se rozhodlo, že sídlem agentury bude Kodaň. Prakticky se začalo pracovat v roce 1994. Uvedeným nařízením byla zřízena také Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet).

Pověření agentury EEA:

  • napomáhat Společenství a členským zemím činit informovaná rozhodnutí o zlepšování životního prostředí, začleňování ekologických aspektů do hospodářských politik a přechodu k trvalé udržitelnosti.
  • Dále je agentura pověřena koordinovat Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eioneten)
  • .

Hlavními klienty jsou orgány Evropské unie: Evropská komise, Evropský parlament a Rada. A také naše členské země. Vedle této ústřední skupiny evropských politických subjektů sloužíme též ostatním orgánům EU, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Mezi dalšími významnými uživateli našich informací je i podnikatelská sféra, akademická obec, nevládní organizace a další zástupci občanské společnosti. Snažíme se, aby komunikace mezi námi a klienty byla oboustranná; tak je totiž možné správně určit jejich potřeby a zajistit, aby našim informacím rozuměli a aby se jimi zaobírali.

Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se na nás.

Agentura EEA vypracovává řadu posouzení, která analyzují nejnovější trendy vývoje životního prostředí a rovněž různé hospodářské a sociální tlaky, které je ovlivňují. Agentura pracuje také na vývojích scénářů, hodnocení politik a ověřování kvality údajů. Kromě toho koordinuje Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet).

Strategie agentury EEA na období 2004-2008 je spojena s šestým akčním programem Evropského společenství pro životní prostředí na období 2002-2012 (6. EAPen). Agentura se věnuje čtyřem hlavnímtematickým oblastem:

  • řešení problematiky změny klimatu,
  • boj proti ubývání biologické rozmanitosti a snaha o pochopení prostorových změn,
  • ochrana veřejného zdraví a kvality života,
  • využívání a řízení přírodních zdrojů a odpadů.

Agentura EEA koordinuje Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí(Eionet), která poskytuje poradenství a informace o ukazatelích a tocích údajů a zefektivňuje poskytování informací. Agentura shromažďuje a analyzujeúdaje o životním prostředíen ze svých členských zemí, od partnerů EU aod mezinárodních organizací. Při přípravě budoucí strategie na období 2009-2013 bude ve středu pozornosti agentury EEA vývoj systému sdílených informací o životním prostředí en(shared environmental information system, SEIS).

Výstupy agentury zahrnují 5leté zprávy o stavu životního prostředí, tematické a odborné zprávy, briefingy, aktuality a informační služby na internetových stránkách, multimédia a interaktivní vzdělávací produkty založené na internetových stránkách. Naše služby zahrnují odborné poradenství pro tvůrce politik, konference a návštěvy, informační systémy, sítě a komunikační služby pro veřejnost.

Stáhněte si na http://www.eea.europa.eu/about-us/documents/index_html strategii agentury EEA na období 2009-2013, komunikační strategii EEA a roční plán řízení.

Dotazy ze strany veřejnosti:


O internetové stránce:
  • Kontaktujte tým pro internetové stránky

Call usZavolejte nám

Recepce:
Telefon:
(+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99

Informační středisko:
Zavolejte na recepci a požádejte o přepojení na informační středisko.

ZDROJ:EEA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí