zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Významná rudná ložiska v Evropě

11.04.2012
Geologie
Významná rudná ložiska v Evropě

Významná rudná ložiska v Evropě:
1)Ložiska železných rud - železo, nikl a kobalt podle našich představ (analogie s meteority) v jádru Země. Směrem k zemskému povrchu železa ubývá, takže v zemské kůře je jeho průměrný obsah 4,7%. Z evropského ale i světového hlediska je jedním z nejtypičtějších a nejznámějších ložisek magmatické ložisko vrch Kirunavaara u města Kiruna v severním Švédsku (viz obr.). Magmaticky vyloučený magnetovec tvoří těleso 32 až 152 m mocné a téměř 3 km dlouhé mezi křemitým a syenitovým porfyrem. Ruda je velmi bohatá. Obsahuje až 71,00 % železa. Podobné těleso menšího rozsahu je u blízké Gällivary. Na rozhraní kyselých vyvřelých hornin a vápenců se vytvářejí ložiska kontaktní, tzv. kontaktní skarny. Příkladem ložisek tohoto druhu je Magnitnaja gora a podobné ložisko hora Blagodať na Urale. Typickým hydrotermálním metasomatickým ložiskem je ve Štýrsku sideritová (ocelková) hora Erzberg u Eisenerzu. Z metamorfovaných ložisek je nejdůležitější ložisko Krivoj Rog (jižní Ukrajina) s páskovanými železitými křemenci s hematitem. Průměrný obsah železa je 30 %. Místy jsou však čočky rud s obsahem až 65 % železa. Podobného druhu je ložisko Kursk, objevené geofyzikálním průzkumem podle silné magnetické anomálie. Železité křemence s hlavním nerostem hematitem a sideritem o průměrné mocnosti 100 m jsou uloženy v krystaliniku. Pokryv tvoří sedimenty 100 až 300 m mocné. Velké ložisko je poblíž ruského města Serova na Uralu a u města Magnitogorsk. Významná pro Evropu jsou ložiska ve francouzském Lotrinsku na ploše 1100 km2, která zasahují do Belgie a Lucemburska. Menší naleziště železa jsou také v Polsku a Norsku.
2)Ložiska manganových rud - významným ložiskem manganových rud je sedimentární ložisko Čiatury v Gruzii. Ložisko Nikopol na Ukrajině je největším ložiskem manganových rud na světě. Rozprostírá se od Nikopolu až ke Kerči a do okolí Krivého Rogu.
3)Ložiska chromových, niklových, kobaltových rud - dvě ložiska chrómu - Sarakanské v severním Uralu a Kempirsajské v jižním Uralu jsou nejvýznamnější. Největším evropským ložiskem niklu a kobaltu je Petsamo v severní části poloostrova Koly v Rusku. Rudy chrómu a niklu se těží také v Albánii.
4)Ložiska měděných rud - nejvýznamnější ložiska se nalézají v Rusku na Urale, ve Finsku, jihozápadním Polsku, Jugoslávii.
5)Ložiska olověných a zinkových rud - významná ložiska jsou v Horním Slezsku (Polsko) v okolí měst Bytomi a Katowice a dále jsou ještě ložiska těchto rud v Bulharsku, ložiska zinku jsou ve Švédsku. Významné ložisko zinku je v Irsku.
6)Ložiska stříbrných rud - jsou v Evropě u saského města Freiberg v Německu, ve Francii u města Toulouse.
7)Ložiska rtuťových rud - nejznámějším rtuťovým ložiskem na světě je ložisko Almaden ve Španělsku (2.-3.na světě v těžbě). Obsah rtuti v tomto ložisku je 15 %, místy však klesá až na 2,5 %. Významné ložisko je v Itálii, nedaleko města Perugia. Dalším ložiskem je Idria ve Slovinsku, kde rudné impregnace jsou až místy 20 m mocné.
8)Ložiska hliníkových rud - ložiskem vápencového typu je bauxitové ložisko u Gántu severně od Budapešti a u Nyiradu v Maďarsku. V Rusku se bauxit vyskytuje u Tichvinu blízko Petrohradu a na severním Urale u Serova. Bauxity se vyskytují v jižní Francii (u města Baux), v Jugoslávii, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a v Řecku.
9)Ložiska uranových rud - velké zásoby jsou ve Francii u města Limoges. Mnoho menších nalezišť těchto rud má Portugalsko a v menší míře se nacházejí i v jiných evropských zemích.
ZDROJ:www.skolniprace.kvalitne.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí