zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt CzechEkoSystem

04.04.2012
Firemní ekologie
Projekt CzechEkoSystem

Cílem projektu CzechEkoSystem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Dne 11. ledna 2012 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem. Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 5. 2012 a ukončen dne 29. 6. 2012. Na tuto výzvu je alokováno 60 mil. Kč.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, 2007 - 2013 (OPPI), prioritní osy 6 "Služby pro rozvoj podnikání" programu Poradenství.

Další informace budou dostupné k datu vyhlášení výzvy.

Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám naleznete zde v připojených dokumentech.

Nábor Externích hodnotitelů

V současné době Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest hledá externí hodnotitele pro projekt CzechEkoSystem. Externí hodnotitelé se budou podílet na hodnocení projektů žadatelů a jsou experty pro oblast marketingu, uplatnění rizikového kapitálu, nebo v některém z přírodovědných oborů.

V případě Vašeho zájmu stát se externím hodnotitelem, vyplňte prosím formulář strukturovaného životopisu, který naleznete v Připojených souborech a následně jej spolu s ostatními potřebnými dokumenty (prokázání splnění kritérií) zašlete na adresu petr.kolar@czechinvest.org nebo monika.trmalova@czechinvest.org. (kontakt slouží i pro případné dotazy)

Projekt je zacílen na nabídku urychlení rozvoje podnikatelských aktivit malých a středních podniků, na získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelských záměrů (prostřednictvím Rozvojového plánu) a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí poskytovaného poradenství je nabídnout podporu v procesu přípravy na získání financování formou rizikového kapitálu.

Informace pro hodnotitele:

Činnost

 • hodnocení kvality předložených projektů pro oblast marketingu, uplatnění rizikového kapitálu, nebo některý z přírodovědných oborů
 • účast na hodnotitelské komisi

Obecné požadavky na hodnotitele

 • znalost českého jazyka
 • reference
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • nestrannost a důvěrnost

Specifické požadavky na hodnotitele

 • min. 5 let zkušeností v rámci své odbornosti
 • je expertem pro oblast marketingu (obchodní kanály, odhad chování trhu, reakce trhu na produkt, zvolení vhodné obchodní strategie apod.)

nebo

 • je expertem pro uplatnění rizikového kapitálu (znalost peněžního a kapitálového trhu, finanční plánování, investiční strategii, požadavky investorů na finančních trzích apod.)

nebo

 • je expertem v některém z přírodovědných oborů (znalost technologických a materiálových výrobních postupů ve svém oboru, trendů, požadavků trhu a nabídky existujících výrobců v ČR a zahraničí, odhad technologické výhody použitého řešení apod.).

Splnění kritérií bude dosaženo

 • profesním životopisem zpracovaným v požadované struktuře (Externí hodnotitelé - Příloha č. 1)
 • kopií osvědčení o dosaženém vzdělání
 • doložením praxe v oboru formou čestného prohlášení
 • čestným prohlášením o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům (Externí hodnotitelé - Příloha č. 2)
 • čestným prohlášením o nestrannosti a důvěrnosti (vždy až k hodnocenému projektu)

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva k předkládání projektů (CzechEkoSystem)

PDF dokument 450,9 kB 12.1.2012

Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory - Příloha I o ES

PDF dokument 193,53 kB 6.1.2012

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

PDF dokument 140,87 kB 6.1.2012

Příloha č. 3 - Struktura podnikatelského záměru (doporučená)

PDF dokument 134,43 kB 6.1.2012

Příloha č. 4 - Rozvojový plán

PDF dokument 160,28 kB 6.1.2012

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí podpory (vzor)

PDF dokument 189 kB 6.1.2012

Příloha č. 6 - Formulář žádosti o poskytnutí podpory

PDF dokument 274,41 kB 18.1.2012

Externí hodnotitelé - Příloha č. 1 - Strukturovaný životopis

MS Word dokument 450,5 kB 13.3.2012

Externí hodnotitelé - Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům (vzor)

MS Word dokument 403,5 kB 13.3.2012

Externí hodnotitelé - Příloha č. 3 - Popis projektu CzechEkoSystem

PDF dokument 316,95 kB 13.3.2012
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí