zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Atómová elektráreň Mochovce

17.04.2012
Atomová energie
Atómová elektráreň Mochovce

AE Mochovce

Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómovej elektrárne Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa pozastavila v roku 1992 a znova spustila v novembri 2008. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku.

Mochovské bloky patria medzi najnovšie jadrové bloky VVER 440/V-213 a ťažia zo všetkých zdokonalení, ktoré boli v elektrárni realizované. Medzinárodné expertné tímy sa zhodli na tom, že elektráreň po realizácii bezpečnostných opatrení spĺňa všetky medzinárodné štandardy a úroveň jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti zhodnotili ako mimoriadne vysokú.

Parametre - Atómová elektráreň Mochovce

Inštalovaný výkon (hrubý) 940,00 (2x470) MW
Inštalovaný výkon (čistý) 872,00 (2x436) MW
Počet blokov 2 (+2 vo výstavbe)
Palivo obohatený urán
Typ reaktora VVER 440 / V-213
Rok uvedenia do prevádzky 1998, 2000

Všeobecné
Počet blokov 2
Typ reaktora VVER 440/V 213 - tlakovodný
Tepelný výkon reaktora 1 471 MWt
Menovitý výkon reaktora 440 MWe
Vlastná spotreba 35 MW (8 % menovitého výkonu)
Účinnosť bloku 32%
Tlaková nádoba reaktora
- vnútorný priemer 3 542 mm
- hrúbka steny 140 + 9 mm
- výška 11 805 mm
- hmotnosť (bez vnútorných častí) 215 150 kg
- materiál legovaná Cr-Mo-V oceľ
Primárny okruh
- počet chladiacich slučiek 6
- prietok chladiva 42 600 m3/h
- pracovný tlak 12,26 MPa
- teplota chladiva na výstupe z reaktora 297,3 °C
- teplota chladiva na vstupe do reaktora 267,9 °C
- teplotný spád na aktívnej zóne 29°C
- celkový objem 242 m3
Aktívna zóna reaktora
- počet palivových kaziet pracovných 312
- počet palivových kaziet regulačných 37
- počet palivových kaziet celkom 349
- hmotnosť paliva v aktívnej zóne 42 t
- použité palivo UO2
- stredné bohatenie paliva 4,87 % U235
Parogenerátor 6 ks / 1 blok
- typ PG V-213
- množstvo vyrobenej pary 450 t/h
- tlak pary na výstupe 4,61 MPa
- teplota pary na výstupe 255 °C
- teplota napájacej vody 222 °C
- hmotnosť 169 t (bez závesov)
Turbogenerátor 2 ks pre 1 blok
- typ ŠKODA 220 MWe
- počet stupňov 1 vysokotlakový, 2 nízkotlakové
- menovité otáčky 3 000 ot./min.
- menovitý zdanlivý výkon generátora 250 MVA
- napätie na svorkách 15,75 kV
- menovitý prúd 3 x 9 500 A
Kondenzátor
- množstvo chlad. Vody 35 000 m3/h
- max. teplota chlad. Vody 33 °C
Havarijné systémy
(a) Pasívne:
4 hydroakumulátory - každý o objeme 70 m3
z toho:
- objem vody 40-50 m3
- objem dusíka 20-30 m3
barbotážna veža
- celkový objem barb. Šachty 13 800 m3
- 4 záchytné komory pre plyny s obj. 16 140 m3
- 12 barbotážnych žľabov 1 380 m3
(b) Aktívne:
vysokotlakový systém
- prietok čerpadla 65 m3/h
- tlak na výtlaku 13,5 MPa
nízkotlakový systém
- prietok čerpadla 800 m3/h
- tlak na výtlaku 0,72 MPa
sprchový
- prietok čerpadla 380-520 m3/h

Pri prevádzke jadrových elektrárni sa do atmosféry nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čim každoročne prispievajú k zníženiu emisii CO2 o 15 mil. ton na Slovensku.

Jadrové elektrárne takto výrazne prispievajú k záväzkom na znižovanie emisii škodlivých skleníkových plynov do atmosféry.

AE Mochovce spĺňajú medzinárodné environmentálne požiadavky a ich vplyv je minimálny. Voda potrebná na chladenie sa odoberá z neďalekej vodnej nádrže vybudovanej na rieke Hron, čo zabezpečuje dostatočnú dodavku vody aj v extrémne suchých klimatických podmienkach. Vplyv vody vypúšťanej z areálu elektrárne na kvalitu vody, fauny a flóry v rieke Hron je zanedbateľný.

V 15 km okolí elektrárne sa pravidelne merajú a vyhodnocujú emisie do atmosféry a výpuste do hydrosféry. Je tu rozmiestnených 25 monitorovacích staničiek teledozimetrického systému, ktorý nepretržite sleduje dávkový príkon žiarenia gama, objemovú aktivitu aerosólov a rádioaktívneho jódu vo vzduchu, pôde, vode a potravinovom reťazci (krmoviny, mlieko, poľnohospodárske produkty). Množstvo rádioaktívnych látok obsiahnutých v kvapalných a plynných výpustiach je značne pod limitmi stanovenými dozornými orgánmi.

ZDROJ: www.seas.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí