zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka - struktura, pobočky

23.04.2012
Voda
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka - struktura, pobočky

Výzkumné odbory

 • Vedoucí sekce: Ing. Petr Bouška, Ph.D
 • Telefon: +420 220 197 392
 • Mobil: +420 725 578 476
 • e-mail:petr_bouska[@]vuv.cz

Sekce 200 zaměřená na výzkumnou a odbornou činnost naplňuje poslání ústavu, je jeho jádrem a organizačně se skládá z osmi odborů (viz dále, popř. viz organizační strukturu v části O ústavu). Jednotlivé odbory se člení na tematicky zaměřená oddělení, kterých je celkem 38. Tato oddělení zaměstnávají v posledních letech okolo 250 výzkumných a odborných pracovníků - velkou většinou s vysokoškolským vzděláním, u více než 10 % včetně vědeckých hodností.

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

Odbor se zabývá odborným řešením úloh z oblasti hydrologie a hydrauliky povrchových a podzemních vod. Je zaměřen na otázky kvantifikace a ochrany vodních zdrojů...

Více o odboru

 • Vedoucí odboru: Ing. Anna Hrabánková
 • telefon: +420 220 197 437
 • mobil: +420 725 448 550

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů

Hlavním úkolem laboratoře je zabezpečování dat s využitím nejmodernější techniky a postupů tak, aby bylo zajištěno kvalifikované řešení projektů a cíleného výzkumu v oblasti rozvoje a ověřování metod pro zjišťování a hodnocení změn jakosti vod při jejich užívání a ochraně. Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů má posouzený systém řízení kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17 025, vlastní "Osvědčení o správné činnosti laboratoře" a má statut referenční laboratoře.

Více o odboru

 • Vedoucí odboru: Ing. Věra Očenášková
 • telefon: +420 220 197451
 • mobil: +420 724 979 016

Odbor ochrany vod a informatiky

Zaměření odboru má z větší části charakter trvalých či dlouhodobých činností pro podporu výkonu státní správy. Podle potřeby se odbor podílí na odborné podpoře přípravy novel prováděcích předpisů navazujících na vodní zákon a na řešení technických problémů spojených s transpozicí komunitární legislativy...

Více o odboru

 • Vedoucí odboru: Mgr. Aleš Zbořil
 • telefon: +420 220 197 400
 • mobil: +420 602 103 278

Odbor technologie vody

Odbor technologie vody se zabývá především problematikou úpravy pitných vod a čištění odpadních vod. Činnost se zaměřuje na výzkum technologických procesů, na posuzování návrhů úpraven a čistíren a na hodnocení jejich provozu a dále na související a podpůrné činnosti, jako je vzorkování vod, kalů a sedimentů, základní chemický rozbor i technologické pokusy a testy...

Více o odboru

 • Vedoucí odboru: Ing. Václav Šťastný
 • telefon: +420 220 197 249
 • mobil: +420 724 267 378

Centrum pro hospodaření s odpady

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) bylo založeno na základěrozhodnutí ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV T.G.M. Od svého vzniku zajišťuje odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstvaživotního prostředí.

Více o odboru

 • Vedoucí odboru: Ing. Dagmar Sirotková
 • telefon: +420 220 197 270
 • mobil: +420 607 863 427

Odbor aplikované ekologie

S ohledem na růst odborné i společenské poptávky po komplexních projektech zaměřených na ochranu říční sítě ČR vznikl v roce 2008 ve VÚV T.G.M., v.v.i., odbor aplikované ekologie. Jeho hlavní náplní je analýza vztahů mezi různými úrovněmi biologické organizace vodních ekosystémů. Vodní organismy jsou sledovány na úrovni jedinců, populací i společenstev...

Více o odboru

 • Vedoucí odboru: Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
 • telefon: +420 220 197 224
 • mobil: +420 606 670 455

Pobočka Brno

Brněnská pobočka vznikla roku 1949 jako samostatné pracoviště Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického v Praze. Její činnost byla zaměřena především na sledování jakosti povrchových vod a na zdroje znečištění vod v povodí Moravy a Odry...

Více o odboru

 • Vedoucí pobočky Brno: Ing. Karel Drbal, Ph.D.
 • telefon: +420 541 126 300
 • mobil: +420 721 845 755

Pobočka Ostrava

Pobočka Ostrava tvoří vědeckovýzkumnou základnu vodního hospodářství severní Moravy a Slezska. Byla založena v roce 1942 jako regionální laboratoř tehdejšího Státního ústavu hydrologického v Praze. Důvodem zřízení byl zejména zhoršující se stav povrchových vod v povodí řeky Odry a specifická problematika ostravsko-karvinské průmyslové oblasti...

ZDROJ:VÚV TGM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí