zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nerostné suroviny Kosova

02.05.2012
Energie
Geologie
Nerostné suroviny Kosova

Předpokladem pro rozvoj kovozpracujícího průmyslu je těžební průmysl. Kosovo disponuje značnými zásobami nerostných surovin, především rud obecných kovů a hnědého uhlí (lignitu). Pokud jde o kovy, největší význam má olovnato-zinková ruda, s příměsí dalších nerostů (stříbro, zlato, bismut, kadmium, selen, telur aj.), dále se v KS vyskytují naleziště železné rudy, niklových rud, chromu, mědi, magnezitu, bauxitu, manganu, aj.

Produkce nerostných surovin (v metrických tunách, pokud není uvedeno jinak)

2007 2008 2009 2010

KOVY

feronikl *
- feroniklová ruda 3 500 24 300 27 700 30 400
- obsah niklu 800 5 600 6 360 7 000
olovo a zinek
- olovnato-zinková ruda 69 953 139 670 158 137 285 842
- obsah olova 3 040 6 080 6 740 7 660
- obsah zinku 2 460 4 900 5 590 6 450
koncentráty
- koncentrát olova 0 0 4 285 8 232
- koncentrát zinku 0 0 5 332 8 678
rafinované kovy
- olovo 0 0 4 250 4 300 *
- zinek 0 0 5 487 5 500 *
nikl
- ruda 145 882 292 362 918 709 779 506
- obsah niklu 1 820 3 660 10 500 9 080

PRŮMYSLOVÉ NEROSTY

jíl, bentonit 16 200 20 800 49 000 20 250
vápenec (m3) NA 1 917 196 2 164 589 2 606 047
slín (m3) 260 707 322 007 291 829 302 630
pemza, sopečný tuf (m3) NA 45 005 58 788 60 000 *
štěrk, písek (kromě sklářského) (m3) 41 621 44 498 13 586 9 577
křemičitý (sklářský) písek (m3) NA 27 325 20 181 17 333
cement (tis. metrických tun) * 470 590 600 600

MINERÁLNÍ PALIVA

lignit (tis. metrických tun) 6 715 7 842 7 871 7 958

Pozn.: * - odhad; NA - neznámý údaj

Zdroj: U.S. Geological Survey

Těžba kovů probíhá především v pásu, známém pod názvem Trepča, který se táhne od severní hranice s RS jihovýchodním směrem okolo Prištiny po oblast Novo Brdo. Trepča je také název bývalého jugoslávského obřího těžebního a hutnického konglomerátu, jehož produkce byla ovšem v 90. letech 20. století výrazně utlumena a dnes většina jeho závodů nefunguje, především kvůli poškozením v průběhu války v r. 1999 a dlouhodobé absenci jakýchkoli investic. Část výroby byla po válce uzavřena z ekologických důvodů. V současné době částečně fungují pouze čtyři doly a tři flotátory.

Prvním krokem k budoucí revitalizaci Trepčy je její privatizace. Zatím není ovšem vůbec jasné, kdy a za jakých podmínek k ní dojde. Situaci komplikuje skutečnost, že značná část aktiv Trepčy se nachází na území severních srbských municipalit a vlastnické nároky na ně si činí také RS. Trepča tak zůstává pod dočasnou správou Kosovské privatizační agentury.

Kromě olova a zinku, jejichž celkové potvrzené zásoby jsou odhadovány na 48 mil. tun, jsou nejvýznamnějšími kovy nikl (16 mil. tun), chrom (89 mil. tun) a bauxit (13 mil. tun). Existující doly na bauxit (v municipalitě Klina, produkce bauxitu za r. 1990, tj. poslední rok plného provozu, činila 46 tisíc tun) a chrom (v municipalitě Gjakova) jsou dnes ovšem mimo provoz. Těžba feroniklové rudy a produkce niklu (podnik Ferronikeli v municipalitě Gllogovac) byla obnovena po úspěšné privatizaci britskou firmou Alferon Management v r. 2006; dnes je Ferronikeli největším kosovským exportérem. Využívá dva existující povrchové doly - Gllavica a Çikatova, s celkovými geologickými zásobami odhadovanými na 13 mil. tun, s průměrným obsahem niklu 1,31 % (a kobaltu 0,06 %).

Magnezitové doly (Strezovc s odhadovanými zásobami 1,7 mil. tun a Golesh s 2,4 mil. tun) byly privatizovány, avšak těžba v nich prozatím obnovena nebyla). Zásoby manganové rudy (v oblasti Novo Brdo) jsou odhadovány na 5 mil. tun, s obsahem manganu okolo 22 %. Průzkumy naznačují možnost výskytu významnějších nalezišť mědi.

Specifickým nerostem, který se vyskytuje jen v několika lokalitách na světě, je haloyzit, využívaný v různých průmyslových odvětvích, mj. při výrobě nanomateriálů. Byl objeven v oblasti Novo Brdo, průzkum zde pokračuje.

V KS se nacházejí údajně jedny z nevětších zásob hnědého uhlí na světě, odhadované na 12,5 mld. tun, z čehož 8,6 mld. tun je považováno za hospodářsky využitelné. Uhlí se nalézá ve třech oblastech:

. kosovská pánev (centrální část země) - pokrývá přibližně 850 km2, odhadované zásoby činí 10 mld. tun, přičemž skrývkový poměr (množství skrývky na jednotku vytěženého uhlí) je relativně velmi příznivý - uvádí se 1,76 m3/m3.

. pánev Dukagjini (západní část země) - geologický průzkum v této pánvi zatím tolik nepokročil, byly identifikovány tři lokality o celkové rozloze 49 km2, odhadované zásoby činí 2,5 mld. tun, skrývkový poměr 3,24 m3/m3;

. pánev Drenica (u města Skenderaj) se zásobami přibližně 100 mil. tun.

Těžba probíhá v kosovské pánvi u města Obilič, kde se také nacházejí tepelné elektrárny, spalující lignit. Doposud využívané doly Mirash a Bardh jsou prakticky vytěženy, těžba byla zahájena v lokalitě Sibovc. Ta by měla pokrýt spotřebu v KS na několik desetiletí. Míra využití lignitu bude záviset na výstavbě nových tepelných elektráren, každopádně se s ním počítá jako s hlavním energetickým zdrojem i do budoucna. Uhelné doly jsou prozatím ve správě Kosovské energetické společnosti (KEK).

ZDROJ: Bussinesinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ukliďme Česko
23
9. 2017
23.9.2017 - Festival, slavnost
Brno
10
10. 2017
10-12.10.2017 - Konference
Milovy - Sněžné
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí