zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika Ruské federace

27.05.2012
Energie
Energetika Ruské federace

V listopadu 2009 byla vládou RF schválena nová Energetická strategie do roku 2030. Podle této nové Strategie by se měl do roku 2030 snížit podíl energetického sektoru na HDP RF ze současných 30 % na 18 %. Podíl exportu energetických surovin na HDP by se měl snížit ze současných 19 % na 5 % a podíl energetických vývozů na celkových vývozech ze 61 % na 34 %. V rámci plnění nové Energetické strategie se dále předpokládá snížení podílu plynu na spotřebě primárních energetických zdrojů z více než 50 % na 46-47 %; zvětšení podílu nepalivových energetických zdrojů (z 11 % na 13-14 %); výrazné snížení energetické náročnosti.

V návaznosti na Energetickou strategii RF byly v průběhu let 2010-2011 vypracovány generální plány pro jednotlivá odvětví energetického sektoru - ropa, plyn, uhelný průmysl, zpracovatelský průmysl, jádro atd.

Ropa. V roce 2011 RF vytěžila 511,3 tun ropy, což znamenalo ve srovnání s rokem 2010 narůst o 1,2 %, zatímco export surové ropy se snížil o 1,3 % na241,8 mil. tun.

Zemní plyn. V roce 2011 dosáhla těžba plynu v RF téměř 670 mld. m3 (nárůst o přibližně 3 % oproti 2010) - z toho Gazprom 508,4 mld. m3. Vnitřní spotřeba vzrostla o více než 2 % a činila 496,2 mld. m3. Na export směřovalo 204 mld. m3, což je nárůst oproti roku 2011 o přibližně 11 %.

Uhlí. Do roku 2030 má podle Energetické strategie vzrůst na 424-470 mil. tun ročně a počítá se s navýšením vývozů z 60,7 mil. t na97,5 mil. t. Těžba v roce 2011 vzrostla o více než 4 % na úroveň335 mil. tun. Došlo zároveň ke zvýšení exportu o 8,5 % na úroveň téměř105 mil. tun.

Obnovitelné zdroje energie. Objem technicky dostupných zdrojů OZE tvoří méně než 24 mld. tun měrného paliva. Podíl výroby elektrické energie z OZE činil v roce 2008 přibližně 1 % - bez započtení vodních elektráren s kapacitou více než 25 MW (se započtením více než 17 %). Na výrobě tepelné energie se OZE podílely 3 %. V roce 2030 by výroba elektrické energie z OZE měla dosáhnout 80-100 mld. (ze současných 8,5 mld.) kWh. Podíl OZE na výrobě elektřiny má v roce 2020 dosáhnout 4,5 % (nebo až 20 % se započtením vodních elektráren).

Elektřina. Objem výroby elektrické energie v roce 2011 činil 1053 mld. kWh, což znamenalo nárůst o téměř 1,5 %. Podíl tepelných elektráren na výrobě elektrické energie z 65,7 % v roce 2010 na 67,8 % (nárůst o 2,2 % - 699 mld. kWh). Podíl jaderných elektráren na celkové výrobě se mírně (o 1,4%) zvýšil na 173 mld. kWh. Výroba elektrické energie na vodních elektrárnách se snížila o 2 % na 158 mld. kWh, a její podíl se na celkové výrobě nepatrně snížil.

Struktura výroby elektrické energie (mld. kWh)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Výroba elektrické energie celkem

995,8

1015,3

1040,4

978,6

1038

1053

Tepelné elektrárny

664

676

710

579,2

699

713

Vodní elektrárny

175

179

167

165,2

168

165

Jaderné elektrárny

149

160

163

163

171

170

Zdroj: Goskomstat - Rossijskij statističeskij ježegodnik, 2011, statistiky Minenerga, SO JES: Press-release, leden 2012 - předběžné údaje

Jaderná energetika

Provozované reaktory: 33 (na 10 JE)

Odstavené reaktory: 4

Reaktory ve výstavbě: 11 (2 - Leningradská-2, 2 - Novovoroněžská-2, 2 - Akademik Lomonosov, 1 - Bělojarská, 2 - Kaliningrad, 2 - Rostovská)

Kapacita: 24,24 GW

Nejvíce jaderných bloků "ruského designu" je v současné době na Ukrajině (15 bloků). Rosatom prostřednictvím společnosti Atomstrojexport dokončil výstavbu JE Bušer v Íránu, JE byla připojena do sítě v září 2011. Dohodnutá je výstavba 2 nových bloků v Číně (Tianwan), dvou bloků v Turecku a dvou bloků v Bělorusku. V průběhu roku ppokračovala složitá jednání o výstavbě dvou bloků v Bulharsku (Belene). Rosatom se dále účastní tendru na dostavbu JE Temelín. Potenciálně největším trhem je pro Rusko Indie, kde je ve finální fázi výstavba dvou bloků (Kudankulam). Do roku 2017 se plánuje dalších 6 a po roce 2017 minimálně další čtyři. Bez indického trhu celková kapacita ve výstavbě, včetně plánované, činí přibližně necelých 15 GW (13 bloků po 1-1,2 GW). Doposud největší část kapacit Rosatomu v zahraničí tvořila Čína (více než 4 GW). Indie se svými 12 plánovanými energetickými bloky (potenciálně až 16), bude v případě realizace záměrů obou zemí jasným zákazníkem č.1. Do roku 2017 by měla kapacita "ruských" bloků v Indii činit 6,6 GW, celkově pak až 18 GW.

Kromě spuštění JE Bušéhr v Íránu bylo v roce 2011 největší "domácí" jadernou událostí spuštění 4. bloku Kalininské JE, jehož průmyslový provoz má být zahájen v dubnu 2012.

V průběhu roku pokračovala restrukturalizace společnosti Rosatom. Zaregistrovány byly společnosti Rusatom Overseas a Rusatom Servis a společnost Atomstrojexport byla sloučena z nižegorodským Atomenergoprojektem, který má ze všech projekčních kanceláří nejrozvinutější inženýring. Na ten se má v budoucnu zaměřit a v jeho portfoliu je nyní výstavba více než 15 bloků doma i v zahraničí.

ZDROJ: Businessinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí