zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Twinningový projekt v Srbsku

15.06.2012
Ovzduší
Twinningový projekt v Srbsku

V dubnu tohoto roku byl úspěšně ukončen twinningový projekt "Posilování administrativních kapacit pro implementaci systému zaměřeného na kvalitu ovzduší" v Srbsku (Strengthening Administrative Capacities for Implementation of Air Quality Management System, SR 07 IB EN 01). Projekt probíhal od listopadu 2009 do dubna 2012. Hlavním partnerem za Českou republiku bylo Ministerstvo životního prostředí a juniorním partnerem Německo. Český hydrometeorologický ústav poskytl pro projekt řadu expertů, kteří zajišťovali jeho odbornou náplň. Twinning je nástroj financovaný z prostředků Evropské unie na podporu zemí, které usilují o vstup do EU. Cílem twinningových projektů je přenos zkušeností státní správy členského státu do přijímající země ve vybrané oblasti zejména s transpozicí a implementací evropské legislativy, nastavování postupů, metodik, školení apod.

Projekt se skládal ze čtyř komponent, zaměřených na

1. posouzení a revizi srbské legislativy v oblasti kvality ovzduší,

2. zlepšení administrativních kapacit a spolupráce mezi jednotlivými srbskými institucemi,

3. zlepšení systému monitoringu kvality ovzduší,

4. zlepšení hodnocení kvality ovzduší v Srbsku.

ČHMÚ se podílel na řešení komponenty 2 a většinově zajišťoval řešení komponent 3 a 4. Experti ČHMÚ uskutečnili desítky pracovních cest v Srbsku, zúčastnili se většiny pracovních seminářů a výcvikových kurzů a podíleli se rovněž na zajištění studijní cesty srbských expertů v České republice.

V rámci zlepšení systému monitoringu kvality ovzduší v předal ČHMÚ srbským partnerům zkušenosti s provozem měřicích sítí a laboratoří kvality ovzduší, zajištěním kvality měření a analýz (QA/QC) včetně zkušeností s řízení kvality v aktreditované systému podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

V oblasti hodnocení kvality ovzduší ČHMÚ zpracoval např. technické zprávy Předběžné hodnocení kvality ovzduší v Srbsku (Preliminary assessment of Air Quality in Serbia), Pilotní modelování znečištění ovzduší oxidem siřičitým na území Bělehradu (Air quality modelling of SO2 in Belgrade territory), Metodika pro hodnocení kvality ovzduší v zónách a aglomeracích v Srbsku (Methodology for the assessment of air quality in the zones and agglomerations in the Republic of Serbia) a připravil pilotní plán kvality ovzduší pro aglomeraci Novi Sad.

Přínos ČHMÚ byl hodnocen srbskými partnery velmi kladně. Oceněny byly zejména konkrétní praktické zkušenosti, plynoucí z dlouholeté zkušenosti ČHMÚ v oblasti sledování a hodnocení kvality ovzduší.

Podrobnosti o projektu včetně všech technických zpráv, prezentací z pracovních seminářů a průběžných zpráv jsou publikovány na internetových stránkách www.ekoplan.gov.rs

ZDROJ:ČHMÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí