zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

19 dodavatelů energií porušuje pokyny Energetického úřadu

04.07.2012
Energie
Šlendryján
19 dodavatelů energií porušuje pokyny Energetického úřadu

Devatenáct dodavatelů elektřiny a zemního plynu pro české domácnosti porušuje pokyny Energetického regulačního úřadu. Vyplynulo to z analýzy obchodních podmínek, kterou provedl spotřebitelský magazín Ceny energie. Největší nedostatky redaktoři objevili v uvedeném způsobu zvyšování cen nebo úpravy obchodních podmínek.
Zákazníci mohou při zdražení změnit dodavatele
"Už v říjnu Energetický regulační úřad definoval, jak mají dodavatelé postupovat v případě zvyšování cen nebo změn obchodních podmínek. Přesto některé firmy stanovené termíny zkracují nebo si je vykládají chybně, a porušují tak energetický zákon," uvedl šéfredaktor serveru Jan Morkes. Energetický úřad už také v dubnu zahájil správní řízení s deseti dodavateli, protože nezveřejnili nové ceníky v 30denním předstihu.
Zákazník má právo při změně obchodních podmínek či zdražení odstoupit od smlouvy, a to i v případě smlouvy na dobu určitou. "Lhůty jsou v těchto případech klíčové. Dodavatel musí klienta informovat o změnách. Pokud nový ceník nebo obchodní podmínky vyvěsí pouze na web, může zákazník odstoupit od smlouvy do tří měsíců po této změně," vysvětlil advokát Michal Bernášek. Oslovení dodavatelé o rozporech ví a shodně uvedli, že se budou řídit pokyny úřadu. "Podobná strategie je častá a problematická. Naprostá většina zákazníků se bude řídit zněním obchodních podmínek, aniž by tušila, že jsou v rozporu se zákonem," doplnil Bernášek.
Aktivační poplatky nejsou standardem
Mezi další prohřešky, které analýza odhalila, patří automatické prodlužování smluv na dobu určitou, aktivační poplatky nebo nevracení přeplatků. "I když mnohé části obchodních podmínek neodporují zákonům, lidé mohou být překvapeni nevýhodností některých ustanovení," uvedl Petr Woff, analytik Ceny energie.
Jak vyplývá z celkového hodnocení, mezi obchodními podmínkami dodavatelů existují rozdíly. Většina dodavatelů už například neuplatňuje neoblíbené skryté platby. "Dbáme na to, aby naše podmínky byly jednoduché, přehledné a neobsahovaly žádné skryté aktivační či deaktivační poplatky," uvedla Eva Grmolenská, výkonná ředitelka společnosti SPP CZ.
"Několikastránkové obchodní podmínky psané nesrozumitelným jazykem vypadají děsivě, ale přesto by si je zákazník měl přečíst nebo alespoň zkontrolovat několik důležitých bodů," dodal Petr Woff z magazínu Ceny energie. Lidé však smluvní dokumenty často vůbec nečtou. "O obchodní podmínky se zajímají často pouze klienti, kteří již mají za sebou špatnou zkušenost a nechtějí být znovu nepříjemně překvapeni," potvrdil Martin Křížek ze společnosti Corasta.
Na co si dát pozor v obchodních podmínkách
. uplatňování aktivačního poplatku
. výpovědní lhůty a automatické prodlužování smluv
. proceduru oznamování zvyšování cen
. výši pokut a upomínek
. odkazování na další dokumenty a sazebníky

Metodika srovnání
Základní informace: Magazín Ceny energie je nezávislé médium, které se pravidelně zabývá analýzami a výzkumy v oblasti cen všech energií. Zároveň ve svých tematických článcích otevírá problémy spojené s liberalizací trhu s energiemi a nabízí čtenářům možnost objektivního srovnání cen elektřiny a plynu přímo v jejich v regionu.
Zdrojová data: Obchodní podmínky 32 dodavatelů energií pro domácnosti na českém trhu. Aktualizováno k 1. 6. 2012.
Komentář:
Analýza srovnala obchodní podmínky dodavatelů z hlediska jejich přívětivosti směrem k zákazníkům. Pozornost se soustředila na 10 z hlediska zákazníků nejdůležitějších ustanovení. Každý parametr byl nezávisle ohodnocen na škále 0-2 trestné body (0 - přívětivé k zákazníkům; 1 - problematická ustanovení; 2 - nejvíce nepřívětivé k zákazníkům). Součet hodnocení jednotlivých parametrů vedl k celkovému hodnocení. Nejlepší výsledek: 4 body, nejhorší výsledek: 13 bodů.
Bližší informace můžeme poskytnout na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.cenyenergie.cz.
Celkové hodnocení přívětivosti obchodních podmínek
Pořadí
Dodavatel
Trestné body
1. - 2.
Europe Easy Energy (3E)
Vemex Energie
4
3. - 5.
Elimon
Global Energy
Nano Energies Trade
5
6. - 12.
ČEZ Prodej
Energie2
Engas
E.ON Energie
Fonergy
Pražská plynárenská
PRE
6
13. - 18.
Armex Energy
Enra Services
RWE
SPP CZ
ST Energy
United Energy Trading
7
19. - 20.
Corasta
Gas International
8
21. - 22.
Amper Market
Central Energy
9
23. - 24.
Bicorn
Halimedes (Plynule.cz)
10
25. - 26.
Centropol
Lumen Energy
11
27. - 31.
Bohemia Energy entity
Comfort Energy
České energetické centrum
Lama energy
X Energie
12
32.
Optimum Energy
13
Zdroj: Cenyenergie.cz


Podrobnější vysvětlení pro zájemce o problematiku
Co říká zákon č. 485/2000
Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.
Co říká Energetický regulační úřad? (redakční zkratka)
Pokud obchodník neoznámí 30 dnů dopředu přímo zákazníkovi zvýšení cen nebo změnu obchodních podmínek (individuálně, adresně a s ověřitelným doručením), vzniká právo na odstoupení 3 měsíce po zvýšení ceny nebo změně obchodních podmínek. Za adresné a individuální doručení se nepovažuje oznámení jen v tisku, na internetu nebo na obchodních místech.
Jak se s tím vypořádali dodavatelé?

Dodavatelé, jejichž obchodní podmínky vyhovují výkladům Energetického regulačního úřadu
Amper Market, Armex Energy, Bicorn, ČEZ, Elimon, ENRA, E.ON, 3E, Global Energy, Nano Energies, Pražská plynárenská, PRE

Dodavatelé, jejichž obchodní podmínky jsou zčásti v rozporu s pokyny úřadu (event. zákonem)
České energetické centrum (špatné termíny u změny OP), Energie2 (špatné termínu u změny OP), Engas (neuvádí mezi možnostmi ukončení smlouvy odmítnutí zvýšení ceny, mohlo by být v pořádku, pokud zákazníka o této možnosti informuje ve zprávě), Fonergy (chybné termíny - 10 pracovních dnů namísto 10 dnů)

Dodavatelé, jejichž obchodníky podmínky v rozporu s pokyny úřadu (event. zákonem)
Bohemia Energy (chybný výklad termínů - termíny pro individuální doručení aplikované na webový přístup), Central Energy (špatné termíny), Centropol (chybný výklad termínů u zemního plynu), Comfort Energy (chybný výklad termínů), Corasta (vyhrazuje si právo zveřejnit ceník prakticky s okamžitou účinností), , Gas International (špatné termíny u OP i u cen), Lama Energy (chybný výklad zákonů a špatné termíny u OP i u cen), Lumen Energy (chybný výklad termínů a navíc špatné termínu u OP), Optimum Energy (špatné termíny u OP i u zvyšování cen: 25/10,), Plynule.cz (špatné termíny u změny OP i u zvyšování cen), RWE (špatné termíny v plynu u OP i zvyšování cen plynu, špatné termíny u zvyšování cen elektřiny), SPP CZ (špatné termíny u změny OP, neuvádí možnost odstoupení od smlouvy), ST Energy (špatné termíny u změny OP plynu, neuvádí možnost odstoupení), UET (chybný výklad termínů), Vemex Energie (špatné termíny u změny OP, neuvádí možnost odstoupení od smlouvy), X Energie (chybný výklad termínů)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ASIO, spol.s r.o.
24
11. 2017
24.11.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
ASIO, spol.s r.o.
15
12. 2017
15.12.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
Vodní zdroje Ekomonitor
6
2. 2018
6-7.2.2018 - Konference
hotel DAP, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí